https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Nycklar på drift – en dyr historia

Så här mycket kan borttappade nycklar kosta dig som hantverkare, entreprenör och arbetsgivare.
Nycklar på drift – en dyr historia

Att kvittera ut service- och huvudnycklar är en naturlig del av de flesta hantverkares vardag. Du behöver access till lokaler för att kunna göra jobbet, och långt ifrån alltid är det möjligt för någon att öppna och låsa åt dig.

Men med nycklar som går till ett stort antal lås kommer givetvis ett stort ansvar. Och skulle en nyckel komma på drift kan det innebära betydande ekonomiska konsekvenser, även om du är försäkrad.
Att systemet med mekaniska huvudnycklar är långt ifrån optimalt är de flesta rörande överens om, framför allt när det kommer till lägenheter. Så här bland annat skriver Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC) på sin hemsida:

”Systemet med huvudnycklar påminner om gamla hyrestider då det fortfarande fanns portvakter som hade koll på allt om alla. Idag känns det inte bara omodernt, utan framför allt riskfullt då man riskerar att utomstående kan komma in i bostaden. SBC råder dem som fortfarande tillämpar huvudnyckelsystem för lägenheter att låta förstöra huvudnycklarna.”

 

Låt oss inledningsvis titta på några fall där viktiga nycklar har kommit på avvägar:

2014 tappar en hantverkare i Stockholm bort en huvudnyckel som gick till ett höghus med cirka 40-50 lägenheter.

– Är riktigt kass på nycklar, kort, och allting. Hade till och med två nyckelkedjor i arbetsbyxorna som jag satte fast nyckeln på, men lyckades ändå tappa bort den, säger hantverkaren i en kommentar.
Låsen till samtliga lägenheter får bytas till en okänd kostnad (uppskattningsvis ett sexsiffrigt belopp). Vakter anlitas även av fastighetsägaren under den tid som låsbytet pågår.
Eftersom företaget där hantverkaren arbetade vid tiden var försäkrade hamnar kostnaden för låsbytet hos försäkringsbolaget. Självrisken på 20 000 kr får dock hantverkaren stå för personligen, eftersom han signerat för att ta emot, och ansvara för nyckeln.

 Ett fall som nådde hela vägen upp till Högsta domstolen var när en rörfirma i södra Stockholm 2010 tappar bort en huvudnyckel som gick till 381 lägenheters nyckeldosor, alltså inte de faktiska lägenhetsdörrarna.

Trots att rörfirman skrivit under ett standardavtal som reglerade vitet för en borttappad nyckel till 15 000 beslutar Tingsrätten att de skulle stå för kostnaden av låsbytet på cirka 170 000 kr, och att de dessutom ska betala motpartens (försäkringsbolaget If) rättegångskostnader på 250 000 kr. Hovrätten, och sedan Högsta Domstolen, går dock på rörfirmans linje. Slutnotan för rörfirman blir således 15 000 kr, medan försäkringsbolaget får stå för övriga kostnader.

Det exempel som, med marginal, fått störst konsekvenser är när dock när en entreprenör 2010 tappar bort en huvudnyckel tillhörande fastighetsbolaget AB Bostaden i Umeå – vilket resulterar i att låsen till 620 lägenheter får bytas till en kostnad av cirka 2 miljoner kr. Även här får vakter anlitas för att bevaka området 24 timmar om dygnet under låsbytet.

– Detta ska aldrig kunna hända”, uttalar sig AB Bostaden i Umeå i en artikel i Västerbottens-Kuriren. Bolaget har extremt strikta regler vad gäller hanteringen av huvudnycklar.

Magnus Eriksson, produktchef på Yale Sverige

Magnus Eriksson, produktchef på Yale Sverige

Bland annat måste den som
kvitterar ut en huvudnyckel ha den fast förankrad vid kroppen för att undvika att tappa den.

– Den här problematiken känner jag till väl, säger Magnus Eriksson, produktchef på Yale Sverige. Jag har varit i låsbranschen i många år och har bland annat jobbat som låssmed och varit på stora jobb när man bytt lås i hela kvarter där fastighetsskötarnycklar eller huvudnycklar har varit ute på vift. Tittar man på storstäderna så har många större, kommunala bolag valt att inte ha någon huvudnyckel till lägenheterna, utan istället ha fastighetsskötarnycklar. Dessutom sektionerar man upp sina nycklar ganska hårt, så att nycklarna i sig inte representerar astronomiska värden.

 

Enligt din erfarenhet, hur pass ”acceptabelt” är det att huvudnycklar är på drift. Behöver man alltid byta samtliga lås?

– Handlar det till exempel om en fastighetsskötarnyckel som går till källarlokaler, barnvagnsrum, el-nischer i kanske fyra kåkar, så kan jag tänka mig att det görs en värdering. Att man väljer att ”se om det händer någonting” innan man tar beslut om att byta lås. Det är en kalkylerad risk som fastighetsägaren tar. Om någon sabbar ett par förråd, eller ett cykelrum blir ett pundartillhåll så kanske det inte är hela världen. När det handlar om nycklar till lägenheter så skulle jag däremot säga att man i stort sett alltid byter lås. Annars är man ju inte seriös. Det finns ju trots allt en risk att någon klampar in i folks hem.

”Kvitterar du ut en huvudnyckel och sedan tappar den på McDonalds så får det inte stå Bergsgatan 22 på den”

För att undvika katastrofscenarierna med borttappade huvudnycklar finns idag två huvudsakliga mekaniska system att tillgå: dörrnyckeltuber och låscylindrar med serviceläge, varav dörrnyckeltuber visat sig vara det system som fungerat bäst. Under de senaste åren har bland annat Stockholmshem, Familjebostäder och Botkyrkabyggen i Stockholm installerat systemet.
– Problemet med låscylindrar med serviceläge, där nyckeln i ett visst läge som gör att hantverkarens servicenyckel fungerar, är att många helt enkelt glömmer att ställa nyckeln i rätt läge, förklarar Magnus. Eller att något barn som springer hem på lunchen och ska hämta jumpapåsen, och ställer tillbaka nyckeln i det vanliga läget.

En stor fördel med dörrnyckeltuber är också, utöver det faktum att borttappade huvudnycklar inte leder till den faktiska lägenhetsdörren, att eventuella låsbyten är mycket lättare att utföra. Fastighetsägaren behöver exempelvis inte avisera hyresgästerna inför bytet, eller vänta på att folk ska vara hemma.
–  Det blir ett mycket mer rationellt byte, säger Magnus. Tappar du en ”vanlig” huvudnyckel så tar arbetet tre, fyra gånger längre.

 

KOD ELLER DIGITAL NYCKELBRICKA

För lägenheter i flerbostadshus är de elektroniska system fortfarande ovanliga, även om det finns. Stockholmhem, Svenska Bostäder och Poseidon i Göteborg är några exempel på aktörer som installerat digitala lägenhetsnycklar med vettig ekonomi. Däremot är de elektroniska systemen betydligt vanligare i allmänna utrymmen som portar, källardörrar och så vidare.

Med ett elektroniskt låssystem kan en fastighetsägare antingen släppa in en hantverkare med hjälp av en tillfällig kod, eller med hjälp av en digital nyckelbricka som endast går att använda under den tid som parterna kommit överens om, till exempel vardagar 07.00–17.00.  Båda systemen går att ”spärra” direkt via en app i mobilen. Och skulle en nyckelbricka komma bort är kostnad för en ny cirka 150 kr.

Att digitala låssystem är framtiden är bara att konstatera. Magnus Eriksson är också övertygad om att vi kommer att kunna se förändringar inom en relativt snar framtid – även när det gäller lägenheter.

– Allt fler förvaltningar inser det rationella med att ha digitala lås, även i bostäderna. Ta inflyttning som exempel. Med ett elektroniskt system kan du skicka ut nycklar i förtid som inte börjar fungera förrän vid inflyttningsdatumet. Sedan har du de stora trenderna. Alla tjänster som utförs i bostäder till exempel, från städhjälp till hemtjänst. De här företagen och organisationerna har ju jättestora nyckelknippor idag, och de lägger mycket tid på att hantera dem. De ökade leveranserna till hemmet är en annan aspekt. De företagen vill kunna leverera under arbetstid, när du inte är hemma. Och samtidigt vill konsumenterna ha sin matkasse utan att behöva passa tider. PostNord har sagt att en julhandel, eller en ”black friday” till i princip kommer att ta knäcken på deras system. Hela den här marknaden behöver andra system än mekaniska nycklar.

 

RÄTT FÖRSÄKRING

Det bästa, och vanligaste, sättet för dig som hantverkare att slippa hamna i ovan nämnda situationer om en viktig nyckel skulle komma bort är en bra försäkring. Henrik Jonsson på If Skadeförsäkringar har full koll på den biten.

– Vi har ett flertal ärenden varje år där nycklar försvinner och man måste byta låsen, gissningsvis någonstans mellan 15 och 20, säger Henrik. Vissa gånger så behöver man inte byta hela låset, utan bara delar av det. Man ändrar låsets ”signatur” så att den borttappade nyckeln inte längre passar, vilket kostnadsmässigt är lite billigare. Det kanske kostar hundralappar istället för tusenlappar per lås.

Henrik Jönsson, produktchef på If Skadeförsäkringar

Henrik Jönsson, produktchef på If Skadeförsäkringar

Vad är viktigast att tänka på när man väljer en försäkring för just borttappade huvudnycklar?

– Vanligtvis ingår nyckelförlust i andra typer av försäkringar. Hos oss ingår det till exempel i vår ansvarsförsäkring som i sin tur är en del av ett företags försäkringspaket. Du behöver med andra ord inte teckna någon tilläggsförsäkring eller liknande. Eftersom det kan ganska snabbt bli väldigt dyrt att byta ett antal lås är det viktigt att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt. I vår försäkring är det 2,5 miljoner kr, med en självrisk på 9 000 kr.

Har ni några riktlinjer eller förhållningsregler när det kommer till hanteringen av nycklar som ska vara uppfyllda för att försäkringen ska gälla?

– Den en enda säkerhetsföreskrift som vi har är att nyckeln inte får vara märkt. Det får med andra ord inte stå på nyckeln vart den går. Kvitterar du ut en huvudnyckel och sedan tappar den på McDonalds så får det inte stå Bergsgatan 22 på den. Sedan är det såklart jättebra om företag eller fastighetsbolag har egna regler för hanteringen av viktiga nycklar, för att minimera riskerna för att de tappas.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.