GBR Golvåtervinning: 409 ton insamlat spill under 2023

Golvåtervinningen fortsätter öka
GBR Golvåtervinning: 409 ton insamlat spill under 2023

GBR Golvåtervinning samlade in 409 ton spill under 2023. Återvinningen är ett hållbarhetsinitiativ för att återanvända redan tillverkat material och värna om miljön.

Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som upp till tio procent spill i form av restbitar. GBR Golvåtervinning gör att spillet kan återvinnas på ett bra sätt.

Installationsspillet samlas ihop och hämtas upp via ”Grön retur”-lastbilar. Det mesta av spillet mals sedan ned till granulat och blir till nya golv.

– Årets resultat är inget rekord, men den långsiktiga trenden är att golvåtervinningen ökar år för år, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

– Försäljningen av golv har varit svag de senaste åren eftersom vi har sämre ekonomiska tider. Mot den bakgrunden är årets resultat för återvinningen klart godkänt, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

STOR KOLDIOXIDBESPARING

Varje kilo återvunnet plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing. Årets insamlade material ger därmed en total koldioxidbesparing på 818 ton koldioxid.

Läs mer om GBR Golvåtervinning här här

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.