Verktyg för två miljarder

Lite ironiskt är det nästan. Medan allt fler hantverkare flyttar sina verktyg till molnet, flyttar tjuvarna allt fler verktyg från byggarbetsplatserna. Bara sedan 2013 har stölderna på svenska byggarbetsplatser ökat med 60 procent och kostar nu företag och försäkringsbolag sammanlagt två miljarder kronor per år, vilket såklart är särskilt förödande i dessa tider. Vad beror det på, och vad kan vi göra för att vända utvecklingen?
Verktyg för två miljarder

Med två år lagda till handlingarna sedan vi skrev ett större reportage om stöldskydd för verktyg och maskiner i DMH är ju såklart förhoppningen att det hänt en hel del. Det har det också. Dels har tekniken gått framåt, dels har vi blivit bättre på att använda den. Problemet är bara att det inte syns i statistiken.

I den här texten kommer vi att titta på det senaste inom digitala och mekaniska stöldskydd, och såklart även prata med de som kan branschen bäst, från exeperter till hantverkare. Den resan börjar vi hos PEAB.

– Det stämmer att vi sett en ökning av stölderna de sista året, säger Peter Martin, säkerhetschef på PEAB. Det är också en bild som många av mina branschkollegor bekräftar. Problemet är att det helt enkelt kostar väldigt mycket pengar att skydda en arbetsplats, och med en allt tuffare konkurrens i byggbranschen är marginalerna små. Ju mindre arbetsplatsen är, och ju mindre den omsätter, desto mindre pengar kan du lägga på brottspreventiva åtgärder. På små arbetsplatser är det ofta inte ekonomiskt försvarbart att till exempel sätta upp ett kamerasystem, då chansar man hellre istället. Alla stölder kan heller inte förebyggas genom bevakning. Många verktyg och maskiner stjäls till exempel under arbetstid. En bidragande orsak till de ökade stölderna, menar Peter, är också att problemet är mer uppmörksammat idag, och fler därför väljer att anmäla när utrustning försvinner.

– Att fler anmäler betyder också att försäkringsbolagen börjar ställa högre krav på företagen, som då i sin tur behöver se över sina rutiner för att hålla självriskerna nere. De senaste ett, två åren har vi på PEAB bland annat utvecklat områden som kamerabevakning, DNA-märkning och system för spårning, till exempel GPS i fordon och dyrare maskiner. En anledning till att vi på PEAB inte kunnat se resultatet av det arbetet är också att vi valt att lägga stor kraft på att utveckla våra ID06-system och installera ny teknik på våra arbetsplatser för att de nya korten ska fungera optimalt. När det kommer till framtiden är mycket av utveckingsarbetet ännu hemligt, men tydligt är att det till stor del handlar om uppkopplad teknik och IoT.

– Vi har pratat med flera företag som utvecklar teknik för att koppla upp verktygen, och det finns konkreta planer på hur den här tekniken ska användas på PEAB, säger Peter. Att jag inte vill nämna några företag vid namn har att göra med att mycket av den här tekniken ännu är under utveckling. Det är inget som finns som ”hyllvara” för byggbranshcen idag.

VERKTYG I TJECKIEN

Bortsett från vettig förvaring och genomtänkta rutiner kring hantering av utrustning i stort finns två huvudsakliga vägar att gå för den som vill skydda sina verktyg – och öka de små chanserna att få tillbaka dem om tjuven skulle vara framme: DNAmärkning eller att koppla upp sina maskiner, något som också möjligör spårning.

Det mest avancerade typen av DNA-märking idag är så kallade mikropunkter, som när de sprayas eller penslas på verktyget kan läsas med ett handmikroskop. Punkterna, som bara behöver bestå av 100 molekyler för att kunna läsas, är osynliga och näst intill omöjliga att få bort. En av de tillverkare som kommit längst med digitalt stöldskydd och den uppkopplade tekniken är Milwaukee, som 2016 lanserade sin Bluetooth-baserade digitala plattform ONE-KEY och något år senare produkten TICK som gjorde det möjligt att även koppla upp äldre Milwaukee-maskiner samt maskiner från andra tillverkare.

Under åren som ONE-KEY funnits har Milwaukee lokaliserat maskiner i flera andra länder, och har även lett till att polisiära utredningar kunnat klaras upp.

– ONE-KEY är egentligen tre saker: spåra, hantera och anpassa, och när vi lanserade ONEKEY 2016 så trodde vi att det här med att anpassa maskinerna skulle bli den stora grejen, säger Gustav Olsson, Trade Product Manager på Milwaukee. För vissa kunder har det också blivit det, men det ONE-KEY systemet framför allt visat sig bra för, och det som kunderna hakat på, är inventariehanteringen och spårningen. Under åren har vi därför också valt att lägga lite extra krut på de områdena.

Under de fyra år som ONE-KEY har funnits har systemet lokaliserat maskiner i flera andra länder, och det har även lett till att polisiära utredningar kunnat klaras upp. Maskiner som stulits i Jönköping har till exempel funnits i Tjeckien där de också kunnat stängas av och göras obrukbara, och i danmark kunde stöldgods för 1,4 miljoner kr hämtas in av polisen efter att en stulen spikpistol pingat sin position till sin ägare efter ett bilinbrott.

– Det första du ska göra om verktyget blir stulet är att anmäla det stulet i ONE-KEY appen, fortsätter Gustav. Sedan är det egentligen bara att vänta. Skulle tjuven sedan åka ut i skogen och gömma maskinen är det kanske inte så stor sannolikhet att den hittas. Men troligare är att maskinen säljs och kanske används professionellt på en byggarbetsplats, och då är sannolikheten ganska stor att den kopplar upp mot en annan ONE-KEYapp. Många försvunna maskiner behöver heller inte vara stulna. När vi tittat på maskiner och verktyg som anmälts som stulna i ONEKEY så har det ofta visat sig att de ”stulna” maskinerna egentligen bara står i det andra rummet.

Hur ser planerna ut för ONE-KEY i framtiden?

– Vi kommer bland annat att uppdatera personhanteringsfunktionen för att kunna hantera flera användare per inloggning. Vi kommer också att utveckla vår Geofencing-funktion där användaren kan avgränsa ett område på en karta få en notis så fort maskinen lämnar området. Allt eftersom vi lanserar nya produkter så kommer verktygens gränssnitt i högre utsträckning att bygga på ONE-KEY appen. Ett exempel är vår nya momentnyckel som lanseras i år där det till exempel är möjligt att plocka ut rapporter direkt från appen på hur verktyget använts: ”Det och det datumet drogs 40 stycken bultar med 88 Nm”.

Andra tillverkare som erbjuder uppkopplade plattformar är till exempel DEWALT som 2018 lanserade det digitala hanteringssystem XR Tool Connect och Hilti som erbjuder sin tjänst Fleet Management samt inventarierhanteringslösningen ON!Track.

Yes, där är dammsugaren! Räckvidden Hiltis smarta Bluetooth-taggar är normalt 30–40 meter, men kan vara längre vid optimala förhållanden.

FRÅN QR-KODER TILL GPS

Något av en uppstickare jämfört med de mer etablerade tillverkarna är svenska AddMobile som erbjuder ett system som kombinerar QR-koder, Bluetooth-sändare och GPS för spårning och hantering av utrustning.

– Vi är unika i den bemärkelsen att vårt systemet är det enda på marknaden som spänner över hela räckvidden från QR-koder till Bluetooth-sändare och GPS, säger Niklas Böös, produktutvecklingschef på AddMobile.

– En stor fördel med systemet är att det är en väldigt låg tröskel för att komma igång, säger Bo Lyvall, affärsutvecklare på AddMobile. Du kan köra väldigt enkelt med bara namn och identifiering av verktyget med QR-koder, för att sedan lägga till funktioner eftersom. Ur ett stöldperspektiv så har QR-koden en självbärande funktion.

Om ett verktyg hittas utanför arbetsplatsen så framgår det direkt vilket företag det tillhör när det scannas. Det kan ju också vara så att det finns två entreprenörer på samma arbetsplats. Då är det enkelt att se vilket verktyg som tillhör vem. AddMobiles Bluetooth-sändare har en räckvidd på omkring 40 meter, men vid behov kan även hubbar användas för att täcka av en större lokal. Det gör också att systemet inte är beroende av telefoner för att verktygen ska scannas.

– Med Bluetooth-sändaren kan du uppdatera ditt lager i realtid, till exempel för att säkerställa att en hantverkare har med sig det han eller hon behöver ute på arbetsplatsen, och att ingenting glöms kvar, säger Niklas. Eller så kanske du bara behöver hitta ett visst verktyg. Fördelen med Bluetooth är också att det är ett väldigt billigt alternativ jämfört med GPS. En Bluetooth-sändare kostar under 200 kr. AddMobiles GPS-tracker har en livstid på ungefär fem år beroende på driftläge och är helt autonom, med andra ord behöver den ingen hubb för att rapportera in sin position.

