Installatörsföretagen inleder samarbete med fyra universitet

Ska resultera i korta och behovsanpassade kurser inom hållbar utveckling och fastighetsautomation
Installatörsföretagen inleder samarbete med fyra universitet

Installatörsföretagen inleder samarbete med Karlstad universitet, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet samt Örebro universitet. Något som ska resultera i korta och behovsanpassade kurser inom hållbar utveckling och fastighetsautomation.

Tack vare ny teknik och nya krav från EU stärks nu installationsbranschens förutsättningar att arbeta med energieffektivisering och förbättringar av byggnaders energipresentanda.

– Våra 4 000 medlemsföretag påverkas i stor utsträckning av utvecklingen och måste se till att skaffa den nyckelkompetens som behövs för att möta förändringarna i branschen och samhället. Därför är det nya samarbetet med universiteten väldigt viktigt, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Samarbetet kallas 4S – Sammankopplad stad, sektor och samhälle och pågår till och med våren 2027. Installatörsföretagen fokus i samarbetet är att “skapa förutsättningar för de fyra lärosätena att nå ut med kunskap till yrkesverksamma i branschen”.


installatörsföretagen
Foto: Johnér. Samarbetet ska leda till mer optimerad användning av energi.

Tanken är att högskolornas utbildningar ska göras mer lättillgängliga så att arbetstagare enklare kan ta till sig kunskap. De korta kurserna, om 1,5 högskolepoäng, kommer kunna användas både för ”micro-lärande” och som delar i större, befintliga kurser och program för studenter och yrkesverksamma.

Formatet på kurserna ska enligt Installatörsföretagen särskilt utformas för att den yrkesverksamme ska kunna studera parallellt med arbetet på ett installationsföretag. För de som läser kurserna ska det även vara möjligt att ansöka om omställningsstudiestöd från CSN. 

– Samarbetet mellan universiteten är avgörande för att de kurser vi utvecklar verkligen möter branschens behov av ny kunskap. Vi möjliggör även att vi kan öka tempot i arbetet för att minska energiförbrukningen i Sverige och driva på den hållbara omställningen. Varje universitet har sina spetskunskaper som de bidrar med in i kurserna, säger Karin Färnevik, projektledare för samarbetet 4S – Sammankopplad stad, sektor och samhälle.

KURSSTART 2025

Några ämnen som kommer inkluderas i kurserna är byggteknik, datavetenskap, elektroteknik, fysik, företagsekonomi, kulturgeografi och miljö- och energisystem.

Kursstart är i januari 2025.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.