Byggföretagen: Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

Byggföretagen: Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med landets kommuner för att främja bostadsbyggande. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen ser positivt på en ny kartläggning för ökat bostadsbyggande.
– Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande räntor. Då blir det än viktigare att vidta åtgärder för en effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag, inom ramen för sina uppgifter när det gäller samhällsplanering och boende, att redovisa vilka åtgärder som genomförts i samverkan med kommunerna. Detta för att främja ett ökat bostadsbyggande där det i dag finns ett underskott på bostäder.

– Med en tydligare prioritering av bostadsbyggandet kan mer hänsyn tas till vilka kostnader krav från länsstyrelserna, som ofta kommer sent i processen, innebär i både tid och pengar, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen i ett pressutskick.


Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Drygt 200 av landets 290 kommuner uppskattar att det finns ett underskott på bostäder.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.