Tema: Digitala tjänster

Tema: Digitala tjänster

Den nya logistiken

Byggmaterial, var god dröj. Trots vikten av fungerande leveranser för ett byggprojekts framgång har logistik länge varit ett eftersatt område i byggsektorn. Men med digitaliseringen av branschen har nya verktyg och tjänster öppnat upp för ett betydligt mer effektivt sätt att jobba för att få grejerna från A till B.

Dagens byggarbetsplatser är ofta ett komplext flöde av människor och material. Transporter till, från och inom bygget ska samordnas, allt tuffare tidsplaner ska hållas och entreprenörer/underentreprenörer från olika yrkesområden och nationaliteter behöver kunna samverka för att ta projektet i mål. En absolut förutsättning för detta är fungerande logistik.

En bra logistiklösning ökar inte bara drastiskt chanserna för att rätt material levereras på rätt plats och i rätt tid. Det kan också hjälpa dig med att minimera eller eliminera tids- och resurskrävande moment, minska materialsvinn samt klimatavtryck och effektivisera styrningen av projektet i stort. Att materialet anländer först när det ska användas förbättrar dessutom arbetsmiljön och minskar antalet transporter till byggarbetsplatsen, vilket i sin tur minskar risken för olyckor.

Att just byggplatslogistiken fortfarande lämnar mycket att önska behöver du bara titta på andelen försenade projekt för att inse. Alternativt, fråga närmaste arbetsledare. 

46 PROCENT AV SIN ARBETSDAG

I en aktuell studie utförd av Linköpings universitet kunde forskare visa på att uppemot 41 procent av alla byggleveranser sker ad hoc, det vill säga utan planering eller framförhållning. En annan studie från Chalmers visade att en genomsnittlig byggnadsarbetare i snitt ägnar 46 procent av sin arbetsdag åt materialhantering och väntan på material, och bara 17 procent åt faktiskt arbete. 

Foto: Adobe Stock. Enligt aktuella studier ägnar en byggnadsarbetare i snitt 46 procent av sin 
arbetsdag åt materialhantering och väntan på material, och bara 17 procent åt faktiskt arbete.  

Att byggsektorn inte kommit längre, särskilt i jämförelse med branscher som transport och tillverkning, har förvisso med byggbranschen notoriska tröghet att göra. Men en byggarbetsplats har också många unika logistiska utmaningar. Varje projekt är unikt. Förutsättningarna, och arbetsplatsen i sig, förändras kontinuerligt och säkerhetsrisker är en naturlig del av arbetet.

Men det finns ljus i tunneln. De senaste åren har stora satsningar gjorts för att ta fram nya tjänster och digitala verktyg som inte bara adresserar leveranser och transporter, utan hela kedjan från planering och beställning till ankomstkontroll och uppföljning. Att se över logistiken vid större byggprojekt är idag ett måste för alla beställare som vill effektivisera och öka sin lönsamhet. 

Exakt hur logistiken ska ombesörjas råder det dock fortfarande delade meningar om. Medan vissa överlåter allt ansvar till huvudentreprenören, upphandlar andra logistiken till tredjepartsföretag med spetskompetens.   

TRACK & TRACE

Med 110 byggvaruhus över hela landet, och över 300 000 leveranser ut till kund per år, är Beijer Byggmaterial inte bara Sveriges största helägda bygghandelskedja, de är även en av de aktörer i branschen som satsat hårdast på nya logistiklösningar de senaste åren. 

Foto: Beijer Byggmaterial. Med 110 byggvaruhus och 300 000 leveranser per år, är Beijer Sveriges största helägda bygghandelskedja.

Bland utbudet av digitala verktyg och tjänster kan nämnas Track & Trace där kunden i realtid kan se var transporten befinner sig och planera för mottagandet, logistikanalys, skräddarsydda logistik- och leveransplaner, digitala mängdberäkningsverktyg kopplade till Beijers e-handels-plattform, containerlösningar, digitala lösningar för leveransplanering och godsmottagning samt självskanning i butik via Beijers app. 

