Tag Archives: Byggmaterialindex

Negativ försäljningsutveckling för träprodukter: ”Lär fortsätta se nedåtgående trend”

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att träprodukter har en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut. På samma gång har priset på träprodukter stabiliserats i augusti och september. Byggmaterialindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med knappa 6 procent under tredje kvartalet 2022. Men träprodukter går inte…

”Försäljningstillväxten har primärt varit prisdriven”

En stor del av försäljningstillväxten i bygghandeln under första halvåret kan hänföras till prisökningar. Det visar en rapport från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, som redovisar Byggmaterialindex. Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Under det första…