Var inte så kantig!

Tänk utanför boxen med kantelement från Leca
Var inte så kantig!

Hör du till alla privatutredare som identifierat kantelementet som en huvudmisstänkt i mysteriet med värmeförlusten? I så fall kan du glädjas åt Leca Kantelement i40, som stoltserar med en 40% högre energieffektivitet än gängse kantelement av lättklinker. Detta har åstadkommits genom att försmädligt enkel lösning: En isolerad kärna som sätter stopp för värmeläckaget. Lecas element är av typen voutfri, vilket alltså innebär att kantförstärkning saknas, en faktor som påverkar monteringens tidsplan i positiv bemärkelse och dessutom sparar in på armeringen och betongen. Vad händer i hörnen, då? Där händer förslagsvis det korresponderande hörnblocket Hörnelement i40, lika välisolerad som kusinen längs kanten. Alla komponenter är färdigputsade vid leverans. Läs mer hos weber.se.

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.