Förstudie: Så ska trävaror bli lättare att spåra

Förstudie: Så ska trävaror bli lättare att spåra

Just nu koordinerar Svenskt Trä, som representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna, en förstudie för att öppna upp möjligheten att enklare kunna spåra trävaror. Vilket innebär att framtidens arkitekter, byggherrar och konsumenter kommer kunna spåra material i en byggnad — till och med från den enskilda plankan och dess ursprung.
— Genom att göra allt material spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering på branschorganisation Svenskt Trä i ett pressmeddelande

Ur flera aspekter är idén att kunna spåra trävaror positivt. En av fördelarna är att den som handskas med materialet enklare kan göra livscykelsanalyser. 

— Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering, Svenskt Trä.

SAKNAS “GEMENSAMT SPRÅK”

I skrivande stund saknas en kravställning för hur informationshanteringen ska skötas samt se ut när trävarorna levereras. Vidare saknas också ett “gemensamt språk” mellan leverantör och mottagare av material. Mer därtill finns inget skrivet kring hur slutresultatet av ett projekts data/informationshantering på produktnivå ska redovisas.

Därav har förstudien “4 steps to GTIN” (Global Trade Item Numbers, reds.anm.) satts i rullning.

SVERIGE I FRAMKANT

Notervärt är att träindustrin ligger i framkant med att öka spårbarheten för material och dess klimatpåverkan.
Sverige är först med lagkrav, från 1 januari 2022, på klimatdeklarationer av nya byggnader och står sig väl i jämförelse med övriga världen.

Men spårbarhet och miljö- och klimatdeklarationer kommer bli än mer viktigt framöver.

— Byggherrar och konsumenter kommer, ännu tydligare än idag, kräva låg klimatpåverkan, och myndigheter lär ställa betydligt högre krav på detaljerad redovisning av vilka material och produkter som används i ett byggnadsverk och miljöpåverkan under hela dess livscykel, säger Bernt Olausson.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER