Optimera satsar på återvinning av stenullsisolering tillsammans med ROCKWOOL

Optimera satsar på återvinning av stenullsisolering tillsammans med ROCKWOOL

Hela 35 procent av allt avfall i Sverige kommer från byggbranschen. Det vill bygghandelskedjan Optimera motverka, som tillsammans med stenullstillverkaren ROCKWOOL vill hjälpa fler byggare att återvinna stenullsisoleringen.

Det ökade kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har gett ett uppsving för återvinning. Något Optimera ser som en positiv utveckling i samhället med stärkta maxgränser och nya krav på hur stor andel avfall som ska sorteras och gå till återvinning.

Optimera har i dagsläget ett sjuttiotal anläggningar i landet och företaget tar ett stort grepp om att vara hållbara där man jobbar både internt och externt med cirkularitet.

– Vårt mål är att kontinuerligt hitta metoder för att öka andel cirkulära produkter, de som kan ingå i en återvinningsprocess, i vår verksamhet, säger Henrik Björk, hållbarhetsansvarig på Optimera i ett pressmeddelande.

– Energiåtervinning är förvisso bättre än deponi men vårt mål är helt cirkulära materialflöden vilket nu blir möjligt med Rockcycle från ROCKWOOL, gällande stenullsisolering.

SPILL ÅTERVINNS

Återvinningsservicen går, som nämnt ovan, vid namn Rockcycle och är framtagen tillsammans med återvinnings- och avfallshanteringsbolaget Carl F. I processen samlas spill från byggarbetsplatser för att återvinnas och bli nya, högkvalitativa stenullsprodukter.

– Stenullsisolering är ett material som är fullt återvinningsbart och det finns en etablerad service i form av Rockcycle, säger Linda Sjöstrand, affärsområdeschef för återvinning och avfallshantering på Carl F. 

– Vi ser det som oerhört viktigt att vara delaktiga i den här satsningen så att byggarna kan utnyttja möjligheten på ett bredare sätt.

ERHÅLLER CERTIFIKAT

ROCKWOOL garanterar å sin sida att all stenull, som tas emot på deras fabriker via Rockcycle kommer att återvinnas till nya ROCKWOOL-stenullsprodukter. Aktörer som nyttjar Rockcycle får ett certifikat, som kan ge fördelar vid, exempelvis, Miljöbyggnad-, BREEAM- och LEED-certifiering av byggnader.

– Bygghandelskedjornas roll är oerhört viktig för att vi ska kunna öka återvinningen i branschen och Optimera är ett föredöme som vill vara med och driva utveckling för en mer hållbar byggbransch, säger Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL Sverige. 

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

1 kommentar

  • Profilbild Åke Mård skriver:

    Hur kan branschen använda material som måste bytas igen och igen p.gr.a. att produkten inte fungerar långsiktigt. Var finns hållbarheten i produkten? Dessutom så tappar produkten sin funktion på grund av fukt, ohyra damm mm.
    Att göra samma fel om och om igen är tydligen bra i byggindustrin men inte någon annanstans!?.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.