Världens första byggnad med fossilfritt stål byggs i Lund: ”Stolta”

Världens första byggnad med fossilfritt stål byggs i Lund: ”Stolta”

Peab och SSAB presenterar nu, tillsammans med Ruukki Construction och fastighetsbolaget Wihlborgs, världens första byggnad med fossilfritt stål i Lund. Delar av byggnaden är tillverkade med SSAB:s fossilfria stål.

Peab blir därmed första byggbolag att nyttja fossilfritt stål i ett byggprojekt. Då bygg- och fastighetssektorn gemensamt står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska koldioxidutsläpp är den aktuella byggnaden, en industrianläggning på 6 000 kvadratmeter på Hasslanda i Lund, en milstolpe för branschen.

Det fossilfria stålet från SSAB har specifikt använts vid tillverkningen av sandwichpaneler till delar av byggnadens väggar, som producerats av Ruukki Construction i Finland.

Fossilfritt stål, fossilfritt stål peab

Foto: Anna Malm. Fasadpanel i fossilfritt stål.

Beställare och byggherre i projektet är fastighetsägaren Wihlborgs. Hyresgäst blir kontraktstillverkaren Inpac.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av en historisk förflyttning för vår bransch. Byggnaden är ett startskott för arbetet att på bred front minska klimatpåverkan inom stålsegmentet. Det är samhällsbyggnad på riktigt och tillsammans med Ruukki och SSAB stärker sig nu Peab ytterligare för att möta kundernas höga krav på mer hållbara materialval, säger Jesper Göransson, koncernchef på Peab.

Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB:

– Det är fantastiskt att se hur stora kliv framåt den hållbara utvecklingen kan ta när den görs tillsammans med andra – projektet med Peab och Ruukki visar vad som faktiskt är möjligt redan nu.

– För SSAB handlar det inte bara om att få ned de egna utsläppen med det fossilfria stålet, utan också att få bidra till att sänka koldioxidavtrycken i andra delar av värdekedjan.

Fossilfritt stål, fossilfritt stål Peab

Foto: Stefan Olsson. Projektet Tomaten i Lund.

Sami Eronen, vd för Ruukki Construction:

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi kan revolutionera framtidens byggande tillsammans med våra kunder. Vi är stolta att vara med och driva byggbranschen framåt med våra produkter som inte bara är tillverkade med fossilfritt stål, utan också utvecklade med hållbarhet och produktens hela livscykelpåverkan i åtanke.

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, ser projektet som ett viktigt steg för branschen.

– Vi kan bara nå branschens mål om klimatneutralitet om vi samverkar och tillsammans utvecklar produkter och byggnader som gör verklig skillnad. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen och vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår egen kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner.

HYBRIT-TEKNOLOGI FRÅN 2026

År 2026 kommer SSAB:s stål tillverkat med HYBRIT-teknologi (järnmalm som direktreducerats med vätgas och fossilfri el) att finnas tillgängligt på marknaden. Något som gör det möjligt för bolag inom byggsektorn att kraftigt minska koldioxidutsläppen inom segmentet stål. Då bygg- och anläggningsbranschen ska uppnå klimatneutralitet till år 2045 är teknologin ett välkommet inslag.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.