Tag Archives: JURISTEN

Juristen: Rätten att slå larm

I Sverige förknippar kanske många fortfarande visselblåsning med vårdskandaler och regelöverträdelser på stora företag i den offentliga sektorn. Men att kunna rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen, utan att riskera repressalier, är minst lika viktigt i byggbranschen. Sedan knappt ett år tillbaka finns en ny lag på plats som ska göra de lättare för den som…

Juristen: När något går sönder hos kunden

JURISTEN Shit happens, som bekant. Inte minst i byggbranschen. Som hantverkare, och särskilt om du jobbar mot privatkunder, händer det att saker blir skadade eller går sönder på kundens domäner, antingen på grund av arbetets natur eller till följd av rena olycksfall. När det händer är det såklart viktigt att ha torrt på fötterna och…

Juristen: Vems uppgift är det att utreda obehörigt installationsarbete?

Att utföra elinstallationer utan auktorisation för jobbet ifråga, eller att göra det utan ett godtagbart egenkontroll-program, är inte bara oprofessionellt – det är en brottslig handling med fängelse i straffskalan. Men vems uppgift är det egentligen att utreda obehörigt installationsarbete? Och hur ser du som entreprenör till att ha ”torrt på fötterna” när du anlitar en…

Juristen: Ta betalt för offerten?

JURISTEN Många, för att inte säga de flesta, tar idag för givet att offerter ska vara gratis. Och visst går det att argumentera för att så ska vara fallet, så länge arbetet med att ta fram dem genererar tillräckligt med jobb. Men hur rimligt är det att som hantverkare åka 10 mil för att titta…

Hur mycket är för mycket?

JURISTEN Att anställda jobbar för mycket kan bli riktigt kostsamt för arbetsgivaren. Bara det senaste året har flera byggföretag blivit erlagda att slanta upp sex- eller till och med sjusiffriga belopp i form av sanktionsavgifter och skadestånd för brott mot arbetstidslagen eller ingångna kollektivavtal. Alla verksamheter, med undantag för specifika verksamhetsområden som till exempel flygtrafik,…

Den bortglömda paragrafen

JURISTEN De stigande byggmaterialpriserna har tvingat många entreprenörer och underentreprenörer att justera sina anbud, och ersättningsnivåer. Men hur ser det egentligen ut om du redan ingått ett avtal till fast pris, där entreprenaden plötsligt blivit betydligt dyrare än beräknat? Prisläget för byggmaterial och energi är fortsatt svårt. Förhoppningen att fjolårets skenande materialpriser skulle stabiliseras efter…