Sist med det senaste

Cirkelsågen – äntligen kolbortfri
Sist med det senaste

Korståget mot kolborstarna i motorrummen fortgår i oförminskad skala. Fler och fler verktygskategorier skippar borsten, och för de senaste landvinningarna står Hitachi, detta med cirkelsågen C6MEY. Pressmeddelandet gör gällande att C6MEY var den första kolborstfria cirkelsåg vid lanseringen i hemlandet Japan för exakt ett år sedan, en försiktig formulering som antyder för cynikern att någon annan tycks ha hunnit före här i väst. Sega exportvillkor och stor efterfrågan på hemmamarknaden ska vi dock inte lasta tillverkaren för. Låt oss istället öppna våra hjärtan och välkomna denna 2,8 kilo lätta lilla pärla med sitt fina kapdjup på 66 millimeter. Ett särskilt tyst läge låter dig såga diskret i miljöer där sådant är önskvärt, men när det finns individer av sexuell relevans vars uppmärksamhet du vill påkalla är det bara att återgå till högre ljudnivå – funktionen har funnits i italienska sportbilar sedan decennier. Klingdiametern är 165 mm, gering är möjligt från -5° upp till 45°, och det obelastade varvtalet är inte mindre än 4100 v/m. Läs mer hos hitachi-powertools.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.