“Tyvärr sjunker nu antalet byggstarter kraftigt”

“Tyvärr sjunker nu antalet byggstarter kraftigt”

Snabbare planprocesser, slopade kreditrestriktioner och breddade bostadsbidrag. Det är något som bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen vill se för att upprätthålla ett jämnt och högt bostadsbyggande.
– Tyvärr sjunker nu antalet byggstarter kraftigt, säger Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman till Byggföretagens hemsida.

Enligt Byggföretagen är det en ”kombination av faktorer” som gör att bostadsbyggandet sjunker. Det har, kort och gott, blivit dyrare att bygga när priserna på material och transporter ökat det senaste året.

– Förra året påbörjades fler bostäder än något enskilt år sedan 1990. Bostadsbyggandet låg väl i nivå med vad Boverket menar behöver byggas årligen. Tyvärr sjunker nu antalet byggstarter kraftigt, säger Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman till Byggföretagens hemsida.


Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen menar att de snabba ränteökningarna har gjort att bostadspriserna gått ned, vilket medfört att priserna inte kunnat höjas i nyproduktionen. Nedgången i byggandet drabbar i förlängningen såväl det ägda som hyrda boendet.

– Den nytillträdda regeringen behöver agera snabbt och beslutsamt – både när det kommer till regelförenklingar och för att stötta enskilda hushåll, säger Anna Broman.

Anna Broman pekar på regelförenklingar och stöttning av enskilda hushåll. Vidare vill Byggföretagen se snabbare planprocesser, slopade kreditrestriktioner och breddade bostadsbidrag.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.