Byggmaterialhandlarna: Nödvändigt med digitalisering i byggmaterialhandeln och träbranschen

Byggmaterialhandlarna: Nödvändigt med digitalisering i byggmaterialhandeln och träbranschen

Digitalisering inom byggmaterialhandeln och träbranschen är både en möjlighet och nödvändighet. Det menar branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, som tillsammans med sina leverantörer ser det essentiellt att öka digitala flödena för att möta kunders behov. 

Ett led i detta är att just byggmaterialhandeln genom Byggmaterialhandlarna beslutat att lägsta nivån gällande informationsutbyte är den senaste versionen av Vilmastandarden, som reglerar informationskrav från leverantörer (Vilma 2.6 från 1 maj 2003).

Det ska tilläggas att informationsutbytet från träproducenterna till byggmaterialhandeln inte alltid gått genom Finfo, men enligt nyss nämnda beslut har samarbetsgruppen VilmaBas (träproducenterna och byggmaterialhandeln) verkat för att tillämpa Vilma 2.6 för denna viktiga kategori.

IMPLEMENTERAT MAJ 2023

Notervärt är att alla deltagare i samarbetsgruppen nu bekräftat att Vilma 2.6 kommer vara fullt implementerat senast 1 maj 2023, både från leverantörs- och kundsidan.

Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien, på Södra Wood kommenterar implementeringen av Vilma 2.6:

– Digitalisering är ett prioriterat område inom Södra och en del av vår strategi. Vi ser vikten av att ligga långt fram både vad gäller intern digitalisering samt externt ut mot kund och skapa kundnytta. Här ser vi Vilma 2.6 som en mycket viktig del i detta arbete. Därav stöttar vi Vilma 2.6 fullt ut och lägger nu tid, kraft och kompetens på att nå denna nivå, säger han.

– Genom att göra trävaror spårbart öppnas många möjligheter för att bygga mer hållbart. I framtiden vill kunderna veta exakt vilken bräda som ingår i bygget för att underlätta den cirkulära ekonomin.

“Från Beijer Byggmaterials sida ser vi nödvändigheten att öka takten i digitaliseringen”

– Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial.

Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial:

– Från Beijer Byggmaterials sida ser vi nödvändigheten att öka takten i digitaliseringen. Implementeringen av Vilma 2.6 som baskrav per 2023-05-01 är ett mycket viktigt steg i detta arbete och en nödvändighet för att vi skall kunna uppfylla både lagkrav och ökade kundkrav. 

 – Vi har under senare år investerat mycket för att kunna hantera den utökade information som tillkommer genom Vilma 2.6 och för att kunna delge informationen till våra kunder på ett strukturerat sätt.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.