Byggföretagen: Räntehöjningar slår mot byggherrar

Byggföretagen: Räntehöjningar slår mot byggherrar

Byggkostnadsindex från SCB visar att entreprenörernas kostnader för drivmedel och transporter ökar – dessutom slår räntehöjningarna mot byggherrarna.
– Kostnaderna för drivmedel ökar igen. Däremot kan en viss ljusning skönjas när det kommer till övriga materialkostnader såsom trävaror och armeringsstål, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

SCB:s Byggkostnadsindex omfattar såväl entreprenörernas som byggherrarnas kostnader. Tillsammans utgör de båda grupperna 82 respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Enligt Byggkostnadsindex för september sjönk entreprenörernas kostnader för el-materiel och snickerier med 2,4 respektive 1,6 procent mellan augusti och september.

Samtidigt steg kostnaderna för drivmedel, transporter och elkraft med 2,0 procent under motsvarande period. Allra mest ökade kostnaderna för diesel som steg med 7,5 procent.

ENTREPRENÖRERNAS KOSTNADER ÖKAR

På årsbasis, september 2022 till september 2023, är entreprenörernas totala kostnadsökning 2,7 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader.

Räntekostnaderna sjönk med 1,2 procent mellan augusti och september medan övriga kostnader var oförändrade. På årsbasis, september 2022 till september 2023, har byggherrarnas kostnader ökat med 27,7 procent.

– Räntehöjningarna fortsätter att sänka byggmarknaden, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Byggföretagen släpper sin nästa konjunkturprognos över bygginvesteringar i bostäder, lokaler och anläggningar den 25 oktober.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.