Tag Archives: Trävaror

Förstudie: Så ska trävaror bli lättare att spåra

Just nu koordinerar Svenskt Trä, som representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna, en förstudie för att öppna upp möjligheten att enklare kunna spåra trävaror. Vilket innebär att framtidens arkitekter, byggherrar och konsumenter kommer kunna spåra material i en byggnad — till och med från den enskilda plankan och dess ursprung.— Genom att…