https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Att anställda nyanlända.

Bidrag, anställningsformer, kompetensvalidering och arbetstillstånd.
Att anställda nyanlända.

Att anställa en ny medarbetare kan vara din största, och bästa investering. Men bra folk är ”hard to come by”, som det heter. Ett alternativ, där du också kan få hjälp med en stor del av lönekostnaderna från Arbetsförmedlingen, är att anställa en nyanländ med eller utan relevant kompetens från sitt hemland. Men hur fungerar det i praktiken, och vilken anställningsform är bäst för ditt företag?

Vi börjar med ett mail skickat till redaktionen från en byggföretagare i södra Sverige: 

Jag behövde personal, och tog därför kontakt med arbetsenheten på orten. Efter ungefär en månad presenterade de en man från Syrien för oss. Jag, som tidigare bara haft svenska snickare, tänkte ”Om han nu kommit hit för att stanna får vi ge honom en utbildning, ett yrkesbevis och göra honom till en bra arbetskollega”. Jag kontaktade även Byggnads, för att höra om de kunde tänka sig att hjälpa till med kostnaden för den nyanländes utbildning. Deras reaktion var ”Jaså, du har en sådan som du får bidrag för”, och hänvisade mig till Arbetsförmedlingen. Det var tydligt att de syftade på att min avsikt var att utnyttja systemet. Jag blir bara ledsen och trött. Vi tar emot människor från krigshärjade områden och placerar dem i olika bidragsjobb, men när man vill ordna en yrkesutbildning är det uppenbarligen ingen som vill hjälpa till? Ordet solidaritet förekommer ofta hos Byggnads. Har det ingen betydelse längre? 

80 PROCENT AV LÖNEN 

Ord och inga visor där. Men innan vi går vidare, låt oss först reda ut vilka alternativ som finns att tillgå för ett företag som vill anställa en nyanländ, och vad dessa alternativ innebär för arbetsgivaren och arbetstagaren. Kort sagt finns det tre huvudsakliga former av anställningsstöd: introduktionsjobb, nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställning. 

Introduktionsjobb, nystartsjobb eller yrkesintroduktionsanställning? Med rätt lönestöd kan du få hjälp med upp till 80 procent av lönekostnaden för en nyanländ arbetstagare.

En grundläggande skillnad är att en yrkesintroduktionsanställning, till skillnad från introduktionsjobb och nystartsjobb, är direkt kopplad till en arbetsplatsförlagd utbildning. Vidare ska en yrkesintroduktionsanställning även omfatta minst 75 procent och pågå lägst 6 månader, medan introduktionsjobb och nystartsjobb även medger deltid, tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar.

För att du ska kunna ansöka om någon av lönestöden, ska den nyanlände arbetstagaren ha fyllt 20 år, ha beviljats uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Som arbetsgivare ska du också kunna erbjuda kollektivavtal/hängavtal, och inte ha skatteskulder eller betydande betalningsanmärkningar. För yrkesintroduktionsanställningar gäller också att du inte får ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna.

När det kommer till det ekonomiska fungerar introduktionsjobb och nystartsjobb i princip på samma sätt: Du kan ansöka om bidrag med 80 procent av lönekostnaden för den nyanlände upp till 20 000 kr/månad, plus ett handledarbidrag upp till 2 000 kr/månad. För yrkesintroduktionsanställning utgår en ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften på 31,42 procent, dock max 18 750 kr/månad. På Arbetsförmedlingens hemsida kan du räkna ut ersättningen för just ditt företag. 

LÅNGSIKTIG RELATION

Aryan Khaffaf, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg.

Så hur ska du som arbetsgivare veta vilken anställningsform som är bäst för ditt företag, och för den du anställer?
En av de män som är bäst skickade att svara på den frågan är Aryan Khaffaf, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg. Sedan 2018 ansvarar Aryan för en verksamhet där byggbranschens parter (däribland Byggnads) och Arbetsförmedlingen satsat cirka 4 miljoner per år kr för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in i arbetlivet genom att matcha deras kompetenser mot byggföretagens anställningsbehov. 

