Tag Archives: tving

STORT FORMAT, LITET BEKYMMER

Justerbar plattving för tunga skivmaterial, från Bihui. PLACERING OCH FINJUSTERING av plattor i storformat och andra tyngre skivmaterial som granitkeramik, natursten, granit, metall och glas är som bekant inte helt lätt att ombesörja för hand då stora plattor, efter att ha placerats på fix, tämligen omgående sugs fast i underlaget. Finjusterat och i rätt nivå….