Tag Archives: Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialhandlarna: Nödvändigt med digitalisering i byggmaterialhandeln och träbranschen

Digitalisering inom byggmaterialhandeln och träbranschen är både en möjlighet och nödvändighet. Det menar branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, som tillsammans med sina leverantörer ser det essentiellt att öka digitala flödena för att möta kunders behov.  Ett led i detta är att just byggmaterialhandeln genom Byggmaterialhandlarna beslutat att lägsta nivån gällande informationsutbyte är den senaste versionen av Vilmastandarden, som…