Tag Archives: Geo Fennel

Två nya krysslinjelasrar från Geo Fennel 

Att grön laser är att föredra framför röd, det visste redan Star Wars-filmernas första Jedi-riddare. Du som använder laser på bygget, snarare än för att bekämpa Stormtroopers i avlägsna galaxer, har säkert redan koll på att grön laser, beroende lite på arbetsförhållanden, syns upp till fyra gånger bättre. Och kolla här! Nu har Geo Fennel…