– Galaxen Bygg har en nära samverkan med alla arbetsgivar- och arbetstagarparter inom byggsektorn och tillsammans ger vi stöd till både arbetsgivare samt arbetssökande, säger Aryan. Det enklaste är att man kontaktar oss, tar ett möte och förklarar vad det är man söker. Vi förklarar vilka möjligheter det finns i form av bidrag, lärlingspaket och så vidare. Det finns många verktyg som byggföretagen ofta inte känner till. När vi funnit en lämplig kandidat hjälper vi till med rekryteringsprocessen, och gör dessutom regelbundna uppföljningar på arbetsplatsen under ett eller två år efter anställningen. Vårt uppdrag är inte enbart att se till att rätt person blir anställd. Vi skapar en långsiktig relation med arbetsgivaren. Skulle det till exempel uppstå missförstånd på grund av eller språkliga eller kulturella barriärer finns vi där som ett stöd, både för arbetsgivaren och arbetstagaren.  

Hur kan man som arbetsgivare vara säker på att en nyanländ
person har en viss kompetens?

– Arbetsförmedlingen har upphandlingar med externa utbildningsanordnare som hanterar valideringen, säger Aryan. Det är så det fungerar idag. Vi går ju aldrig bara på vad en person säger. Av valideringarna framgår sedan till exempel att ”den här personen kan de här modulerna, men inte de här”. Men skulle det visa sig att en person inte har en viss kompetens så skickar vi dem tillbaka till Arbetsförmedlingen och rekommenderar en ny validering.

Kan du ge några generella råd beträffande de olika bidragsformerna? 

– Så vida en arbetssökande inte redan har en validerad byggutbildning försöker vi trycka på yrkesintroduktionsanställning, säger Aryan. Just för att det finns en utbildning kopplad till anställningen. Ska du anställa till exempel en snickare, så gynnar det ju både företaget och den anställde att den personen får en högre kompetens, och ett yrkesbevis.

Hur har det gått för de nyanlända ni matchat mot byggföretag?

– Över lag har företagen varit väldigt nöjda med de personer de anställt, säger Aryan, och de har verkligen uppskattat det förarbete vi gjort i samband med anställningen, att vi inte tänker kortsiktigt.

SÅ SÄGER JURISTEN 

En viktig detalj när man anställer en nyanländ person är arbetstillstånd. Vems är egentligen ansvaret att kontrollera att en anställd faktiskt legalt får arbeta i Sverige? 

Iman Bayazi, arbetsrättsjurist och grundare av Operandi Law.

Iman Bayazi, tidigare arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier som nu driver den konsultativa juristbyrån Operandi Law med fokus på arbetsrätt och affärsjuridik inom byggbranschen, reder ut begreppen. 

– Går du via Arbetsförmedlingen [eller en organisation som Galaxen Bygg] och har blivit beviljad lönebidrag, har du som regel ingenting att oroa dig för, säger Iman. Skulle det senare visa sig att en anställd saknar arbetstillstånd, så faller det tillbaka på den statliga myndighet som fattat beslutet. Däremot, och det här är väldigt viktigt, anställer du en nyanländ person ”privat” så har du som arbetsgivare också skyldighet att kontrollera att den anställde har arbetstillstånd, och riskerar långgående sanktioner om så inte skulle vara fallet.

Några övriga råd när det kommer till juridiken kring anställning av nyanställda på byggföretag? 

– Följer du bara hängavtalet eller kollektivavtalets löneregler så är det egentligen inga problem, fortsätter Iman.

Så fort du fått ett beslut från Arbetsförmedlingen om beviljat arbetsstöd via olika arbetsmarknadspolitiska program, då ska den arbetstagaren behandlas som vilken annan svensk arbetstagare som helst, som anställs med hjälp av statliga bidrag, med subventionerad lön. Och du ska självklart betala sociala avgifter och försäkringar som vanligt.

I sitt mail till DMH ifrågasätter byggföretagen också Byggnads ovilja att hjälpa till ekonomiskt när det handlar om ett gott syfte, att hjälpa nyanlända till en utbildning, och att komma ut på arbetsmarknaden.  

– Att Byggnads inte har något intresse att hjälpa företag ekonomiskt är naturligt, säger Iman. Byggnads är ju arbetsgivarnas motpart. Det finns förvisso stöd för att företag ska kunna anställa nyanlända, men dessa stöd är vanligtvis organiserade via Sveriges Byggindustrier.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.