https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Hållbart byggande – inte bara för de stora elefanterna

För att kunna skapa hållbara samhällen måste det till stora förändringar, inte minst inom byggbranschen.

Ingen generation före oss har lånat så frikostigt av framtiden. Två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem är idag överutnyttjade, och de resurser som finns kvar är väldigt ojämnt fördelade. Ett 40-tal länder har idag akut brist på vatten – och med fortsatt utveckling beräknas världens oljereserver beräknas uttömda 2067 och de sista regnskogarna vara avverkade 2120.

Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion, men på det sätt som vi förbrukar våra resurser idag så skjuter vi oss i foten. Problemet är att vi inte bara i rask takt eroderar det ekologiska kapitalet, utan själva förutsättningarna för hela det ekonomiska systemet.

Slutsatsen är att alla måste bidra till en hållbar utveckling, särskilt de företag och organisationer som har en stor klimatpåverkan. För aktörer inom byggsektorn betyder det till exempel att alla projekt måste bedömas utifrån ett livscykelperspektiv och att de material som används i byggprocessen ska komma från hållbara källor.

Klicka här för att läsa reportaget

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.