“Försäljningstillväxten har primärt varit prisdriven”

“Försäljningstillväxten har primärt varit prisdriven”

En stor del av försäljningstillväxten i bygghandeln under första halvåret kan hänföras till prisökningar. Det visar en rapport från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, som redovisar Byggmaterialindex.

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent. Den underliggande prisutvecklingen har varit hög under första halvåret, och uppgick till 40 procent under april och maj.

– Försäljningstillväxten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna i ett pressmeddelande.

“Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver”

– Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna

– Även om försäljningsvolymen i bygghandeln har minskat så har proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och byggprojekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor.

STOR FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT INOM PROFFSHANDELN

Under andra kvartalet 2022 var utvecklingen starkast i Södra Sverige, med 11 procents ökning jämfört med samma period förgående år. Detta följt av Västra Sverige som ökade med nästan 10 procent. Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan 2 och 8 procent. Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under årets andra kvartal med cirka 17 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningstillväxten i konsumenthandeln minskade med nästan 10 procent under samma period.

* Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.