https://track.adform.net/C/?bn=72748028

VET DU VAD DU INSTALLERAR?

Idag är det nästan lika självklart att beställa hem elkomponenter på nätet som det är att fysiskt åka iväg till bygghandeln och göra sina inköp på plats. Utbudet är större, dessutom kan det i många fall vara billigare. All tid man sparar på att inte åka iväg talar också för att handla på nätet. Men det är inte bara guld och gröna skogar.
VET DU  VAD DU INSTALLERAR?

I och med e-handeln har andelen suspekta elektriska produkter och komponenter börjat florera på marknaden. Detta har lett till oklarheter bland elinstallatörer. Frågor av typen ”Får jag som elinstallatör installera den här komponenten som inte har någon märkning?” började hagla in till Elsäkerhetsverket, varför man valde att titta djupare på frågan för att ge stöd till elinstallatörer ute på jobb. 

– Vi har egentligen inte hela bilden idag, säger Patrik Espino Colin, produktsäkerhet på Elsäkerhetsverket. Vi e-handlar både nationellt från svenska e-handlare, vi har e-handlare inom EU, där det fortfarande är någon form av reglerad marknad, och sedan har vi e-handel som är utanför EU. Då pratar vi egentligen privatimport. Den termen är kanske något felaktig, för man tänker direkt att det handlar om en privatperson. Det är mycket privatpersoner [som importerar], men vi ser också att det finns företag som gör så kallad privatimporter till det egna företaget. Sedan finns det också elinstallationsföretag som själva importerar. 

– Det som vi kan se här är att det finns en ökande trend, fortsätter Patrik. Det senaste vi tittar på, E-barometern, visar att e-handeln från företag utanför EU däremot minskar. 

Importerat elinstallationsmaterial har lett till osäkerhet i branschen.

FARAN VID PRIVATIMPORT

Den som importerar en produkt ska säkerställa att den uppfyller alla produktkrav. Skillnaden mellan import och privatimport är att vid import har en importör tagit på sig ansvaret för att produkten uppfyller kraven, annars är det hos privatpersonen i fråga som ansvaret hamnar. 

– Faran är att man inte kontrollerar produkterna så att de uppfyller kraven, säger Patrik. Risken är stor att man då utsätter sig själv för fara, att man kan få en elchock eller att det blir en brand då produkten inte uppfyller kraven enligt produktstandard. 

Hur ser sådana testprotokoll ut?

Patrik Espino Colin, produktsäkerhetsexpert, Elsäkerhetsverket.

– Överlag när man pratar elektriska produkter så finns det krav som en produkt ska uppfylla enligt EU-direktiven. För elektriska produkter är det lågspänningsdirektivet och elektromagnetisk kompatibilitet. Det tittar vi på från vårt håll. 

Oavsett vem som står som importör gäller grundregeln att en produkt ska vara säker att använda. 

– Normalt sett om det är en importör eller tillverkare som tar in en produkt till EU eller Sverige, så har det företaget tagit på sig ansvaret för att kontrollera att produkten uppfyller kraven, fortsätter Patrik. Det måste då den här privatpersonen, eller det här företaget som privatimporterar, också göra då. Marknadskontrollen som vi gör är en del av vårt uppdrag. 

KRAV PÅ PRODUKTER

– Produktstandarder skiljer sig från produkt till produkt, tillägger Patrik. Det finns många olika krav på produkter och aktörer, men i standarderna finns de tekniska kraven på produkterna. Medan man i EU-direktiven hittar kraven som ställs på de ekonomiska aktörerna, tillverkare, importörer och distributörer. Där finns det också information om de administrativa kraven man ställer på en produkt. 

Med administrativa krav menas att det ska finnas en viss märkning på produkten, bland annat tillverkarens namn och adress.

– Det ska även finnas en typbeteckning och det ska vara angivet att den är gjord för 230 V, om den ska säljas i Sverige, säger Patrik.

Visar det sig att en produkt har allvarliga fel efter att den sålts blir det läge att återkalla den. 

– Är det allvarlig brister sätter vi försäljningsförbud på produkten, och det kan också bli att produkten måste återkallas, säger Patrik. Här kommer det här med märkningskrav, att det finns en vikt i att det finns en trygg märkning på produkter. Det ska finnas en spårbarhet, att både konsument och den som har sålt produkten ska kunna spåra den. 

