VR för hantverkare

Virtual reality (VR) och Augmented Reality (AR) har på svindlande kort tid gått från en nischad teknik för forskare, tech-nördar och välbeställda gamers till bred användning inom allt fler områden. Inte minst byggbranschen. Men hur användbara är egentligen de nya verktygen för dig som hantverkare i dagsläget? Vad skiljer begrepp som VR från AR och MR från varandra. Och vad har framtiden i sitt virtuella sköte?
VR för hantverkare

Efter att ha skakat av sig sina barnsjukdomar ger dagens VR- och AR-verktyg inte bara en mycket övertygande upplevelse. I takt med att produktionen kommit igång på allvar har den tidigare kostsamma hårdvaran också blivit överkomlig för nära nog alla. Innan vi kastar oss in i vad den virtuella världen har att erbjuda dig som hantverkare, låt oss börja med att reda ut några centrala begrepp.

Virtual reality (VR) till att börja med, är en 100 procent virtuell och datagenererad värld som kan upplevas vart ifrån som helst. Ett av de första företag att använda VR i kommersiella sammanhang var för övrigt IKEA som lanserade ett VR-baserat verktyg för köksrenovering 2016.

Augmented Reality (AR), eller förstärkt verklighet, utgår till skillnad från VR från verkligheten. Användaren ser verkligheten samt en genomskinlig virtuell bild som projiceras ovanpå glaset/skärmen. En fördel med AR är att den inte kräver någon separat hårdvara utöver en kamera, varför tekniken kan användas på vanliga mobiltelefoner och iPads. Konceptet mixed reality (MR) bygger på samverkan mellan den verkliga världen och virtuella världen, snarare än att den virtuella världen endast ska fungera som ett utanpåliggande filter (som vid AR). Ett exempel: Tänk dig en operationssal där kirurgen ser en röntgenbild projicerad ovanpå patienten i realtid.

Vänster: Microsofts AR-glasögon HoloLens är ett stand alone-headset med WiFi-anslutning som inte kräver datoranslutning. Höger: David Johansson, VR-specialist på OBOS Bostadsutveckling. Foto: OBOS.

”SITT STILL I BÅTEN”

För att kunna leverera en så pass relevant och mångfacetterad bild av hur de virtuella teknikerna påverkar byggbranschen i dagsläget har vi tagit hjälp av två av Sveriges vassaste experter: David Johansson, VR-specialist på OBOS Bostadsutveckling och Gustav Olsson, Lead VDC Developer på NCC.

– Jag ser egentligen att vi kan använda VR och AR överallt. Det är någonting som kommer att påverka många arbetsroller, säger David som jobbat med virtuell teknik i över ett decennium, och varit på OBOS Bostadsutveckling sedan 2017.

– Utvecklingen av virtuell teknik går snabbt, och erbjuder redan stora möjligheter i byggbranschen, säger Gustav. På NCC använder vi VR och AR för till exempel visualiserin av projekt för kunder, projektering och projektsamordning samt simuleringar av schaktningar och användning av stora maskiner. Mycket av det snabba utvecklingen inom virtuella produkter och tjänster har att göra med att tekniken på kort tid blivit mer tillgänglig, både ur ett användarperspektiv och sett till priset för hårdvaran.

Eftersom dataspelsbranschen till stor del gått i bräschen för utvecklingen är det idag samma VR-headsets som används i forsknings- och yrkessammanhang som av den breda allmänheten. Och för AR räcker det med en vanlig mobiltelefon eller iPad.

– Just nu använder vi både stand alone-headset samt stationära och portabla VR-datorer, säger David på OBOS. Men utvecklingen går helt klart mot en ökad användning av stand alone-headset, alltså hårdvara som inte behöver någon dator. Det som avgör om det är möjligt eller inte är hur pass stora och detaljerade modellerna är. Några exempel på headset som vi använder är Oculus Rift och HTC Vive. Även på NCC jobbar man med headsets från Oculus och HTC för VR-applikationer, men även hårdvara som DAQRI Smart Glasses och Microsoft HoloLens för AR samt HP Windows Mixed Reality headset och HÄGRING från svenska uppstickaren Bjorkstrom Robotics för MR.

Vänster: Var går rören? För NCC innebär VR- och AR-teknik ett samarbete och ett informationsutbyte mellan hela design- och byggteamet. Höger: Gustav Olsson, Lead VDC Developer på NCC. Foto: NCC.

