Ny undersökning: Medarbetare trivs på jobbet i byggmaterialhandeln

Ny undersökning: Medarbetare trivs på jobbet i byggmaterialhandeln

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har under hösten genomfört en medarbetarenkät bland sina anställda i medlemsföretagen. Sammantaget ger enkäten en bild av en bransch där medarbetare såväl är nöjda med sin arbetsgivare och motiverade till sitt arbete.

Undersökningen visar att åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen och nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll. Det sistnämnda beror på ett gott samarbete med sina kollegor.

Vidare visar undersökningen, bland annat, att åtta av tio medarbetare är stolta att arbeta på sitt företag och är också benägna att rekommendera andra att arbeta i branschen.

“VÄLDIGT ROLIGT”

I undersökningen framgår det att störst förbättringspotential är inom utveckling och karriär. Här är behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget som störst för personer mellan 20-35 år.

– Det är fjärde gången vi genomför denna undersökning och det är väldigt roligt att konstatera att det positiva resultatet är stabilt i alla undersökningar, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. 

– Byggmaterialhandeln är en bransch där man trivs och gärna stannar länge i. En viktig slutsats för att behålla men även att locka till sig fler människor är att våra medlemsföretag kan erbjuda möjligheter till utveckling, både när det gäller arbetsuppgifter och lön.

Du kan ta del av hela resultatet från undersökningen här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER