Trotjänaren: multiverktyget

Trotjänaren: multiverktyget

Kan man som tillverkare ha patent på ett helt verktygssegment? Ja, åtminstone har man kunnat det, fram till relativt nyligen dessutom. Från att de tidigaste föregångarna till dagens oscillerande multiverktyg såg dagens ljus i slutet av 1960-talet hade nämligen tyska tillverkaren Fein ensamrätt på produkten.

Låt oss börja med begreppet multiverktyg, vilket är den benämning vi genomgående kommer att använda i den här texten. Andra benämningar du kanske hört är flerfunktionsverktyg, multimaskin eller rätt och slätt ”oscillerande verktyg”.

Multiverktyg är ett samlingsnamn på nät- eller batteridrivna maskiner som använder en oscillerande rörelse för att snabbt rotera tillbehör som sågblad, saxar, slipplattor och poleringsverktyg fram och tillbaka. 

Multiverktyget som sådant, särskilt efter tekniska framsteg som StarLock-fäste och möjlighet att variera frekvensen, är ett otroligt mångsidigt hjälpmedel för många yrkesgrupper, och kan användas till att från att skära golvlister, kapa spik och rensa injekteringsbruk mellan plattor vid renoveringar till poleringsarbeten och lättare murverk.

60 STYCKEN PATENT

Om vi backar bandet till 1967, två år före Woodstock för den som behöver en historisk referens, då Fein rullade ut sitt första oscillerande multiverktyg, så kommer det kanske som en överraskning för många att verktyget inte var framtaget för bygget, eller ens tillverkningsindustrin. Det var istället, åtminstone initialt, en patenterad lösning för att kunna avlägsna gips från patienter med benbrott inom sjukvården. 

Principen, som gäller än idag, är  tämligen enkel. Oscillerande blad behöver motstånd från hårdare ytor för att fungera, lite enligt samma princip som att kulspetspennor behöver ett visst tryck mot papperet för att dispensera bläck.

Det första multiverktyget, som hade ett vinklat blad, kunde därför relativt snabbt göra processen kort med gipsförbandet, utan att samtidigt riskera att såga i patienten. 

De kommande åren skulle Fein, som nu alltså hade ensamrätt på verktygssegmentet, komma att lägga stora resurser på att utveckla både verktyget i sig och dess tillbehör. Som exempel har Fein idag fler än 60 stycken patent kopplade till multiverktyget. 

MILSTOLPAR

Under 70-talet utvecklades en variant med specialformade, oscillerande blad för en specifik arbetsuppgift inom bilindustrin, en uppgift som vid tiden saknade ett fungerade verktyg: att ta bort glasrutor som monterats med silikon. 

Den första maskinen i Feins än idag populära MultiMaster-serie lanserades 1986, en modell med triangelformad slipdyna som gjorde det möjligt att slipa många arbetsstycken som tidigare bara kunde bearbetas för hand, 

Andra ”milstolpar” i sammanhanget är den första vinkelslipen med säkerhetsbroms (1987) som stannade slipskivan inom 3 sekunder istället för de 20 sekunder som tidigare var brukligt samt snabbspännsystemet QuickIN (1987) som kraftigt reducerade den erfoderliga tiden för verktygsbyte. 

Precis som inom alla verktygsegment har marknadsutvecklingen på senare år tenderat att gå allt mer åt batteridrivet. 2010 lanserades Feins första sladdlösa modell med litiumjonbatterier, Fein SuperCut.

NYA TILLVERKARE

Men hur var det nu med det där patentet? Precis, 2009 löpte nämligen Feins i sammanhanget viktigaste patent ut, det för själva den oscillerande mekanismen. Därmed var det var fritt fram för tillverkare som Milwaukee, Bosch och AEG att rulla ut egna modeller. 

Idag hittar man som regel åtminstone ett multiverktyg i alla de flesta stora maskintillverkarnas produktkataloger.

De viktigaste skillnaderna bland de modeller som finns på marknaden idag, det du betalar för när du köper en bättre maskin om man så vill, är framför allt lägre vibrationer och ljudnivåer, bättre ergonomi och ett större utbud när det kommer till tillbehör. 

OVÄNTAT SAMARBETE

Det med marginal vanligaste tillbehöret till multiverktyg är olika typer av sågblad. Generellt är sågblad avsedda för trä billigast, medan blad som exempelvis tål att såga i spik kostar mer. Utöver dessa finns det en uppsjö specialsågblad för olika ändamål. 

En viktig sak att beakta vid val av tillbehör är typ av fäste på maskinen. De olika tillverkarna har ofta olika varianter av fästen, som långt ifrån alltid är kompatibla med varandra. 

Sedan 2016, efter att Bosch och Fein, två av de mest dominerande och normalt konkurrerande tillverkarna av multiverktyg, oväntat gått ihop om att utveckla ett nytt gemensamt sågbladsfäste för klingorna, finns dock Starlock-fästen att tillgå, som förutom Bosch och Feins maskiner även fungerar på andra märken med 12-punktsfäste.

Alla multiverktyg levereras idag med någon form av slipplatta med fäste för slippapper. Precis som med tillbehör är det generella rådet att undvika de billigaste slippappren, då dessa som regel tar slut väldigt fort. Även slipplattan är en förbrukningsvara, och slits fort om du inte handhar maskinen på rätt sätt

LÄTT TRYCK

Det krävs viss övning för att få till ett bra resultat vid sågning med multiverktyget. Gör du fel riskerar du fula snitt, skador på omkringliggande ytor och att sågbladen snabbt blir slöa. Ett vanligt misstag är att kila fast bladet så hårt att det står still, vilket kan få maskinen att börja vibrera.

Ett annat är att ämnet du sågar i är dåligt fastsatt och börjar vibrera med sågbladet i stället för att sågas av. Vickar man maskinen lite fram- och tillbaka under sågningen blir avverkningen ofta betydligt bättre.

Var också noga med att sågspånen hittar ut ur det sågade spåret. Är spåret fullt med spån blir bladet ofta för varmt, och därmed snabbt slött. En annan orsak till att sågbladet kan bli varmt är fel varvtal. Ofta finns rekommenderat varvtal angivet på förpackningen till sågbladen.

UNDVIK VINKLA PLATTAN

När multiverktyget används för slipning bör man tänka på att inte trycka slipplattan för hårt mot ytan. Eftersom slipplattans yta är liten är det lätt att trycka så hårt att slippapper och platta blir för varma, och därmed snabbt slits ut, särskilt vid slipning av smala kanter. Vid slipning av större ytor bör man undvika att vinkla plattan så att endast delar av den ligger an mot underlaget.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.