Uppdaterade regler om rörläggningar

Energiföretagen har uppdaterat flera tekniska bestämmelser gällande rörledningar i fjärrvärme och fjärrkyla. Nu vill de ha in fler synpunkter.
Uppdaterade regler om rörläggningar

Det handlar om tre olika uppdateringar. Den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar vilken omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus. Den tekniska bestämmelsen D:217 Anborrning som innehåller råd och anvisningar för anborrning på trycksatta ledningar har också uppdaterats liksom rapporten ”Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar”.

KAN BLI FLER REVIDERINGAR

Bestämmelsen D:211 om läggningsanvisningar började gälla vid årsskiftet och ersätter en utgåva från 2015. De andra bestämmelserna började gälla i oktober förra året. Energiföretagen önskar nu synpunkter på de ändrade reglerna. Efter inkomna synpunkter kan det bli aktuellt med ytterligare revideringar under våren.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.