Försäkra dyrgriparna i skåpet

Att alltid ligga steget före tjuven gäller föga förvånande även för dyrgriparna i skåpbilen. Ett stalltips från försäkringsbolagen är att du som hantverkare själv tömmer bilen. Om det är för besvärligt – lås in dina käraste ägodelar i säkerhetsskåp.

Martina Jonaeson, Säkra Stenstaden.

Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare hos Säkra Stenstaden höjer ett varningens finger för att stölder av maskiner och verktyg ökar lavinartat, vilket betyder att premien kommer skjuta i höjden för hantverkare.
   – I alldeles för stor utsträckning lämnas det kvar maskiner, verktyg och varor i transportbilarna och på arbetsområdet över natten, helgen och semestern, påpekar hon.
Samtidigt som Martina Jonaeson är medveten om att det förstås är jobbigt och tidsödande att tömma bilen själv står hon fast vid att det är det enda sättet för att vara säker på att slippa inbrott.
När det inte är möjligt att plocka ur sakerna ur bilen kan det vara smart att skaffa ett säkerhetsskåp till servicebilen och på arbetsområdet där du kan låsa in sakerna.
Det sker även en tydlig trend i ökade stölder vid i- och urlastning i bilar där det inte finns någon bevakning av prylarna i fordonet.
   – Varor utomhus räknas som öppen stöld och är inte försäkringsbart om man inte har inhägnat området på rätt sätt.
Mycket talar för att försäkringsbolagen kommer att sätta hårdare regler för att få försäkringstagaren att tänka mer skadeförebyggande.
   – Och ytterst är det alltid hantverkaren som är ansvarig att skydda prylarna.
 
FRÅGOR OCH SVAR
DMH fick tag i två företrädare för försäkringsbranschen. Förutom Martina  Jonaeson svarar även Stefan Brala från Trygg-Hansa på våra frågor nedan:
 
1. Vad krävs för att hantverkare som drabbas av inbrott i sina bilar (lätta lastbilar) ska få ut ersättning från försäkringsbolaget?
 
Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare hos Säkra Stenstaden:
   – För det första ska man ha minst halvförsäkring på fordonet för att kunna få ersättning för skada på fordonet vid stöld. Det ska också finnas tillägg för egendom i bil (antingen via sin fordonsförsäkring eller företagsförsäkring). Egendom som ersätts är det som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som ska användas i firmans verksamhet. Försäkringen gäller även för kunders och arbetstagares egendom. Försäkringen gäller inte för pengar, värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom. Värden som ersätts beror på vilket försäkringsbolag man har, dubbelkolla att beloppet i försäkringen stämmer med verkligheten. Allmänt gäller att den försäkrade egendomen ska tas om hand så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. Hur högt kraven ställs beror bland annat på egendomens art och värde.
   – Om den försäkrade inte följt en säkerhetsföreskrift, sänks oftast ersättningen med utöver eventuell självrisk, ibland till och med så stor att ingen ersättning lämnas. Om försäkringstagaren kan visa att det inte spelade någon roll att föreskriften inte följdes, stölden hade skett ändå, så sker ingen nedsättning.

Stefan Brala, Trygg Hansa

Stefan Brala, Trygg-Hansa:
– Är fordonet försäkrat hos Trygg-Hansa måste man ha tilläggsförsäkringen Egendom i Bil. Den ersätter stöld av egendom som tillhör försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. Den ersätter även kunders egendom som hantverkaren har hand om.
 
2.  Kräver försäkringsbolaget att bilen som har värdefullt lösöre (förutom att den är låst), att prylarna är låsta inne i bilen i låsbara skåp etcetera? Vilka lås (på bilen och inne i skåpet) krävs i så fall för att försäkringen ska gälla? 
 
Martina Jonaeson:
   – Det finns oftast inga ”krav” men det bästa är att ha särskilt låsbart skåp i bilen för att få ut ersättning vid stöld/inbrott. Alla försäkringsbolag har olika krav på godkända lås, så man måste läsa på vad som gäller för just sin försäkring. Stöldbegärlig egendom som datorer med mera får man inte lämna i fordonet över huvud taget.

Stefan Brala:
   – Den allmänna regeln är att egendomen ska tas omhand på ett för omständigheterna tillfredställande sätt så att den inte själs. Fordonet ska vara låst, och om fordonets lastutrymme består av skåp ska även detta vara låst.
 
3. Är det någon skillnad gällande ersättningen av lösöret beroende på vart bilen är placerad?
 
1) Obevakad/bevakad parkeringsplats 
 
Martina Jonaeson:
   – Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.
 
Stefan Brala:
   – Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad vart fordonet är parkerat.

2) Hemma i garage (som är låst)
 
Martina Jonaeson:
   – Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.
 
Stefan Brala:
   – Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad vart fordonet är parkerat.
 
3) Hemma i carport (olåst)
 
Martina Jonaeson:
   – Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.
 
Stefan Brala: 
   – Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad vart fordonet är parkerat.
 
4) På bygget som är obevakat respektive bevakat
 
Martina Jonaeson:
   
– Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.
 
Stefan Brala:
   – Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad vart fordonet är parkerat.
 
5) Parkerad på gatan där aktuell byggarbetsplats är
 
Martina Jonaeson:
   – Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.
 
Stefan Brala:
   – Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad vart fordonet är parkerat.
 
6) Om hantverkaren har dörren öppen/olåst och stöld sker vad händer då?
 
Martina Jonaeson:
   – Oftast blir det helt avslag på skada och ingen ersättning när det gäller lösöre. Vid stöld av fordonet är det oftast 20% eller högre nedsättning.
 
Stefan Brala:
   – Då kan ersättningen minskas, men omständigheterna kan göra att ersättningen helt uteblir.
 
4. Jag antar att det finns olika försäkringar för hantverksbilen respektive lösöret i bilen? Hur ser de försäkringarna ut och vad täcker de?
 
Martina Jonaeson:
   – Ja bilen har sin försäkring /hel/halv/trafik. Lösöret är en tilläggsförsäkring.
 
Alt. 1 – Utöka själva bilförsäkringen med momentet Egendom i bil. Då gäller det för lösöre i just den bilen.
Alt. 2 – Utöka företagsförsäkringen att ”verktyg och varor i servicebil” ingår. Då försäkrar man egendom i hela sin bilpark. Oftast billigare och enklare om man har flera bilar.

 
Stefan Brala:
   – För egendom som är avsedd att användas i firmans verksamhet omfattas dessa av tilläggsförsäkringen Egendom i bil.
 
5. Hur mycket lösöre får man egentligen förvara i bilen och hur mycket kan man få ut i ersättning om det blir stulet?
 
Martina Jonaeson:
   – Det beror på vilket försäkringsbolag man har och på vilka belopp man har valt själv. Så här måste man som försäkringstagare se till att man tecknat rätt skydd.
 
Stefan Brala:
   – Det högsta belopp som kan betalas genom tilläggsförsäkringen Egendom i bil är: 1 pbb, för  försäkringstagarens egendom.
 Det högsta belopp som kan betalas för kunders egendom är 1 pbb.
 Om en skada omfattar försäkringstagarens och kunders egendom är det högsta beloppet totalt 2 pbb.
 
6. Vad heter den/de försäkring(ar) ni har som täcker detta? Och vad täcker försäkringen/försäkringarna?
 
Martina Jonaeson:
   – På fordonet heter tilläggsförsäkringen ”Egendom i bil”, på företagsförsäkringen heter tillägget ”Verktyg och varor i servicebil”. (oftast, vissa bolag kan ha andra uttryck).
 
Stefan Brala:
   – Tilläggsförsäkringen Egendom i bil.
 
Försäkringen gäller för stöld med även för andra plötsliga och oförutsedda skador på lös egendom. Ett exempel på en sådan skada skulle kunna vara att man råkar backa över sina verktyg.
 
När fordonet lämnats eller parkerats gäller:
→ Håll uppsikt på egendom som förvaras på öppet flak eller flak täckt med kapell.
 → Nyckeln får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet. Detta gäller även vid lastning och lossning av fordonet.
 → Fordonet ska vara låst.
 → Släpets kopplingsanordning ska vara låst med av lås godkänt av Stöldskyddsföreningen.
 → Om fordonets lastutrymme består av skåp ska detta vara låst.
 → Egendom ska under arbetstid (då arbete utförs på platsen), hållas under uppsikt eller förvaras i låst utrymme såsom lokal, bod, skåp eller motsvarande.
 → Egendom ska efter arbetstid, eller vid luncher/raster med mera, förvaras i låst utrymme såsom byggnad, bod eller lokal som enbart disponeras av försäkringstagaren.
 
Källa: Säkra Stenstaden

SKRIVEN AV
Anders Myrdal
Bilfantast med stor fäbless för rock från det glada sjuttiotalet. Ansvarar bland annat för DMH:s provkörningar och sätter gärna tänderna i nya transportbilar. Och du, vi vågar nästan lova att du får tillbaka bilen i gott skick...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >