Tag Archives: Elsäkerhet

Juristen: Vems uppgift är det att utreda obehörigt installationsarbete?

Att utföra elinstallationer utan auktorisation för jobbet ifråga, eller att göra det utan ett godtagbart egenkontroll-program, är inte bara oprofessionellt – det är en brottslig handling med fängelse i straffskalan. Men vems uppgift är det egentligen att utreda obehörigt installationsarbete? Och hur ser du som entreprenör till att ha ”torrt på fötterna” när du anlitar en…