Gör upp om hur ni ska göra upp om priset

Arbeten i badrum följt av jobb med golv, fönster och elinstallationer är de områden där det är flest anmälningar mot hantverkare hos Allmänna Reklamationsnämnden. Och de som anmäler är ofta missnöjda med att tjänsten blivit dyrare än de förväntat sig.
Gör upp om hur ni ska göra upp om  priset

Från och med 2016 sänktes ROT-avdraget, men det är fortfarande många privatpersoner som anlitar hantverkare till bostadsrenoveringar. Förra året gjorde dryga 80 000 kunder ROT-avdrag jämfört med drygt 110 000 år 2015.
   Många av anmälningarna på området ”bostad” som kommer in till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är gjorda av personer som anser att det utförda arbetet blivit dyrare än de kommit överens med entreprenören om eller att kunden anser att arbetet blivit dåligt utfört.
   Och en titt i Konsumentverkets statistik över klagomål som kommit in till kommunernas konsumentvägledare, visar att hantverkstjänster redan år 2015 hade legat i topp i över tio års tid. Och 2016 var det drygt nio procent av samtliga klagomål från privatkonsumenter till kommunernas konsumentvägledare som rörde just reparation och underhåll av bostad.
   En viktig grundorsak till privatkonsumenternas missnöje med hantverkstjänster är svag eller ingen dokumentation alls, det vill säga att det fortfarande är mycket vanligt att hantverksföretagen inte gör upp några skriftliga avtal med sina privatkunder. Det hävdar man på såväl Konsumentverket som Allmänna Reklamationsnämnden.
   En annan viktig orsak bakom många privatkonsumenters missnöje med hantverksarbeten, och som hänger ihop med dokumentationen, är bristande kommunikation mellan parterna. Detta kan gälla både skriftlig och muntlig kommunikation:

1. Hantverkaren och kunden talar inte samma språk eller hantverkaren pratar över huvudet på kunden, det vill säga han eller hon använder exempelvis fackuttryck eller yrkesrelaterade slanguttryck som konsumenten på grund av bristande kunskap antingen inte förstår eller missförstår.

2. Uppdraget förändras under arbetets gång, till exempel på grund av att det inte blivit som kunden tänkt sig från början eller för att kunden ber hantverkaren göra några extra saker när denne ändå är på plats, utan att ta reda på vilka merkostnader det ofrånkomligen medför.

3. Bristande kunskaper bland både hantverkare och privatkonsumenter om villkoren för ROT-avdraget. När ROT-avdraget infödes växte antalet klagomål och anmälningar mot hantverksföretag. En del klagomål och anmälningar har berott på att både hantverkare och privatkunder inte haft koll på vad man får göra ROT-avdrag för.

FAKTA
Så här många får rätt hos ARN:
Cirka 40-45 % av anmälarna på området ”bostad” i ARN, varav många bara får bifall av ARN i delar av sina yrkanden.
Så många av företagen följer ARN:s rekommendationer:
Ca 76 % i byggbranschen. Ca 81 % av alla företag i alla branscher.
Nya hantverkstjänster som blivit avdragsgilla (RUT) fr.o.m 2016 resp 2017:
Fällning och borttagande av träd och buskar, städtjänster, reparation av spis, ugn mikrovågsugn, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel, köksfläkt, spiskåpa.
Konsumentklagomål till kommunernas konsumentvägledare 2016:
2016 inkom totalt 121 170 konsumentklagomål till kommunernas konsumentvägledare samt Konsumentverkets tjänst ”Hallå konsument”. Klagomålen kategoriseras som antingen klagomål mot varor eller tjänster.
2016 inkom totalt 10 903 klagomål på hantverkstjänster till kommunernas konsumentvägledare. Det motsvarade 9 % av alla klagomål mot varor eller tjänster det året.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.