– När det gäller hårdvara så försöker vi undvika att måla in oss i ett hörn där vi tvingas använda en viss tillverkares produkter, säger Gustav. När det kommer till mjukvara, menar Gustav också att det, åtminstone inte för NCC, är värt mödan värt att utveckla egna programvaror.

– Det vi lärt oss under resans gång är att vi inte ska syssla med programvaruutveckling. Det kommer spelindustrin att sköta åt oss. Vi hade tidigare problem med att använda stora AR-modeller, och hörde oss för med Chalmers om möjligheterna att själva utveckla en lösning. De sa bara ”Nej, sitt still i båten så kommer det att ordna sig”. Och det gjorde det. Inom 4–6 månader så fanns tekniken.

”GÅ IN I RITNINGEN”

Som brukligt är när det handlar om ny teknik så finns det en slags fallande skala på hur pass skarpt tekniken faktiskt används, från ”Ja, den används” till mer eller mindre färdiga koncept, inte sällan serverade i flashiga reklamfilmer. Med det sagt, låt oss börja med det förstnämnda, några områden där tekniken faktiskt används fullt ut. Ett av dessa områden är visningar och presentationer för kunder och beställare. Redan idag finns tekniken på nära nog alla OBOS kontor från Malmö i söder till Umeå i norr, och VR-modeller har tagits fram för alla bolagets tre varumärken; Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS. Ytterst handlar det om att ge kunden eller beställaren en bild av hur vi ser att ett projekt skulle kunna bli, förklarar David på OBOS.

– VR är inte bara en fantastisk möjlighet för våra kunder, tekniken används också i våra konstruktionsoch produktionsprocesser för att förbättra och kvalitetssäkra material, säger Gustav på NCC. Samma teknik kan också användas internt. Att ingenjörer och arkitekter kan ”gå in i en ritning” kan ge nya perspektiv och insikter.

– VR används också i anbudsfasen vid presentationer.

– Det är en fantastisk möjlighet att ge kunden/beställaren en bild av hur vi ser på ett projekt, kunna visualisera olika tidslinjer och faser i projektet, eller förmedla hur vi ser på till exempel logistik eller andra specifika lösningar, säger Gustav på NCC. En stor fördel med att använda VR-teknik i samband med visningar och presentationen är också möjligheten att ”tweeka” VR-världen efter kundens preferenser, eller för att kunna förmedla mer information. För den VR-upplevelse som David har utvecklat för OBOS kan användaren kliva in i husmodellen, utforska planlösningen, och med hjälp av en enkel handkontroll göra vissa tillval.

– I alla vår modeller för SmålandsVillan kan du till exempel stå i köket och välja bänkskiva, köksluckor och så vidare, säger David. Det är såklart en stor fördel. Du kan ju inte gärna lägga nya golv i realtid i ett visningshus. VR-tekniken kan på sikt minska efterjusteringar och effektivisera byggnadsprocessen i stort.

– Handlar det om till exempel skolor eller sjukhus så kan man till exempel släppa in läkare i en operationssal, säger Gustav på NCC. Det är mycket lättare för dem att göra sig en bild av projektet än om man bara ger dem någonting i 2D. Deras jobb är inte att läsa en ritning. En annan möjlighet som VR-tekniken öppnar upp för så här i pandemitider är att sköta hela visningen på distans. Detta kräver dock att kunden har tillgång till ett headset.

HÖRS MOTORVÄGEN?

Ett sätt av ytterliga vässa VR-upplevelsen för kunden är att koppla på ljud. Det kan till exempel vara att utomhusljud från motorvägen, eller hur en viss vägg påverkar hur ljud från barnens rum hörs ut till vardagsrummet. I ett separat projekt har också OBOS i samarbete med forskningsinstitutet RISE tittat på hur olika slags fönster påverkade ljudet från närliggande trafik.

Montage av bjälklag med hjälp av Microsofts AR-glasögon HoloLens på SmålandsVillans fabrik i Vrigstad. Foto: OBOS.
Förstärkt verktlikhet med hjälp av AR-appen GAMMA AR.

”BARA EN GIMMICK”

Hur är det då med själva byggandet? Är det möjligt för till exempel snickare eller installatörer att använda virtuell teknik i dagsläget? Ja och nej, är det korta svaret. Tekniken finns, men att rulla ut den på bred front är lättare sagt än gjort. Redan 2017 inleddes faktiskt försök på SmålandsVillans fabrik i Vrigstad där konstruktörerna monterade bjälklag Microsofts ARglasögon HoloLens.

