VVS-företag kan få ekonomiskt stöd för lärlingar

Sedan i våras kan VVS-företag få ekonomiskt stöd för att lära upp en nyanställd med hjälp av en så kallad yrkesintroduktionsanställning, YA.
larling 872x500

Bidrag till en lärling för trygga framtiden låter som en ”no-brainer”?

Stödet för yrkesintroduktionsanställning, YA, ger arbetsgivaren en möjlighet att säkra kompetensbehovet på sin arbetsplats, samtidigt som det är en möjlighet att få in ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Omfattar lönesubvention och handledarstöd

Arbetsgivaren söker stödet hos Arbetsförmedlingen och det omfattar en lönesubvention varje månad som motsvarar arbetsgivaravgiften och ett handledarstöd på maximalt 2 500 kronor per månad. Stödet ges under högst ett år och förutsätter en anställning på minst sex månader.

Stödet är kopplat till två olika kollektivavtal mellan VVS Företagen och Byggnads. Det ena avtalet gäller personer som anställs inom ramen för utbildningsavtalet, det vill säga VVS-montörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och industrirörmontörer. Det andra avtalet omfattar personer som anställs i syfte att bli kylmontörer/kyltekniker samt sprinklermontörer.

På VVS Företagens webbplats går det att läsa mer om vilka villkor arbetsgivaren måste uppfylla för att erhålla stödet och de har även en ”steg för steg-guide” vid ansökan om stöd.

Text: Louise Rosén

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.