Foto: Beijer Byggmaterial. Beijer erbjuder idag flera digitala verktyg och tjänster, från logistikanalys till leveransuppdateringar i realtid.

Sedan sommaren 2020 körs dessutom samtliga Beijers kontrakterade kranbilar i region Stockholm och region Syd på fossilfria bränslen, vilket har gjort att Co2-utsläppen kunnat minskas med cirka 80 procent jämfört med fossildrivna alternativ.  

– Byggmaterialhandeln har under ganska många decennier fraktat saker mellan A och B, och därefter har våra åtaganden egentligen tagit slut, säger Mattias Karlsten, Head of Operational Development på Beijer. Men idag duger det inte med att säga ”Vi kommer den dagen mellan 07 och 16”, eller i värsta fall så snart vi hinner. Oavsett om det handlar om en B2B- eller B2C-kund. Har du beställt en leverans så vill du veta när den kommer, inte att den kommer. Det måste vara enklare att vara kund även i vår bransch. Våra kunder är ju också konsumenter, även om de jobbar professionellt. Behovet är detsamma.

Mattias Karlsten, Head of Operational Development på 
Beijer Byggmaterial. 

Från Beijers sida handlar det mycket om att göra hela leveranskedjan, inklusive transporterna, mer transparent, och att erbjuda en lösning där kunderna på ett bättre sätt kan planera efter leveranserna. 

– En större och mer komplex byggarbetsplats har idag extremt många intressenter, fortsätter Mattias. Det är allt från arkitekter, konstruktörer och försäljningsavdelningar till entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer. Det gör också att det finns ett betydligt större behov av ett digitalt informationsflöde, att alla ska kunna förstå var grejerna befinner sig, och därmed kunna avsätta rätt resurser för godsmottagning, ankomstkontroll, inbärning eller vad det kan tänkas vara. Det absolut vanligaste samtalet till säljavdelningen på en brädgård förr i tiden var ”Hej, jag ska få en leverans idag. När kommer den?”. Vi som bransch har helt enkelt varit för dåliga att erbjuda kunden en tillräckligt bra översikt för hur vi påverkar kundernas projekt.

Utöver bristande transparens pekar Mattias också på en utveckling där produktionstiderna på byggena blir allt kortare. 

“TAR LÄNGRE TID I DAG”

– Projekteringen i ett byggprojekt tar allt längre tid idag. Och för att hinna klart är det som regel produktionstiden som får stryka på foten. När samma saker ska utföras på kortare tid krävs effektivare stöd för processer som gör våra kunders vardag mer effektiv, samtidigt som förseningar och missförstånd blir mer kostsamma.

Ett annat problem är platsbristen på dagens byggarbetsplatser.

– Förr var det inga problem att använda 500, 1 000 eller 5 000 kvadratmeter till upplagsyta på ett bygge för att kunna ta emot leveranser, säger Mattias. Idag när det oftare byggs i förtätade områden och storstäder så finns inte det utrymmet. 

Foto: Beijer Byggmaterial. Rätt virke? På Beijers ”Mina sidor” är det möjligt att miljömärka ett projekt, så att endast varor som uppfyller specifika kriterier, till exempel Byggvarubedömningen eller Sunda Hus, kan beställas.  

Hur ser leveranskedjan ut från beställning tills att beställningen finns på bygget, för en kund som utnyttjar era logistiktjänster fullt ut? 

– Vi har tidigt i projektet, tillsammans med kunden, genomfört en logistikanalys och kanske till och med en APD-planering. Därefter är det dags för oss att börja leverera på vår överenskomna logistikplan. I den bästa av världar så är kunden redan en digitalt köpande kund som antingen handlar direkt via vår webb eller i sitt eget inköpssystem via en så kallad punch out-lösning med möjlighet att importera varukorgar. Vi plockar upp ordern, skickar en orderbekräftelse och en leveransavisering till projektets leveransbokningssystem där det framgår vad som kommer, vart det kommer och när det kommer. En fördel med moderna leveransbokningssystem är att de också vanligtvis kan hantera annat än leveranshantering på bygget, som att styra grindar eller boka kranar och hissar till exempel. Det är ett bra stöd för kunden att få en överblick över sina resurser på plats. Vid leverans kan kunden sedan följa transporten i realtid och slutligen göra en digital ankomstkontroll när transporten är framme. Det skapar också en möjlighet att på ett enkelt sätt mäta projektets klimatavtryck.

Hur kommer era logistiktjänster att se ut i framtiden?

– I en nära stående framtid kommer mycket troligtvis att handla om att integrera fler system med varandra. Och att göra hela köp- och logistikprocessen enklare så att kunden kan lägga mindre tid på sådant som inte skapar lönsamhet. Många processer, som den här bulkhanteringen av transaktioner som finns både hos oss och kunderna, går att automatisera och bygga bort. Andra områden där jag tror att mycket kommer att hända är AI och BIM. Jag tror också att miljö- och hållbarhetsfrågorna kommer att bli lite av en ”ticket to play”. Kan du som exempel inte redovisa klimatavtrycket för ett byggprojekt? Då kommer du snart inte att vara relevant för kunden. 

SKANNING OCH MILJÖMÄRKNING

Att rätt material kommer till bygget i tid är naturligtvis A och O. Men en stor, och fortfarande lite förbisedd, del av effektiv bygglogistik är resan fram tills att varorna hamnar på lastbilen ut till kund, det vill säga planering och inköp. 

Det här är ett område som Beijer lagt mycket tid och resureser på att utveckla de senaste åren. 

– Ytterst handlar det om att skapa mervärden för våra kunder för att de ska kunna bli mer framgångsrika och lönsamma, säger Carina Erlandsson, e-handelschef på Beijer Byggmaterial. Det kan till exempel handla om olika typer av mängdberäkningsverktyg, projektverktyg där du kan samla all dokumentation kring ett byggprojekt eller självskanning på varuhusen. Numera har vi till och med en tjänst för våra kundklubbsmedlemmar där vi hjälper dem att skapa en egen hemsida som hjälper dem att synas. 

Carina Erlandsson, e-handelschef på Beijer Bygg-
material. Foto: Beijer Byggmaterial. 

Mängdberäkningsverktyg är en tjänst som allt fler aktörer erbjuder. De senaste åren har till exempel Finja, Svenskt Trä och Norgips rullat ut digitala verktyg för beräkning av materialåtgång för vanliga arbetsuppgifter som plattsättning, gjutarbeten, montering av innerväggar och trallkonstruktioner. 

Foto: Finja. En av de tillverkare som i dagsläget satsar hårdast på digitala tjänster och logistiklösningar är Finja. På bilden: Finjas digitala brukskalkylator för fix och fog vid plattsättning.

Hos Beijer erbjuder man idag ett specifikt mängdberäkningsverktyg för tak, ett för trall och ett allmänt mängdberäkningsverktyg för jobb som fogning, gjutning installation av klinker.

– Idén med mängdberäkningsverktygen är att ge information om exakt hur mycket du behöver köpa av en viss vara för ett visst projekt, säger Carina. Om vi tar takväljaren som exempel, så guidar den dig igenom varje del av en takkonstruktion. Ska det vara betongpannor, tegelpannor eller plåttak? Vill du ha råspont eller råspontsluckor? När du sedan är klar kan du spara hela projektet som en offert där kan du sedan lägga på arbetskostnad, milersättning och andra påslag till slutkunden. Du kan dra av ROT, och sedan skicka offerten direkt till slutkunden för godkännande. Tycker kunden att det ser okej ut så kan du lägga offerten direkt i din varukorg och klicka på ”beställ”. 

Foto: Beijer Byggmaterial. Tegelpannor eller plåttak? Beijers digitala verktyg takväljaren guidar dig igenom varje del av takkonstruktionen. Som kund hos Beijer kan du även antingen handla direkt på webben, eller importera varukorgar till ditt eget inköpssystem. 

En relativt ny funktion hos Beijer, som också kan användas tillsammans mängdberäkningsverktygen, är möjligheten att miljömärka ett projekt. 

– Enkelt uttryckt så kan man bestämma att ”På det här projektet får vi bara handla varor som är godkända enligt Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller vad det nu kan vara”, säger Carina. Oavsett vilken snickare på företaget som sedan går in på det projektet, så kommer han eller hon bara att kunna köpa varor som är godkända efter de kriterierna, om man inte gör ett aktivt val att tar bort det filtret. 

Något av en snackis förra våren var Beijers lansering av självskanning, en tjänst som numera erbjuds på samtliga Beijers byggvaruhus. 

SKANNA ENKELT

Enkelt är det också. Skanningen sköter du själv med mobiltelefonen och Bejjers app direkt i varuhuset, till dina avtalspriser såklart. När shoppingen är avklarad avslutar du ordern i appen och får därefter en kod som visas vid utpassering i kassan. Samma kod används för att öppna bommen om man väljer att handla på bygglagret. Precis som vid ett vanligt köp skickas fakturan enligt företagets krav på märkning. 

– Grundtanken var att systemet skulle vara enkelt att använda, säger Carina. Och det tyder också all feedback på att vi har lyckats med. De största fördelarna med självskanning som jag ser det är tiden du sparar. Du behöver till exempel inte stå i kö när du handlar, och du behöver heller inte gå iväg för att hämta bomkoden. De byggvaruhus som jobbat aktivt med sina kunder har fått upp en ganska hög andel som använder självskanning. Andra väljer helt enkelt bort systemet, för att de föredrar att snacka med ”Kalle” på plats.

Foto: Beijer Byggmaterial. Precis som i mataffären. Med Beijers självskanningsapp behöver du varken stå i kö eller gå iväg för att hämta bomkoden.

Är det svårt att få folk att använda de nya tekniska lösningarna?

– Jag skulle säga att hantverkarna är mer benägna att använda digitala tjänster än vad de är benägna att ändra sitt köpbeteende, även om vi har en ganska bra ökning även på vår e-handel. Det kan vi se på inloggningarna på ”Mina Sidor”, den digitala verktygslådan där kunden till exempel  hittar offerter, mängdberäkning och inköpslistor. 

För någon som gör allting ”old school” idag, och behöver ett lågt insteg. Vilken eller vilka tjänster skulle du rekommendera att börja med? 

– Då skulle jag säga, att börja med att logga in på ”Mina sidor” och titta på fakturor och orderhistorik. En annan viktig sak är också dokumentation. Det tar fortfarande jättemycket tid i anspråk för hantverkarna. Vi har skapat en funktion där du med tre knapptryckningar kan få tillgång till all dokumentation till ett projekt, ett projekt som du kanske har jobbat med i två års tid. Det är väldigt enkelt, och det underlättar väldigt mycket.

FULL TRANSPARENS

Något av en uppstickare inom bygglogistik är den svenska tjänsten Fleaty, som startades 2019 och i slutet av 2021 köptes upp av franska greentech-bolaget Hesus. Fleaty är en öppen marknadsplats som hämtat inspiration från tjänster som Uber, och som kopplar ihop byggentreprenörer i behov av körningar och leveranser med lokala materialleverantörer och åkerier/lastbilschaufförer i behov av körningar. 

Foto: Hesus. Tjänsten Fleaty kopplar samman byggentreprenörer 
i behov av körningar och leveranser med material-
leverantörer och åkerier/lastbilschaufförer i behov av 
körningar.

Fleaty levererar flera olika typer av massor som grus, makadam, sten och sand, och kör även bort material och massor, inklusive kontaminerade massor och farligt avfall.

Efter en snabb expansion finns tjänsten nu i sex länder: Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och nu Sverige. Bara i Sverige kördes omkring 100 transporter per dag under högsäsongen 2021. Utanför Sverige marknadsförs tjänsten idag under namnet Hesus Now. 

Foto: Hesus. Efter en snabb expansion finns idag tjänsten Fleaty/Hesus Now i totalt sex länder. 

– Vi märkte att det fanns en stor problematik kring hur transporter bokades i byggbranschen, säger Nikola Markovic, produktchef på Fleaty. Det var krångligt att boka och spårbarheten var dålig. Det saknades också mycket kunskap kring hanteringen av kontaminerade massor och farligt avfall. För kunden är det naturligtvis inte optimalt med ett bolag som ska tillhandahålla material, ett annat som ska transportera det arbetsplatsen och ett tredje som ska ta hand om avfall. Vid en och samma transport kan det vara tre, fyra parter inblandade. När du använder Fleaty så pratar du bara med oss. 

Nikola Markovic, produktchef på Hesus Now/Fleaty. 
Foto: Hesus. Vid bortforsling av kontaminerade massor eller farligt avfall ordnar Fleaty med alla nödvändiga tillstånd.

Som kund Fleaty skapar du ett projekt i appen och anger helt enkelt viket material du behöver, när du behöver det och vart du vill ha det transporterat. Fleaty kommer sedan att hitta den närmaste och bästa tippen, och lastbilar som kan köra. När Fleaty hittat ett eller flera alternativ får du ett prisförslag direkt i appen, och kan sedan följa transporten i realtid. Som kund kan du välja om du vill ha det absolut billigaste alternativet, eller den tipp som är närmast och går snabbast.

Foto: Hesus. Med Fleaty får du ett pris-
förslag direkt i appen, och kan sedan följa transporten i realtid.

Samma tillvägagångssätt gäller om du behöver hjälp med att köra bort material. Handlar det om kontaminerade massor eller farligt avfall så ordnar Fleaty dessutom med alla tillstånd. 

– Är det första gången du använder tjänsten så rekommenderar vi att ringa oss, säger Nicola. Handlar det om kontaminerade massor eller farligt avfall som ska köras bort så kommer till platsen och tar jordprover, om detta inte redan har gjorts av kunden. Frågar du som entreprenör om en offert för en transport så får du som regel bara ett förslag. Vi försöker istället att ge så många alternativ som möjligt, så att kunden sedan kan välja det bästa för just deras verksamhet.  

“ALL INFORMATION FINNS TILLGÄNGLIG”

Efter att körningen är avslutad har Fleaty också en funktion som kallas för Timestamp där man kan se en summering av hela transporten.

– All information om transporten finns tillgänglig, förklarar Nicola. När och var lastbilen har stannat. Alla digitala tipp-kvitton. Du kan se saker som hur många ton lastbilen har lastat på. Vilket material de lastat, och från vilken tipp. När lastbilen åkt in och ut från ett avlämnings- eller upphämtningsställe. Det är just det som är vårt signum och arbetssätt, att ha spårbarhet och full transparens i allt vi gör. 

Bara i Sverige kördes omkring 100 transporter med Fleaty per dag under högsäsongen 2021.  

Hur har tjänsten förändrats över tid, sedan våren 2019?

– Från början utgick vi från vad vi trodde att kunderna ville ha, vilket var smarta och snygga funktioner. Ganska snart så märkte vi att vi behövde lyssna mer på kunderna. Vi gjorde därför flera stora kundundersökningar. Vi var ute på arbetsplatser och pratade med lastbilschaufförer. Vi märkte att marknaden inte riktigt var mogen för en helt automatiserad lösning. På senare tid har vi jobbat mycket med att utveckla tjänsten så att kunderna hela tiden känner att de har en personlig kontakt. Idag är det en av våra styrkor, just att vi har den här personliga kontakten med kunden. 

Finns det i appen något sätt att titta på klimatavtryck för transporter?

– Vi har jobbat på en CO2-kalkylator ganska länge, men där återstår också en del arbete. Men det är definitivt någonting vi tänkt på som en affärsmöjlighet. Att det inte finns idag beror främst på att kunderna inte har efterfrågat det. 

Vilka är planerna för framtiden?

– I Sverige så är planen att fortsätta att expandera till andra delar av landet. I och med sammangåendet med Hesus så har vi nu även ett flertal nya produkter/tjänster och erbjuda. Hesus nisch och fokusområde har alltid varit hantering av kontaminerade massor och farligt avfall, medan Fleaty i grunden utvecklades som en transporttjänst. Kort sagt kan man säga att vi jobbar mot Hesus vision, samtidigt som Hesus kan lära sig av hur vi jobbar med transportbiten.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.