Branschen jobbar för att inte tappa fler skopor

Tappade skopor hör inte till de mest överrepresenterade arbetsplats-olyckorna, det är snarare väldigt ovanligt att det inträffar. Men släpper en skopa ifrån sitt fäste och träffar någon på marken kan skadorna få ödesdigra konsekvenser.
Branschen jobbar för att inte tappa fler skopor

Senast för ett år sedan avled en man i Gällivare av sina skador när han vid arbete nere i en grop fick en tappad skopa över sig. Tillverkarna tittar nu på fästanordningar som inte ska kunna släppa. Det ska med andra ord inte gå att använda maskinen om inte skopan sitter fast. Dessutom finns det numera backuper som håller kvar skopan om huvudfästet av någon anledning ändå skulle fallera. 

Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

– En säkerhetslösning är att när du kopplar på skopan så är det ytterligare en krok som hakar i, berättar Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna. Är det till exempel två krokar som inte tar i så börjar det tjuta i hytten. Sedan finns det olika tekniska lösningar på de här snabbfästena. Men i och med att du byter verktyg och redskap ofta så har det där utvecklats snabbare. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så kunde det finnas entreprenörer som hittade på egna lösningar. 

Kraven från beställare på stora byggen har också stramats åt, vilket i sin tur per automatik fasar ut potentiella faror. Äldre maskiner med daterade fästanordningar försvinner och ersätts av nya och moderna lösningar. 

– Det är en höjning i säkerhetstänk, säger Hampe. De stora beställarna har ökat sina krav redan i beställningsläge. Uppfyller utrustningen inte kraven kommer du inte in på arbetsplatsen. Det är också hopbundet med kollektivavtalen i någon mening.

GAMMAL UTRUSTNING OFTA ORSAK TILL OLYCKOR

De olyckor som sker beror allt som oftast på faktorer som utrustning som inte håller måttet, att man har tagit genvägar i arbetsgången eller att ansvar har överlåtits till oerfarna på arbetsplatsen, ”en olycklig kedja av händelser”, som Hampe beskriver det. Därutöver görs en stor del av entreprenadjobben av exempelvis bönder då de oftast sitter på den typen av utrustning.

– De har ju en del maskiner som är ibland ute och kör på olika typer av jobb, säger Hampe. Utan att peka finger på någon så är säkerhetsrutinerna och kontrollerna på maskinerna inte alltid på samma höga nivå. Och det är främst för att de inte sysslar med sådana jobb regelbundet.

– När det gäller vårt engagemang så tror jag att det har spelat roll, fortsätter Hampe. Vi har i en stor del av marknaden bytt ut mycket maskiner, vilket har gjort att de har modern utrustning ute på fält. Det  minskar också risken. Men som sagt, det finns fortfarande en del gamla maskiner kvar. 

BÄTTRE MASKINER

Idag är den generella standarden hög och fästanordningarna i stort sett ”idiotsäkra”. Den teknik som har funnits fram till nu har krävt att användaren måste göra rätt. Här har branschen insett att man inte alltid gör det, och att den mänskliga faktorn öppnar upp för risker. När den risken hotar att kosta människoliv behöver rutinerna ses över. Idag är säkerhetslåsen utvecklade för att minimera den mänskliga faktorn, och risken för fel är avsevärt mycket mindre. 

”Tillverkarna ’tävlar’ med varandra om att ta fram den bästa lösningen.”

Hampe Mobärg, vd för maskinentreprenörerna

– Det blir även ett försäljningsargument, fortsätter Hampe. Det har blivit försäljningsfördel för de som säljer de här fästena. Nu kommer de stora beställarna även sätta krav på det.

Respektive tillverkare har patent på sina fästen och alla hävdar i sin tur att de har den bästa lösningen, något som är positivt, anser Hampe. Tillverkarna ”tävlar” med varandra om att ta fram den säkraste lösningen, vilket i sin tur också pressar fram utvecklingen. Därav finns det heller ingen branschstandard på säkra fästanordningar, även om det förs diskussioner om det i branschen. Stora aktörer här är Engcon, OilQuick, Rototilt och Steelwrist. 

– Det man jobbar mycket med nu just i vår del av branschen är riskbeteende, säger Hampe. Att med grundutbildningar få bort beteendet redan från start. Vi betalar bland annat gymnasieutbildningar så att alla andraårselever får en utbildning i skolan. Förr pratade man om machokulturen i bygg- och anläggningsbranschen. Det handlar om att få bort den typen av inställning. Jobbar man bort riskbeteendet så får du också bort mycket av olyckorna.

Nyttiga länkar:
www.engcon.com/sv 
www.oilquick.com/se 
www.rototilt.com/sv 
www.steelwrist.com

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.