Omsättningen i byggmaterialhandeln tappar med 18 procent: “Slår väldigt hårt”

Omsättningen i byggmaterialhandeln tappar med 18 procent: “Slår väldigt hårt”

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med nästan 18 procent under andra kvartalet 2023. Likt första kvartalet minskar omsättningen i samtliga större varugrupper där träprodukter står för den största minskningen.

Sammantaget har omsättningen i år minskat med 14 procent.

Monica Björk, vd för branchorganisationen Byggmaterialhandlarna, menar att den negativa tillväxten slår hårt mot branschen.

– För andra kvartalet i rad visar Byggmaterialindex att omsättningen minskar kraftigt, och tillväxten under Q2 är ännu mer kraftigt negativ jämfört med Q1. Nästan en tredjedel av omsättningen i byggmaterialhandeln kommer från årets andra kvartal, så den här negativa tillväxten slår väldigt hårt mot branschen. Eftersom priserna nu börjar stabiliseras så innebär detta också att försäljningen fortsätter att minska även i volym, säger hon i ett pressmeddelande.


Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Under en lång period har proffshandeln presterat bättre resultat än konsumenthandeln och förhållandet är likadant på kvartalsnivå.

Likväl visar försäljningssiffrorna för juni att proffshandeln hade en sämre tillväxt än konsumenthandeln.

– Minskat nyttjande av ROT-avdrag, fler företagskonkurser inom byggindustrin, höga byggkostnader och ökade räntor har nu resulterat i att månadstillväxten för proffshandeln för första gången på över två år är sämre än den för konsumenthandeln, säger Monica Björk.

“PÅSKYNDA OMSTÄLLNINGEN”

Monica Björk ser det nu som naturligt, mot bakgrund av den kraftiga konjunktursvackan, att titta på åtgärder som kan stimulera ny- och ombyggnation av fastigheter.

– Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta Rot till nästa nivå genom att införa ett grönt Rot-avdrag, för att påskynda omställningen till ett mer hållbart bostadsbestånd som förbrukar mindre energi. Vi föreslår en återställning till den tidigare nivån på 50% arbets- och materialkostnaden, och samtidigt höja maxbelopp till 100 000.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER