Uppdaterade regler om rörläggningar

Energiföretagen har uppdaterat flera tekniska bestämmelser gällande rörledningar i fjärrvärme och fjärrkyla. Nu vill de ha in fler synpunkter.
Uppdaterade regler om rörläggningar

Det handlar om tre olika uppdateringar. Den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar vilken omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus. Den tekniska bestämmelsen D:217 Anborrning som innehåller råd och anvisningar för anborrning på trycksatta ledningar har också uppdaterats liksom rapporten ”Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar”.

KAN BLI FLER REVIDERINGAR

Bestämmelsen D:211 om läggningsanvisningar började gälla vid årsskiftet och ersätter en utgåva från 2015. De andra bestämmelserna började gälla i oktober förra året. Energiföretagen önskar nu synpunkter på de ändrade reglerna. Efter inkomna synpunkter kan det bli aktuellt med ytterligare revideringar under våren.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.
Det här är en annons | Till sajten >