AddMobiles system med QR-koder, Bluetooth-sändare och GPS.

– Eftersom GPS är en dyrare teknik används GPS-trackern som regel på lite dyrare utrustning eller utrustning som på olika sätt är vital för verksamheten, säger Bo. Vi har till exempel målarfirmor som vill märka upp mindre dyr utrustning med QR-koder. Verktyg, stegar och liknande vill man kanske förse med Bluetooth-sändare och målarsprutor som kanske kostar upp mot 100 000 kr med en GPS-tracker.

– Viktigt är också att det ena inte utesluter det andra, fortsätter Niklas. Man kan börja med QR-koder, för att sedan komplettera Bluetooth och GPS. Och det går snabbt att komma igång med QR-koder om man helt saknar ett digitalt register. Det är till exempel möjligt att importera information direkt från Excel-filer, om man inte vill sköta registreringen i appen.

– Om X antal år så kommer man ha mer heltäckande lösningar för det här, men idag gäller det att börja någonstans, säger Bo. När vi startade företaget 2004 så befann sig egentligen arbetsorderhantering precis där verktygshantering befinner sig idag. Då var det pappershögarna som alla hade problem med.

FOSABs EzTraq-låda väger 250–300 kg och är ansluten med en stickpropp i väggen. Bryts strömmen larmar systemet direkt till en telefon eller till ett vaktbolag.

INGEN SJÄLVRISK

En produkt som är så pass ny att den ännu inte är ute på marknaden, och för övrigt skulle ha ställts ut på den inställda Nordbygg-mässan, är systemet EzTraqsom företaget FOSAB har jobbat med under flera års tid.

Enkelt uttryckt består EzTraq av en superrobust 250–300 kg tung uppkopplad, GSM-försedd och spårbar låda uppkopplad mot molnet via en digital plattform. När du lägger ned en maskin i lådan så registreras den automatiskt av systemet, därefter kan hela företaget se maskinernas status och var de befinner sig. Köper eller leasar du maskiner av FOSAB så är maskinerna redan preppade för att fungera tillsammans med lådan och inlagda i systemet. Har du en befintlig maskinpark finns taggar att köpa separat.

– När du kommer på morgonen och ska hämta ut maskiner så lägger du ditt kort mot lådan och slår in din personliga kod som är kopplad till kortet, säger Stefan Svensson, vd för FOSAB. Du hämtar sedan ut de maskiner du behöver och stänger lådan. Systemet registrerar automtiskt vilka maskiner som hämtats ut från lådan, och skulle du glömma att stänga locket går ett larm igång. Med andra ord behöver du inte göra någon form av registrering själv. Via den digitala plattformen är det också möjligt att dela att ge användare olika behörigheter. En platschef kan till exempel ha behörighet att se alla företagets lådor, medan en snickare bara ser lådan där han har sina verktyg.

– Vi för i dagsläget diskussioner med två försäkringsbolag, säger Stefan. Tanken är att de av deras kunder som använder det här systemet som det är tänkt kommer att slippa självrisken för sina försäkringar vid ett inbrott.

EzTraq-lådan genomgår just nu en rad tester, men redan nu står det klart att systemet kommer att vara unikt på marknaden, sett till hur pass inbrottssäkert det är.

– Redan idag vet vi att lådan kommer att klara klassificeringen vapenskåp, och väntar nu på testresultaten för kassaskåpsstandard, säger Stefan. Planen är att tillverka de 20–40 lådorna själva, för att sedan lägga ut produktionen. Anledningen är att vi vill ha koll på de förändringar som ännu kommer att behöva göras, hur mjukvaran ska designas till exempel. Ambitionen är att EzTraq-systemet ska finnas på marknaden vid halvårsskiftet 2020, och kommer då inte att säljas utan att leasas till kunderna på långtidsbasis.

– För en låda kommer leasingkostnaden per månad att motsvara kostnaden om du skulle bli av med en verktygskropp utan batteri, runt 2 500 kr/mån, avslutar Stefan. FOSAB håller också på att ta fram en större 10” container baserad på samma system som ska kunna rymma lite större maskiner och förbrukningsmaterial.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER