Trots marknadsläget – ökad efterfrågan på limträ vid storskaligt träbyggande: “Glädjande”

Trots marknadsläget – ökad efterfrågan på limträ vid storskaligt träbyggande: “Glädjande”

Limträbranschens försäljning av lagerbalk till bygghandeln bromsar nu in till mer normala nivåer. Men projektbalkens försäljningsnivåer ökade däremot med hela 30 procent i december 2022.
– Det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Projektbalken används primärt i större projekt, som allt oftare byggs i trä. Här ingår exempelvis idrottshallar, kontor och logistik- och industribyggnader.

Svenskt Trä kan nu se att just projektbalken haft en mycket positiv försäljning i december – även om lagerbalken, efter flera rekordår, har återgått till mer normala nivåer.

– Resultatet för lagerbalk var väntat med tanke på det rådande omvärldsläget. Konsumenterna håller tillbaka vilket påverkar försäljningen av lagerbalk. Däremot är efterfrågan på projektbalk hög och det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressutskick.


Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Enligt Svenskt Trä gick den totala försäljningen av limträ upp med 2,3 procent i december 2022 jämfört med samma månad föregående år. Mycket tack vare försäljningen av projektbalken, som ökade med drygt 30 procent. Sett över hela 2022 ökade försäljningen av projektbalk med drygt 2 procent. För lagerbalken blev det en minskning med cirka 13 procent. 

Sammantaget minskade limträförsäljningen med 4,3 procent under 2022 jämfört med föregående år.

– Under Q4 2022 har fokus legat på den stigande inflationen, de höga elpriserna och kriget i Ukraina vilket bidragit till ytterligare en dämpning. Det positiva är att projektsidan ser bra ut. Vi har sålt många projekt och har även flera på gång, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products AB


Foto: Moelven Töreboda. Efterfrågan på limträ i det storskaliga träbyggandet ökar trots marknadsläget.

Det råder alltjämt en fortsatt finansiell oro på marknaden, men de svenska limträtillverkarna understryker att försäljningen av limträ ligger på höga nivåer. Om än en liten nedgång från 2021 när pandemins effekter bidrog till en ökad försäljning mot konsument via bygghandeln.

– Nu svänger försäljningen över mot entreprenörssidan där vi ser en ökning främst på större lager, logistik- och industribyggnader. Tack vare klimatfördelarna med att bygga i trä tar vi marknadsandelar från andra material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER