Lättnader i kraven för att lagra elavfall

Den första mars trädde en ändring av föreskrifterna om lagring och behandling av elavfall i kraft. Det är Naturvårdsverket som beslutat om vissa lättnader i kraven på försiktighetsåtgärder vid lagring och behandling av elavfall.
Lättnader i kraven för att lagra elavfall

Det som Naturvårdsverket har beslutat om är en ändring av föreskrifterna NFS 2005:10 om lagring och förbehandling av elavfall. Ändringsföreskrifter, NFS 2016:11, trädde i kraft den 1 mars 2017.

Får inte innebära olägenhet för miljön
För företag innebär de beslutade ändringarna en möjlighet att i vissa fall avstå från någon eller några av de föreskrivna försiktighetsåtgärderna. Men då under förutsättning att det inte innebär en ökad risk för skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Avstå från kravet på väderskydd
Fördelen med de beslutade ändringarna är att företag i vissa fall kan slippa att genomföra vissa kostnadskrävande åtgärder om tillräckligt god miljö- och hälsoskyddsnivå ändå kan uppnås. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att förutsättningarna är uppfyllda för att kunna avstå från exempelvis kravet på väderskydd vid lagring av elavfall.

Överensstämmer med weeE
Ändringarna innebär även att de svenska bestämmelserna bättre överensstämmer med kraven på försiktighetsåtgärder i direktivet (2012/19/EU) om avfall som utgörs av elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE-direktivet).

Text: Anna Hedenrud

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.