Tema: trall – trallsäsongen är här

Tema: trall – trallsäsongen är här

Våren är sedan länge här och högsommaren lurar runt hörnet, vilket i vanlig ordning betyder att en hel del uteplatser och altaner ska byggas. Särskilt då kunderna inte länge behöver sälja organ på svarta marknaden för att bekosta virket. DMH har pratat trender och teknik med några av de vassaste tillverkarna och experterna – och såklart även listat några av de hetaste produktnyheterna inom trall, ytbehandling och infästning. 

Sverige är, efter Ryssland och Kanada, världens tredje största exportör av trävaror. Åtminstone var det så listan såg ut innan Ukraina-kriget. Men det där ska vi återkomma till senare i texten. I Sverige finns i dagsläget omkring 130 sågverk som varje år producerar cirka 18,6 miljoner kubikmeter sågad trävara. 


Sveriges sågverk producerar årligen omkring 18,6 miljoner kubikmeter sågad trävara. Det största användningsområdet för trävarorna är diverse ROT-projekt. Foto: Södra. 

Sveriges största skogsproducent i dagsläget är SCA följt av Vida, Setra, Södra, Holmen Timber, Moelven, och Derome. Tillsammans svarar de tio största företagen för cirka 60 procent av den totala produktionen. Under senare år har trenden varit att produktionen koncentreras till allt färre företag, med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

> ÖVERSIKT: TRALLSKRUV – DMH LISTAR SÄSONGENS SKRUV I STOR GUIDE

Av den totala försäljningen av trävaror i Sverige går uppskattningsvis drygt tre miljoner kubikmeter, eller cirka 55 procent, via bygghandeln. Av denna volym utgörs cirka 13 procent (720 000 kubikmeter) av impregnerat virke för den svenska marknaden. 

Det största användningsområdet för trävaror i Sverige, som sväljer 37 procent av virkesbeståndet, är ROT-projekt, följt av nyproduktion av hus (23 procent) och emballage/träpallar (17 procent). 

SVAGARE START

Att priset på virke, och byggmaterial i stort, har fluktuerat en hel del de senaste året har inte undgått någon som jobbar i byggbranschen. Detta har såklart flera förklaringar, men gemensamt för dessa är att de påverkar tillgång och efterfrågan – vilket i sin tur sedan bestämmer vad en viss vara kommer att kosta. En man som kan det mesta om precis det här är Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä. 

– Det har definitivt varit en svagare start för den svenska marknaden i år [sett till försäljning], säger Johan. Särskilt jämfört med 2021 eller 2022. Det är väl också naturligt sett till det rådande läget, med inflation, ökade räntor och den biten. Vi har alla ökade kostnader. Jag tror folk är lite avvaktande med sin ekonomi i stort.


Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä. 

Hur brukar försäljningen se ut över säsongen i normala fall? 

– Generellt brukar den dra igång runt sen påsk, och sedan handlas det fram till semestrarna drar igång någonstans. Så från april till juli, kanske lite in på augusti. Är det fint väder så kan det braka loss lite tidigare. Men just i år så fick vi ju en snösmocka till under påsken. 

Tidigare år har ju tillgången på trävara varit sisådär, och det som funnits har till stor del gått på export. Är det en utveckling som vi behöver vara oroliga för i år?

– Tillgången på både tryck- och Royal-impregnerad trall är generellt god. Och just nu ser jag ingen risk att exporten skulle påverka tillgången i negativ bemärkelse. Du får nog tag i det mesta Det är långt ifrån samma huggsexa som tidigare. 

En naturlig fråga i dessa tider är såklart också hur kriget i Ukraina påverkar den globala trävarumarknaden, och i förlängningen Sveriges konsumenter. Innan kriget exporterade Ryssland cirka 30 miljoner kubikmeter trävaror, varav cirka 5 miljoner kubik till den europeiska marknaden. 