– Det är ett väldigt lovande koncept som mottogs väldigt bra av de som använde tekniken, förklarar David på OBOS. Vi har idag en fungerande prototyp. 3D-ritningarna som kommer från huvudkontoret appliceras i omgivningen via AR-teknologi. Det är lite som att ha på sig en bärbar dator som känner igen ytor och golv. Med rätt information framför sig hela tiden blir arbetet effektivare, och risken för att göra fel är avsevärt mindre.

– Vi har i samarbete med Chalmers testat att använda VR vid produktion, säger Gustav på NCC. Det kan till exempel vara att byggarbetare, snickare och andra hantverkare kan ta mått, mäta detaljer och sedan laddar upp dessa mått direkt till VR-modellen. Men överlag handlar det mer om att få en bra översikt av projektet än att använda tekniken för den faktiska konstruktionen. Ett problem som AR-tekniken dras med när det kommer till användningsområden på fältet har med placeringen av 3D-modellen att göra.

– Att AR inte slagit igenom mer idag är för att det egentligen saknas teknik för att placera ARmodellen rätt i världen, säger Gustav på NCC. Det innebär både begränsningar och risker. Du kanske inte vill använda modellen till moment som kräver millimeterprecision. Ett exempel som Gustav tar upp är Dalux som haft AR-modeller i sin app i flera år, men där användaren fortfarande själv är tvungen att placera ut modellerna i rummet.

– Hur placerar du ut en modell när du har en 3 000 kvadratmeter stor yta och inga väggar? Och även om du skulle ha väggar. Om modellen hamnar lite snett, hur mycket kommer det att diffa 100 meter bort. Du kan fortfarande använda en ARapp exempelvis för att få en bättre förståelse för ett projekt, och det är såklart många gånger väldigt värdefullt i sig. Däremot kan inte bygga efter 3d-modellen. Nej, hur snygga lösningar tillverkarna än tar fram i sina reklamfilmer så är fortfarande den enda fråga jag ställer: Har man löst placeringen av modellen? Är svaret nej så är det ännu bara en gimmick för mig.

HANDLAR OM ATT TESTA

En annan utmaning är teknikmognaden, både hos kunderna och hos yrkesarbetarna i den notoriskt tekniktröga byggbranschen.

– De flesta kunderna är inte medvetna om möjligheterna, men när de väl får uppleva den nya tekniken så har de flesta lätt att ta den till sig, menar David. Det är dock ett stort arbete som behöver göras med digitalisering i största allmänhet, att se till att det finns digitala processer på plats. Det är inte bara att gå ut och köpa ett VR-headset och tro att det är klart.

– Mycket handlar om att få folk att testa, säger Gustav. Att de som jobbar i branschen är villiga att ta till sig den här tekniken. Vi har till exempel använt tekniken i arbetsberedningar. På ett projekt i Göteborg ville de att vi skulle komma dit med VR-teknik innan bottenplattan skulle armeras för att byggnadsarbetarna skulle få en bättre förståelse för det jobb som skulle utföras i ett större perspektiv, vart armeringen skulle hamna och så vidare. Får man bara yrkesarbetarna att ta på sig ett VR-headset är mycket vunnet.

INGET ”VANILLA SKY”

När det kommer till framtiden är våra experten rörande överens om att mycket handlar om att kunna göra AR-modellerna mer noggranna. Andra spaningar är till exexmpel virtuella bygghjälmar, automation och ökad användning av VR via handhållna enheter som mobiltelefoner och iPads.

– Kan man bara lösa placeringen av AR-modellen så tror jag att AR kommer att få ett jättesving uppåt, säger Gustav på NCC. Det är sista hindret för tekniken. Allt annat finns på plats. Vi kan redan använda stora modeller, skala modeller och automatisera processer. Som jag ser det så finns koordinaterna redan i modellen. Frågan är hur man ska utnyttja dem. Jag tror även att förvaltningsbranschen kommer att använda sig av AR framöver, men först efter att BIM-modellen blir en ”as built”-modell. Då behöver du bara rikta mobilen för att se ledningar, rör, undertak och så vidare. Som tidigare nämnt är det inget problem som byggbranschen ska lösa, utan en programvaruleverantör. Sedan om det är spelbranschen, Dalux, Congrid eller någon annan som gör det, det kvittar för mig. Så fort det finns en lösning så kommer branschen att använda den. Gustav nämner också ett projekt som pågår i Finland.