Hur kan man förhindra att det hamnar svajiga produkter ute i branschen? Ponera att kunden på eget initiativ har köpt tveksamma elprodukter på nätet och vill få dem installerade av elinstallatören…

– Det här är en svår situation för en elinstallatör ute hos kund. Då utgår vi från att man gör allt man kan för att hjälpa kunden, och göra rätt för sig. Man får utgå ifrån att alla vill ha ett säkert hem – elinstallatörens uppgift är att göra ett arbete som är säkert. Då får man hoppas att kunden också uppskattar att elinstallatören är ärlig och säger att produkterna inte är säkra. 

Är produkten CE-märkt? Är bruksanvisningen på svenska? Detta är några varningstecken
att titta efter.

Om kunden insisterar?

– Man ska inte göra jobbet. Du ska inte sätta upp en produkt om du är osäker på att den uppfyller kraven. Även om man hårdrar det och säger att anläggningsinnehavaren är ansvarig är det ändå du som har gjort jobbet. Tryck på med säkerheten istället: ”Det här är inte ett jobb som jag kan göra säkert med en produkt som inte uppfyller kraven”.

VARNINGSTECKEN

Elsäkerhetsverket har broschyrer om vilka krav och regler som gäller vid hantering av elektriska produkter,  både vid installation av importerade produkter för dig som elektriker, men även om du själv importerar och på olika sätt tillhandahåller elektriska produkter. 

– Det som vi har som grundläggande produktkrav är det här med CE-märkning, säger Patrik. Produkten ska vara CE-märkt och även ha någon form av identifieringsmärkning. I normalfallet har vi krav på att importörens namn och adress ska stå på produkten, vilket kan bli svårt om det är om en privatperson. Men däremot ska det finnas information om tillverkaren. Ett annat krav som är väldigt viktigt är att det finns nödvändiga monterings- och säkerhetsanvisningar. Om det är ett företag som importerar produkter till Sverige ställer vi även krav på att bruksanvisningen ska vara på svenska. 

Finns det information om att produkten är gjord för 230 V? Om det står i produktinformationen att den är gjord för exempelvis 220 V är det ett uppenbart tecken på att produkten inte är avsedd för den svenska marknaden. 

– Det kan man titta på, och är man osäker får man luska vidare där och undersöka, fortsätter Patrik. Man får gärna höra av sig till oss också. 

Övrig matnyttig information för elinstallatörer?

– Anledningen till att vi började titta närmare på det här var för att hitta en väg att ge stöd till elinstallatörer. Det är viktigt att belysa den punkten: om man själv tar hem produkter som elinstallatör blir man importör. Som importör blir man också en part, och måste se till att produkten uppfyller kraven. Den biten är viktig att ta med. Vi kan inte hjälpa till hela vägen, men vi kan ge lite stöttning där det behövs för elinstallatören som är ute på plats och hittar en produkt som man är osäker på. 

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen.

FREDRIK SJÖDIN
– Expert installationsteknik, Elsäkerhet på
installatörsföretagen – ger råd om privatimportOm en kund har beställt hem elprodukter som inte håller EU-standard, som man vill att elinstallatören ska installera vid ett bygge eller renovering. Vilka faror finns det? Kan det till och med vara straffbart?
– All elektrisk utrustning under 1 000 V AC/1 500 V DC som sätts på marknaden inom EU måste leva upp till lågspänningsdirektivet (LVD). I och med det så CE-märks produkten, och CE-märkningen gäller inom hela EU/EES. I praktiken innebär det att alla elektriska produkter ska vara CE-märkta. Om en produkt inte lever upp till kraven finns ingen garanti för att produkten är säker. En elfirma ska kolla om produkterna lever upp till kraven i lågspänningsdirektivet. Enligt elsäkerhetslagstiftningen har elinstallationsföretaget ett ansvar att se till att produkten är CE-märkt, och därmed säker att installera. Om elfirman ändå gör installationen kan elinstallationsföretaget i värsta fall få verksamhetsförbud enligt elsäkerhetslagen 2016:732, eller ett föreläggande om att byta ut produkterna på sin egen bekostnad. Det är Elsäkerhetsverket som delar ut dessa sanktioner. I värsta fall kan det bli ”Brott mot elsäkerhetslagen” med fängelse på max 1 år. Så det är faktiskt straffbart att arbeta med undermåliga komponenter.

Vad bör elinstallatören tänka på vid installation av privatimporterade produkter av kund, alternativt import till den egna firman som man säljer vidare till kund?
– Man ska som sagt kontrollera att produkten är CE-märkt. Saknas CE-märkning är vårt råd till elinstallationsföretaget att inte befatta sig med produkten.

Några slutord gällande privatimport av elprodukter/komponenter?
– Vårt råd är att helt undvika privatimport av ej CE-märkta produkter. Där har Elsäkerhetsverket bra information.

Länk: https://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/


SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.