– Sammanfattningsvis kan man säga att Ukraina-kriget haft en viss påverkan, men inte en stor sådan, säger Johan. Visst, det är en hel del trävaror som normalt kommer därifrån som behöver ersättas, men i sammanhanget är det inga jättevolymer. Ett specifikt problem för Ryssland, utöver handelsembargot, är att transporter har blivit lidande eftersom de som finns i större mån används till att transportera krigsmaterial. De ryska sågverken har också fått allt svårare att ersätta reservdelar som hjul, kullager och andra komponenter.

Vilka är de viktigaste trenderna?

– Vanligt tryckimpregnerat är även fortsättningsvis den överlägset största varan, även om det finns en efterfrågan även på kärnlärk, kärnfuru och kiselbehandlat. En produkt som kommer lite mer är Royal-impregnerat. Särskilt eftersom den numera finns i fler färger som mörkbrunt, grått och naturfärgad. När det gäller dimensionerså är 28 x 120 mm den dominerande storleken, även om allt fler går upp till 145 mm-bredder. 

Har det tillkommit någonting nytt i era monteringsanvisningar?

– Nej, de är desamma som tidigare. Vi tycker de är bra och tydliga. Numera är de också inarbetade in AMA Hus 21 och RA Hus 21. Däremot är en ny digital altanguide på gång, där du kan få ut bärlinor, golvbjälkar och plintavstånd. Och sedan skriva ut färdiga inköpslistor. Den borde komma någon gång i juni, och kommer då att finnas på www.byggbeskrivningar.se

Om du skulle lyfta fram någonting från era monteringsanvisningar, vad skulle det vara?

– Att man följer våra rekommendationer gällande kant-till-kant-avstånd, och att det alltid finns en springa för vattenavrinning. En trallbräda är sällan helt rak, eller har en exakt bredd. Beroende på hur den förvarats och torkas så kan den vara tjockare i änden, och ha en liten ”mage” i mitten. Vi försöker också få in att man ska lägga grundpapp mellan golvbjälken och trallbrädan för att skydda den undre, bärande konstruktionen mot fukt. När det kommer till skarvar så rekommenderar att man lägger ett par extra 45 x 95 mm spikreglar på vardera sida. Då skyddar man bättre det känsliga ändträet, och det blir också ett snyggare montage. 

NYTT BRYGGKONCEPT

Beijer Byggmaterial, som är en del av STARK GROUP, är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 118 byggvaruhus från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Beijer erbjuder också ett av byggbranschens bredaste sortiment inom trall, från impregnerad furu från svenska skogar till komposit och ädelträ. 

– Alla som jobbar inom bygg är ju medvetna om att vi är inne i en lågkonjunktur, vilket innebär att byggnationen minskar, säger Anders Roxenhed, kategorichef trä på Beijer Bygg.


Anders Roxenhed, kategorichef trä på Beijer Bygg.

– Inom området uteplatser/altaner specifikt så är det dock en ganska liten andel som är kopplad till nyproduktion. Det gör ROT-marknaden desto viktigare, och den marknaden är fortfarande stor. Nu har också prisbilden stabiliserats. Idag är virkespriserna nere på en nivå där de var innan pandemin, eller nästan i underkant. Jämfört med rekordnivåerna så ligger priserna numera på hälften.


50 års rötskyddsgaranti! Bitus Linax-impregnerade furutrall framställs genomförs två behandlingar av trävirket. Först tryckimpregneras virket enligt NTR AB. Därefter kokas virket i pigmenterad eller neutral linoljeblandning. Foto: Beijer Byggmaterial. 

På Beijer jobbar man konstant med att analysera marknaden, för att kunna identifiera kundernas behov, och vad som driver utvecklingen. 

– Generellt skulle jag säga att allt fler väljer en bättre produkt och ett virke med noggrannare sortering, särskilt när det kommer till hantverkskunderna, säger Anders. Man går från en standardtrall till en G4-2 trall, eller från en vanlig impregnerad trall till en Royal-impregnerad trall. 

“VÄLDIGT BRA PRODUKT”

Just den Royal-impregnerade trallen, förklarar Anders, är en produkt som Beijer, tillsammans med leverantörerna, har jobbat med att höja på marknaden under flera års tid. 

