Ny bullerförordning förenklar bostadsbyggandet

Nu har regeringen beslutat om en förordning med nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det enklare att bygga små lägenheter.
Ny bullerförordning förenklar bostadsbyggandet

Från den 1 juni 2015 höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den fasad som är exponerad för buller. Det är en av de förändringar i regelverket om utomhusbuller som regeringen fattat beslut om. Syftet med beslutet är att underlätta för bostadsbyggande.

Buller från spårtrafik och vägar
Den nya förordningen innebär att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder som är större än 35 kvadratmeter. Vid en uteplats anordnad i anslutning till byggnaden bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximal ljudnivå bör inte vara högre än 70 dBA.
Om riktvärdena överskrids vid bostadsbyggnadens fasad bör en ljuddämpad sida åstadkommas.
Förordningen som träder i kraft den 1 juni 2015 innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.

Regeringen har även beslutat om ny lagrådsremiss
Lagrådsremissen “Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller” är överlämnad till lagrådet den 13 april 2015 och innehåller förslag på förändringar i miljöbalken som innebär ökad rättssäkerhet för industrier, flygplatser med flera i samband med att nya bostäder uppförs i närheten av dessa verksamheter.

Slutsats
Förändringarna innebär att regelverket som gäller för buller blir enklare, tydligare och bättre samordnat än vad det är idag.

SKRIVEN AV
Per Wallin
Reporter, fotograf och redaktör på DMH
Journalist från Västerås med bland annat ett Mongol Rally på meritlistan. Nästa mål är att äta världens största geléråtta (cirka åtta kilo). Skriver om bygg- och hantverksbranschen i stort, i väntan på genombrottet som Harlequin-författare. Tar gärna emot tips från er på per.wallin@dmh.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.