– Finska NCC ligger längre fram när det gäller AR. Där har man bland annat ett samarbete med HoloLens där man experimenterar med att bygga in tekniken i bygghjälmar.

– Det kommer mycket nytt på VR-sidan, samtidigt som tekniken blir allt billigare och mer tillgänglig, säger David på OBOS. Idag dag kan du köpa ett par Oculus Quest för runt 300 dollar, och det är ändå en mycket avancerad hårdvara. Vi har testat lösningar där en hantverkare kan gå in i en byggnad och med hjälp av sina AR-glasögon kan se rör och ledningar i realtid. Tekniken kan också användas när ett projekt är klart. Då vet vi hur installationerna är gjorda, och kan då lägga installationerna som ett eget lager. Ett problem då är ju ”Hur kan man veta att det faktiskt är så i verkligheten?” Vart det kanske någon som hade en dålig dag på jobbet den dagen? Idén är att om det görs ett hantverksarbete på huset om kanske tio år eller så, så ska man kunna gå in och uppdatera modellen.

Hur kommer då vardagen att se ut för en hantverkare om, säg 15–20 år?

– Vi kommer att ha fler digitala verktyg, säger Gustav. Exakt vilka är svårt att svara på i dagsläget. Men det kommer inte att bli som i filmen ”Vanilla Sky”. Det kommer heller inte att vara laser som pekar upp vart objekt ska placeras och så vidare.

Däremot kommer det att finnas interaktiva skärmar uppe på arbetsplatsen. Byggarbetaren kommer att ha all projektdata som han eller hon behöver i sin mobiltelefon eller iPad. Det kommer också att vara fler robotar, mer AI och machine learning, maskiner som tar hand om uppgifter som skyddsronder och liknande. Människor ska kunna fokusera och får mer tid på att utvärdera materialet som kommer in från exempelvis skyddsronder. Det är hur vi tolkar informationen och agerar utifrån den som är det viktiga.

Boston Dynamics robothund ”Spot”. Snart hos NCC i Göteborg.

”SPOT” TILL GÖTEBORG

Avslutningsvis: På tal om robotar har NCC också beställt ett eget exemplar av Spot. Ni vet, Boston Dynamics ”robothund” som vi skrivit om i DMH tidigare. NCC:s exemplar kommer initialt att användas i Göteborg för sysslor som skyddsronder, scanning och att ”stämma av” verkligheten mot befintliga APD-planer.

– Detta är möjligt på grund av att NCC har strukturerad/standardiserad BIM-data i modellerna, säger Gustav, att det är samma infromation som vi använder för VR och AR.

TRE AR-VERKTYG FÖR BYGGBRANSCHEN

DALUX BIM VIEWER

Danska Dalux AR-lösning BIM Viewer har på relativt kort tid använts i över 100 000 byggprojekt världen över. Förutom att visualisera BIM-baserade byggprojekt i realtid är det numera också möjligt att addera kommentarer via funktionen BIM Collaboration Format, information som sedan automatiskt associeras med modellen och går ut till samtliga medarbetare som jobbar i samma modell. Till råga på allt är appen även kostnadsfri att använda, åtminstone till dina tre första projekt.

SÖDRA INTERIÖRTRÄ
Lister är en underskattad detalj för helhetsintrycket. Med Södras AR-baserade app Interiörträ kan både hantverkare och slutkunder mäta väggar och testa hur olika lister från Södras breda sortiment ser ut på plats. Gillar du en viss list är det bara att klicka hem den direkt. Utöver ovan nämnda funktionalitet är appen även till bredden fylld av inspirationsbilder samt en översikt av Södras mest efterfrågade produkter inom sortimentet.

HÄGRING
Svenska startup-företaget Bjorkstrom Robotics ligger bakom det här futuristiska headsetet som kombinerar Oculus VR-glasögon med Basler Dart USB 3.0-kameror och den senaste generationens AR-teknik för att i realtid visualisera byggnader på sin rätta plats innan de är uppförda samt gå virtuella husesyner både utvändigt och invändigt. NCC hade för övrigt ett ”virtuellt första spadtag” för sitt nya huvudkontoret med Hängring. Förutom att vara små och lätta som de är så erbjuder Basler Dart-kamerorna låg latens från triggersignalen till skärmen, vilket borgar för en bättre AR-upplevelse. Är du sugen på ett exemplar får du dock ge dig till tåls ett tag, närmare bestämt till början av 2022.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.