“Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser”

Lågt betyg till kommunernas förmåga att hantera upphandlingar i Svenskt Näringslivs undersökning
“Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser”

Byggbranschen ger ett lågt betyg till kommunernas förmåga att hantera upphandlingar. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.
– Vi ser med oro på att så många företagare i byggbranschen inte tycker att upphandlingarna fungerar på ett tillfredställande sätt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning, som uppmärksammas av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, ger byggbranschen betyget 2,5 på en sexgradig skala över kommunernas förmåga att hantera upphandlingar.

Även dialogen med kommunens beslutsfattare, information till företagen och skolans kontakter med det lokala näringslivet lämnar mycket i övrigt att önska.

 – Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser. Samtidigt ökar till exempel ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning. Det leder till kostnadsökningar som motarbetar en hög och jämn byggtakt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen i ett pressmeddelande.

“BEHÖVER FUNGERA BÄTTRE”

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen ger byggbranschen betyget 3,3 på den sexgradiga skalan. Genomsnittet för samtliga branscher är 3,5.

 – Kommunerna ansvarar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Vill vi ha växande, levande samhällen i hela Sverige behöver samverkan fungera bättre, säger Rasmusson.

Totalt har 32 124 företag, varav 6 732 verksamma i byggbranschen, besvarat Svenskt Näringslivs enkät.

Du kan ta del av Svenskt Näringslivs undersökning här.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.