– Det är en väldigt bra produkt som rör sig mindre, spricker mindre och har en väldigt bra livslängd. Och jämfört med tryckimpregnerat så håller den även bra miljövärden. 


Beijer erbjuder i dagsläget Royal-impregnerad trall i olika kulörer, samtliga med riktigt fin kulörstabilitet: naturell, brun och grå. Foto: Beijer Byggmaterial.

En trend som håller i sig, menar Anders, är bredare trall, och större altaner. För att möta efterfrågan har Beijer tagit fram nya produkter inom segmentet. Som exempel erbjuder man en XL-trall 34 x 170 mm, vilket är det bredaste som finns på marknaden inom vanligt impregnerat virke i dagsläget. 

– Idag är det kanske vanligare att man kör 145 mm istället för 120 mm-bredd, så länge tillgängligheten finns. Visst, bygger man en större altan så passar det med bredare trall. Men jättestora altaner passar heller inte alltid till alla bostäder. Störst är inte alltid bäst. 


Större uteplatser gör sig bra med Beijers trall RAW Premium, som finns i bredder upp till 34 x 170. Foto: Beijer Byggmaterial. 

Anders nämner också nya färger. 

– Grått har blivit mer efterfrågat, antingen trall som blir grå med tiden eller som är grå redan från början. Leverantörerna jobbar ju också med att få fram en bra, grå impregneringsvätska. Det har man dock inte lyckats med hittills. 

Är det några produkter som det råder brist på i dagsläget?

– Inte någon markant brist, skulle jag säga, åtminstone inte den här säsongen. Det finns en efterfrågan på miljövänliga produkter där tillgängligheten eventuellt kan bli ett problem. Som exempel försvinner ju Sibirisk lärk ur sortimentet. Och de lager som köptes in innan Rysslands invasion av Ukraina är i princip slutsålda. Vi tror oss dock kunna ersätta en hel del av den lärken med kärnfuru, som blivit allt mer efterfrågat.

Dold infästning har ju blivit lite av en vattendelare. Hur pass efterfrågat är det hos er? 

– Jag skulle säga att efterfrågan har ökat, utan att det på något sätt har ”boomat”. Det kommer det nog heller aldrig att göra. Det är mer en nischad produkt. Med dold infästning finns det ju lite olika skolor. Men går man upp på lite bredare trall så är oftast traditionellt montage att föredra. Vi har dock inte haft några reklamationer, eller andra problem, med dold infästning.

Hur pass stor är komposittrall som produkt?

– Vi har ett antal kompositprodukter från tre olika leverantörer, och det säljs en stadig volym, även om det aldrig kommer att bli en volymprodukt. Komposit, och hårdträ i stort, fungerar bra för altaner/uteplatser där du har ett högt slitage, och det är en toppenprodukt ur underhållssynpunkt. Det är dock dyrare och har inte riktigt lika bra EPD-värden [verktyg för att redovisa en produkts miljöpåverkan] som inhemsk träråvara. 

“Bryggor är ett område där vi haft ökad efterfrågan”

– Anders Roxenhed, kategorichef trä på Beijer 
Byggmaterial.

Nytt från Beijer inför våren/sommaren är också att man lanserar ett bryggkoncept.

– Bryggor är ett område där vi haft en ökad efterfrågan, framför allt från hantverkskunderna, säger Anders. Det är grövre dimensioner som funkar för olika typer av brygganläggningar, både vid nyproduktion och service av befintliga bryggor. Tittar man på själva bryggdäcket, så startar vi på dimensioner från 34 mm, och sedan är det upp till 50 eller 75 mm, beroende på vilken dignitet av brygga som byggs. 

– För större brygganläggningar så jobbar man som regel med ”precut”, det vill säga att vi levererar X antal färdigkapade längder där alla sex sidor är impregnerade i sin helhet.


För större brygganläggningar erbjuder Beijer ”precut”, leverans av färdigkapade längder där alla sex sidor är impregnerade i sin helhet. Foto: Beijer Byggmaterial. 

XL-BYGG, en av Sveriges största bygghandelskoncerner med varumärkena XL-BYGG och BOLIST, har idag över 100 fristående anläggningar över hela landet, många av dem med en hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. 


Med ett stort antal större och mindre trävaruleverantörer kan XL Bygg ofta erbjdua ett bredare lokalt sortiment än vad som kommuniceras centralt. Foto: XL Bygg. 

XL-BYGG erbjuder också ett av Sveriges bredaste sortiment, från traditionell impregnerad trall, kärnfuru och lärk till Thermowood, Royal-impregnerad trall och kompositprodukter. Med ett stort antal leverantörer, från ”de stora skogsföretagen” till mindre lokala aktörer kan man ofta också erbjuda ett större lokalt sortiment än vad som kommuniceras centralt. 

– Backar man något årtionde så låg tonvikten på försäljning på standardtrall, säger Urban André, kategorichef på Mestregruppen.


Urban André, kategorichef på Mestregruppen. Foto: XL Bygg. 

– Idag säljs det mer och mer trall av högre kvalitet och bättre sortering. Vi erbjuder till exempel en premiumprodukt som kallas XLENT, en tryckimpregnerad trall av senvuxen norrländsk fura med färre och friskare kvistar. Jag skulle vilja säga att det är branschens bästa trall, sett till kvalité. Vi ser också en ökad efterfrågan på produkter med lägre underhållsbehov, som Royal-impregnerad trall, som är ett bra val vid utsatta lägen, till exempel nedåt i Sverige och på västkusten. 


Branschens bästa trall? XL Byggs premiumtrall XLENT är tillverkad av senvuxen norrländsk fura med färre och friskare kvistar. Foto: XL Bygg.

Precis som Anders på Beijer, ser Urban inga stora orosmoln när det kommer till tillgång. 

– Just nu ser vi inga stora brister. Det är möjligtvis vissa enskilda produkter eller längder. Annars är det en god balans mellan tillgång och efterfrågan. Konjunkturen har ju mattats av, det är väl alla medvetna om. Och med det har ju även konsumtionen minskat. 

Är det några produkter inom ytbehandling som du skulle vilja lyfta fram?

– Traditionellt så oljar man in trallen. Men idag så finns det kiselbaserade ytbehandlingsprodukter som ger altanens ytan en grå ton, och ett skydd på ytan. En intressant kiselbaserad produkt i vårt sortiment är Redo ytskydd från Jape, en produkt som tränger in och förseglar träet. Till skillnad från många andra produkter sker behandlingen i ett enda steg, vilket såklart förenklar processen avsevärt. 

Några allmänna råd när det kommer till trallmontage?

– Vi vill ju att man ska använda trall och trallmaterial av hög kvalitet, från själva trallen till ytbehandlingsprodukter och infästning. Du får helt enkelt betydligt mindre problem att åtgärda i efterhand, som att skruvar går av och så vidare. Sedan är det ju framför allt vid montaget som man kan göra många misstag, att man lägger trallen för tätt till exempel. Det kan också vara att man, kanske för att spara tid, slarvar med att behandla ändträytor och så vidare. Då kan man få stickbildning och sprickor i träet. Oavsett vilken trallprodukt man väljer så ska man också se till att det finns god luftcirkulation runt trallen. Det mår den alltid bra av. 

Avslutningsvis så lyfter Urban också frågan om hållbarhet. 

– Ädelträprodukter fyller många gånger en funktion, men som i många fall man kan fundera om det är motiverat ur ett hållbarhetsperspektiv att använda, när det finns fullgoda alternativ baserat på lokalt producerad råvara, även om dessa produkter också kanske kräver lite mer av användaren, sett till underhåll och så. 

“PTX är en bra skruv för de flesta träslagen”

– Nicklas Thuresson, produktchef skruv på Grabber, om Grabbers populära PTX-skruv.

En viktig del av trallbygget är naturligtvis infästningen, och när det kommer till trallskruv är Grabber en av de klassiska, och mest etablerade leverantörerna. 

Bland vårens nyheter finns bland annat en rostfri variant av företagets populära PTX-skruv, och en gammal trotjänare som gör comeback i ett nytt utförande. 

– Till skillnad från traditionell trallskruv har PTX-skruven två gängor, en övre och en nedre gänga, säger Nicklas Thuresson, produktchef på Grabber. Den nedre gängan har en stödgänga. Utformningen av stödgängan är mer plan. Den övre gängan är likadan fast tvärtom som pressar ihop trall och regel. Sammantaget blir det ett väldigt stabilt montage. PTX är en bra skruv för de flesta träslagen. Den kommer i både A2 och A4 syrafast som även gör sig vänlig för ädelträ.


Nicklas Thuresson, produktchef skruv på Grabber. Foto: Grabber. 

Den trotjänare som gör comeback i sortimentet är Grabber’s gamla favorit T-REX, en ytbehandlad trallskruv (GrabberGard E-coat C4) med snabbgreppande spets, skärspår och TX-grepp (istället för LOX-greppen som skruven hade tidigare). 

– När vi tog fram T-REX skruven runt 2006–2007 så slog den väldigt stort. Men kanske var den skruven lite före sin tid. Den var ju så pass kraftig, att det fanns knappt maskiner som mäktade med att skruva den [rekommenderat varvtal för T-REX är 400-1200 varv/min]. Den tidens 18V-dragare fick ju verkligen kämpa, säger Nicklas Thuresson och fortsätter:

– Men idag finns inga problem att skruva den, eftersom verktygen är så pass starka. Sedan var det ju också det här med LOX-greppet [som gör att bitsen alltid har grepp om skruven]. LOX-greppet var en sån där grej som folk antingen älskade eller hatade. Men eftersom efterfrågan hela tiden funnits för den här typen av skruv. Så vi tänkte, att ”Varför inte väcka den till liv igen?” Så nu vandrar T-REX åter!


Före sin tid. När Grabbers trallskruv T-REX initialt lanserades 2006/2007 hade dåtidens skruvdragare svårt att dra dit den. Nu gör skruven comeback. Foto: Grabber.  

En specifik fördel med T-REX är också att det yttre ytbehandlingsskiktet [E-COAT] inte innehåller några metaller.

– En vanligt förekommande metall i ytbehandlingar är aluminium, säger Nicklas. Och där brukar man ju säga att man inte ska skruva en ytbehandlad skruv i obehandlad furu eller lärk. Det kan bli rinningar, fula svarta märken och så vidare. Nu rekommenderar vi egentligen inte ytbehandlad skruv för obehandlat virke, men för alla som provat har det visat sig att Grabbar’s E-COAT funkar. Det blir inga svarta ringar. Det tror jag vi är ganska ensamma om. 


Var försiktig med att använda ytbehandlad skruv i obehandlad furu eller lärk, då ytbehandlingen kan skapa skapa rinningar och svarta märken. Foto: Grabber. 

Var passar nyheterna, PTX-skruv i rostfritt utförande samt T-REX, in för de som funderar på att använda sig av dem för trallbygge?

– Rostfria PTX kan man använda där det ställer högre krav på infästningen, tex runt pool eller kustnära. Men funkar lika bra i övrig i landet för den som vill den snyggast finishen på trallen. T-Rex, som är ytbehandlad (C4), lämpar sig bäst för inlandsklimat. De dubbelgängade skruvarna blir allt mer populära idag för att de klämmer fast brädorna på ett helt annat sätt än traditionella trallskruvar.

– Fördelarna med kombinationen av cylinderskalle och dubbelgänga är också att de inte kryper upp skruvskallar några år efter du skruvat. Du behöver inte komma tillbaka för att skruva ned dem med andra ord. Slutresultatet blir bättre med den typen av skruv. Vi fasar dock inte ut de traditionella skruvarna. Det finns fortfarande ett behov, och användare som vill ha dem. 


För tuffa klimat. Grabbers populära, dubbelgängade trallskruv finns numera även i ett rostfritt syrafast utförande. Foto: Grabber. 

Vilka är de vanligaste misstagen när det kommer infästning till trall? 

– Vi har aldrig haft några specifika rekommendationer om du ska använda stålskruv eller rostfri skruv beroende på hur stor trallen är. Vanligt misstag många gör är att de lägger trallen för tät och inte följer Svensk Trä kant-i-kant avstånd.

Några andra trendspaningar inom trallmontage?

– Obehandlat virke verkar ha blivit lite av en trend. Åtminstone är det betydligt fler som efterfrågar det, att man går lite mer åt det hållet för att värna om miljön och använder mindre tryckimpregnerat. Tryckimpregnerat kommer nog aldrig att försvinna. För vissa konstruktioner måste du helt enkelt ha det. 

T-DECK OCH PONDUS

En till skruvtillverkare som avslutning. EJOT erbjuder ett omfattande sortiment av högklassiga fästelement anpassade för byggnadsskal och interiörer. När det handlar om standard, ytbehandlad C4-skruv så erbjuder EJOT de vanligast förekommande längderna för trall: 45, 57 och 75 mm. Plus, såklart, en del varianter av den klassiska stålskruven med försänkt skalle och skärkant, både som bandad och lös skruv. 

– Traditionell standardskruv är fortfarande det som går mest försäljningsmässigt, säger Mikael Sjöwall, produktchef på EJOT.


Mikael Sjöwall, produktchef, EJOT. Foto: EJOT. 

– När det kommer till korrosionsbeständighet så klarar man sig som regel med en ytbehandlad C4-skruv, särskilt längre norrut där vi inte har en lika aggressivt klimat. Skruvar du ett ”vanligt” däck, och vill ha en kostnadseffektiv lösning, så är det normalt den modellen som gäller. Sedan finns det ju såklart jobb som pooldäck eller bryggor som ställer högre krav. 


Gör rätt från början. För jobb som pooldäck, marknära konstruktioner och tralldäck med stor rörelse är det rostfri infästning som gäller. Foto: EJOT. 

En av EJOT:s mer exklusiva skruvar, som utöver trallmontage också används inom huskonstruktion och i husfabriker, är träkonstruktionsskruven PONDUS, en skruv med försänkt huvud utan rillor och TX-spår. PONDUS finns både i en ytbehandlad C4 trallskruv för utomhusbruk, och som rostfri, syrafast A4-skruv. 

– PONDUS har en övre gänga under skallen med lite finare stigning, och en undre gänga som fäster i regeln, förklarar Mikael. Det gör att du skapar en större klämkraft, eftersom skruven drar sig ned i regeln. Det här är en skruv som du kanske använder i lite hårdare träslag, eller i tjockare dimensioner. Utöver trallskruv så finns PONDUS även i dimensioner för att bygga bjälklag. Just den skruven är riktigt bra, eftersom den kan ersätta skor och vinklar. Du kan ersätta en balksko med två stycken PONDUS-skruvar, och får då ett betydligt enklare, billigare och snabbare montage.

Klämkraft deluxe. Två stycken PONDUS-skruvar kan ersätta ett byggbeslag och 16 standardskruvar. Foto: EJOT. 

Många proffs känner vid det här laget säkert igen EJOT:s lösning T-DECK, ett komplett system för dolt montage bestående av ett manuellt verktyg (T-DECK Tool), en skruvautomat (T-DECK Auto) och tillhörande 4,8 x 60 mm trallskruv med en lite mindre skalle. Skruven finns dels som ytbehandlad C4-skruv samt som A4 syrafast. 


EJOT:s system T-DECK: Skruvautomaten T-DECK Auto, det manuella verktyget T-DECK Tool samt tillhörande 4,8 x 60 mm trallskruv med liten skalle. Foto: EJOT. 
T-DECK Tool gör det möjligt att montera trallbredder mellan 95-145 mm med ett och samma verktyg. Foto: EJOT.
Med T-DECK-systemet kan du skruva in trallskruven i tre olika vinklar. Foto: EJOT. 

