Skruva i gips

Inte ens sextio gipsplattor är en match för Spit 218 Li.
Skruva i gips

Spit 218 Li är en specialiserad skruvdragare, och expertområdet är skivor som spån, board och framförallt gips. Magasinet tar flatbandad skruv, och med ett saftigt 18-voltsbatteri kan den flitige dra hela två tusen skruvar per laddning, motsvarande sextio stycken fullstora gipsplattor. Med berömvärd tilltro till egen förmåga beskriver tillverkaren själv förhållandet mellan kraft och kompakt form som otrolig. 4 200 varv i minuten görs utan problem, vikten är 1,6 kg, och skrivdiametern hålls på fem millimeter eller mindre. Läs mer hos www.spit.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.