Tag Archives: Svenskt Trä

Ny analys: Limträ är ett fördelaktigt konstruktionsmaterial

Limträ är ett ”fördelaktig val” som konstruktionsmaterial jämfört med stål och betong. Det visar en SWOT-analys, som är genomförd av Gozinto studentkonsulter vid Linköpings universitet under ledning av forskare vid forskningsinstitutetet RISE. SWOT är en engelsk akronym av orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter,…

Ryberg Ågren ny direktör på Svenskt Trä: ”Fantastiskt roligt”

Branschorganisationen Svenskt Trä rekryterar en ny direktör: Anna Ryberg Ågren, 49, som efterträder Mathias Fridholm.  Anna Ryberg Ågren, som närmast kommer från en VD-roll på Byggmaterialindustrierna, har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor under de senaste 25 åren. Övervägande inom byggbranschen med fokus på hållbara material och klimatsmart byggande. Bland annat, som hållbarhetschef på Derome och…

Förstudie: Så ska trävaror bli lättare att spåra

Just nu koordinerar Svenskt Trä, som representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna, en förstudie för att öppna upp möjligheten att enklare kunna spåra trävaror. Vilket innebär att framtidens arkitekter, byggherrar och konsumenter kommer kunna spåra material i en byggnad — till och med från den enskilda plankan och dess ursprung.— Genom att…