– Det jag skulle vilja lyfta med automaten [T-DECK Auto] är att den inte bara har en nos för dolt montage, säger Mikael. Den levereras komplett med en rak nos som tar alla typer av bandad skruv. Det går alltså utmärkt att köra rak, bandads skruv uppifrån. Egentligen all bandad skruv i längderna 25–75 mm. T-DECK Auto finns även med en förlängare, vilket innebär att du kan utföra montaget stående. Det ger ett betydligt större värde, eftersom du kan använda T-DECK Auto för fler jobb än trallmontage. 


T-DECK Auto kommer dels med en vinklad nos för dold infästning, dels med en rak nos som tar alla typer av bandad skruv. Foto: EJOT. 

Vad skulle du vilja säga till de som tvivlar på dolt montage? 

– Dolt montage har ju trots allt funnits på marknaden i alla fall tre, fyra år. Och visst finns ett läger som är motståndare till metoden. Man har dock fortfarande frågor om huruvida det håller eller inte. Tittar man på Svenskt Träs rekommendationer, så är dold infästning inte ett rekommenderat sätt att montera trall. Men, produkten har kommit ut, och det verkar ändå vara någonting som marknaden efterfrågar. Det blir ju ett väldigt rent och snyggt montage, och man slipper eventuella kvistar och så som eventuellt kan komma upp då man skruvar uppifrån. Jag skulle säga att dolt montage ställer högre krav på skruven, med tanke på rörelsen i trallen. Jag skulle säga att i de flesta fall så är det en rostfri skruv man bör välja. Inte bara för korrosionsbeständigheten, utan för flexibiliteten i materialet. 

I vilken utsträckning är trallskruv en prisfråga idag?

– Jag uppfattar att det är en mindre en prisfråga idag, särskilt när man tittar på de här större konstruktionerna. Den största kostnaden är ju virke och arbetstid, så där blir skruven en förhållandevis ganska liten del av totalkostnaden. När altanerna börjar nå 100, 150 kvadrat så blir det ju ett ganska stort projekt för yrkesfolket. Det är ganska mycket pengar i ett sådant projekt. Och då är det klart att man inte vill ha reklamationer för att man valt en infästning som inte håller måttet. Med det sagt lägger man idag lite mer vikt vid att välja en lite bättre skruv. 

Vanliga misstag då man väljer infästning/skruv?

– Det är det där typiska, att man väljer stålskruv framför rostfritt för att spara in lite på kostnaden. Tittar man på vad Svenskt Trä rekommenderar, så är det i första hand en rostfri kvalitet A2 eller A4 som rekommendera. Vid en mindre konstruktion [med liten rörelse] och i en mindre korrosiv miljö, så funkar dock en vanlig stålskruv. Allt annat, när konstruktionerna blir större, när de ligger marknära, när däcket är byggt på stolpar eller liknande [med stor rörelse] eller när det handlar om ett pooldäck, bryggor, kustnära konstruktioner, då är det rostfritt som gäller. Det är där vi sett misstagen historiskt sett, att man väljer en skruv som inte håller måttet, sett till konstruktionen.  

Några övriga tips som avslutning?

– Kollar man på komposittrall, så rör sig de konstruktionerna väldigt mycket av värme och kyla. Där vill man ha en rostfri skruv för att klara rörelserna. Samma sak gäller de exotiska träslagen, och till viss mån även kärnfurutrall. De är ofta väldigt torra, och man får då en större rörelse när träet drar åt sig fukt, och när det torkar. Många av de exklusivare materialen kan reagera med ytbehandlingen i skruven och man kan få en avfällning vitrost till exempel. Det är framför allt när en ytbehandling av zink används på skruven. I de fallen är en rostfri skruv [som inte har ytbehandling] av A4 kvalitet det enda alternativet.

* Rätt skruv för rätt tillfälle – inte minst under trallsäsongen. Klicka här för att ta del av DMH:s stora översikt över säsongens skruv.

DMH LISTAR SÄSONGENS SKRUV – STOR GUIDE!
SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.