Utestängd från bygget?

Trots att de gamla ID06-korten spärrades 21 januari 2020 är det fortfarande omkring 100 000 kortanvändare som ännu inte uppdaterat sina kort. Är du en av dem riskerar du inte bara att bli utestängd från arbetsplatsen, utan även ekonomiska konsekvenser både för dig personligen och för ditt företag.
Utestängd från bygget?

Eftersom begreppet ”ID06” har en tendens att användas lite slarvigt, låt oss till att börja med skilja på två begrepp: Byggföretagens standard ID06 som infördes 2006 samt lagen om elektronisk personalliggare som började att gälla 2016.

Enkelt uttryckt är lagen om elektronisk personalliggare, precis som namnet antyder, just en lag där överträdelser regleras av staten (närmare bestämt Skatteverket) medan ID06 är en icke lagstadgad del av Byggföretagens medlemskriterier, tänkt att fungera som ett komplement till parters övriga avtal.

10 000 KR/PERSON

Den som inte följer lagen om elektronisk personalliggare riskerar kontrollavgifter, närmare bestämt 12 500 kr om liggaren saknas, inte hållts tillgänglig för Skatteverket eller inte har förts på ett korrekt sett –  plus 2 500 kr för varje person som inte finns registrerad i liggaren. Bara under 2018 gjorde Skatteverket totalt över 15 000 kontroller i byggbranschen. Vid dessa kontroller var den vanligaste orsaken till avgifter oregistrerade personer på arbetsplatsen.

Ett aktuellt exempel: 2019 dömdes en byggföretagare i Hässleholm till att betala kontrollavgifter på sammanlagt 20 000 kr efter ett kontrollbesök, fördelat på 12 500 kr för att den elektroniska personalliggaren inte förts korrekt (bland annat saknades identifikationsuppgifter för anställda på arbetsplatsen) samt 7 500 kr sammanlagt tre personer som inte fanns registrerade i liggaren. Enligt företagaren hade han förvarat personalliggaren hemma dagen innan, och sedan glömt ta med den till jobbet. Några månader senare, då Skatteverket gjorde ett nytt besök, saknades dock fortfarande uppgifterna varpå ytterligare 12 500 kr lades på ”notan”, som nu var upp i sammanlagt 32 500 kr.

Varje person som uppehåller sig på arbetsplatsen, inklusive underentreprenörer och dess anställda, är skyldig att bära ett synligt ID06-kort och ska dessutom kunna uppvisa giltig legitimation vid förfrågan. Undantaget är personer ”som befinner sig på arbetsplatsen under kortare tid och därvid enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven plats”.

Både byggherren (ID06-ägaren) och beställaren har rätt att göra oannonserade kontroller, och kan även överlåta ansvaret för kontroller på en tredje part.

Att slarv eller underlåtelse att följa ID06 riktlinjer tekniskt sett inte är ett lagbrott betyder dock inte att överträdelser saknar konsekvenser. Tvärtom kan det bli kostsamt, både för den anställde och företaget.

– Ett företag som är medlem i Byggföretagen bryter mot branschorganisationens medlemskriterier om de inte tillämpar ID06. Beroende på vad parterna avtalat kan det då bli aktuellt med ett vitesbelopp, vars storlek regleras i avtalet, säger Martin Peterson, entreprenadjurist på Byggföretagen.

Enligt ID06 allmänna bestämmelser gäller följande: ”Om inte annat överenskommits ska uppdragstagaren utge vite till uppdragsgivaren vid varje påtalat tillfälle som någon av uppdragstagarens anställda eller anställda hos uppdragstagarens uppdragstagare bryter mot vad som föreskrivs [i ID06 allmänna bestämmelser]. Vite utgår med 500 kr per person och dag.” Just den nivån (500 kr) införde till exempel PEAB redan under uppförandet av Mall of Scandinavia (2012). Men att det även kan bli betydligt dyrare än så är Stockholmshem ett bra exempel på. Sedan 2019 omfattar alla deras entreprenadavtal avseende nyproduktion nämligen ett vite på 10 000 kr för varje person som saknar godkända ID06-kort vid stickprovskontroller.

NYA VERKTYG

Under 2020 kommer också ett antal nya funktioner att rullas ut för de nya ID06-korten. ”Strax innan sommaren” lanseras till exempel Mitt ID06, ett verktyg som gör det lättare för entreprenörer att hålla koll på sina personalliggarsystem.

– Enligt lagen om personalliggare så är det huvudadministratörens ansvar att sätta upp personalliggaren, men det är företagen som stämplar in i systemet som har ansvaret för att bevara informationen från liggaren innevarande år plus ytterligare två år, säger Thor Johnsson, verksamhetsområdeschef på ID06. Mitt ID06 hämtar en kopia på samtliga existerande personalliggare, och kopplar den kopian till varje organisation. Har personalen varit på tio olika arbetsplatser, ja, då får du uppgifterna från de tio personalliggarna.

En funktion som redan finns som beta-version, men som kommer att rullas ut fullt ut under andra halvan av 2020, är ID06 Bolagsdeklaration.

– ID06 Bolagsdeklaration gör det enklare att hålla koll på underleverantörer i ett projekt, säger Thor. Med andra ord, alla som befinner sig på arbetsplatsen. Hur företagen sköter sig, om de betalar skatt och så vidare. En befintlig funktion som nu är högaktuell enligt Thor, är ID06 kompetensdatabas, att du kan skicka över kompetensinformation via kortet när du drar kortet i grinden, eller läser det för att starta en maskin. – Idag kräver stora aktörer som Skanska, Veidekke, PEAB och JM att ID06 kompetensdatabas finns med. Det kommer också att komma flera nya verktyg för kontroller på arbetsplatsen. Appar där du kan läsa av kortet med en mobiltelefon till exempel. Det är teknik som vi redan har testat under 2020.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER