Trall 2.0

Med sommaren runt hörnet, nya Rekommendationer från svenskt trä Och en rad spännande produktnyheter på marknaden är det hög tid att Se över var trallbyggandet anno 2020 befinner sig, tycker ni inte? Dikt an eller mellanrum? Traditionellt eller dolt montage? Och vad Säger experterna, tillverkarna och Hantverkarna?
Trall 2.0

2018 publicerar tidningen Byggaren en artikel som tar avstamp i att flera byggare rapporterat att ESSVEs trallskruvar haft en tendens att gå av – ett fenomen som i rättvisans namn även drabbade andra skruvtillverkare.

Artikeln och den efterföljande debatten skulle leda till två positiva saker: 1. Tillverkarna återvände till ritbordet och vässade sina trallskruvar. 2. Branschorganisationen Svenskt Trä tog tillsammans med ledande skruvtillverkare och bygghandlare fram den första upplagan av sina rekommendationer för montering av trall – en publikation som fortfarande är det närmaste vi har en branschstandard för trallkonstruktioner idag. I den senaste skriften Montering av trall som publicerades så sent som i maj i år, och nu finns att hämta hos din bygghandlare, finns tydliga anvisningar som inte bara omfattar själva montaget, utan även val av trall, infästning, ytbehandling/fuktskydd samt underhåll.

Nytt i årets rekommendationer är ett avsnitt om att golvbjälkars eller markreglars översida bör fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp.

– Det största problemet idag som jag ser det är att de flesta hantverkare fortfarande har inställningen att fuktig trall alltid ska monteras dikt an [utan avstånd], säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä. Beroende på hur pass fuktigt träet är så rör det sig mellan 0–30 procent. Det man inte tänker på är att trallen kanske är fuktig när vi levererar den nytryckt mitt på sommaren, men den kan lika gärna varit tryckt i oktober/ november och sedan ha legat och lufttorkat ett par månader på våra medlemmars lager. En annan parameter att beakta är den relativa luftfuktigheten, RF.

– Under sommaren är det som torrast och fram emot oktober, november som fuktigast, fortsätter Johan. En trall som läggs dikt an under sommaren med en fuktkvot på till exempel 23 procent och sedan utsätts för regn och blötsnö kommer att komma upp i en fuktkvot på 30 procent, vilket mycket väl mycket kan vara nog för att dra sönder infästningarna. För att förstå krafterna är det ju bara att titta på hur vi spräckte sten förr i tiden, genom att torka träkilar och sedan hälla vatten på dem. Så pass starkt är trä.

I skriften Montering av trall anges trallens mellanrum inte som ett mått på själva springan mellan brädorna, utan som avståndet från kant till kant för olika bredder och tralltyper. För den populära 28×120-trallen ska kant till kant-avståndet till exempel vara 126 mm.

– Ett annat vanligt misstag är att välja fel trallskruv, fortsätter Johan. För vissa material och för vissa miljöer [pooler, bryggor och kustnära objekt] så måste du ha en rostfri skruv. Men ofta är det bättre att köpa en rostfri hur som helst, eftersom den är mjukare i sin legering och följer rörelser bättre. En vanlig kommentar bland hantverkare är att man går på ”feeling” för att uppskatta fuktigheten i trall. Eller att man väger virket.

– Det fungerar inte att väga trallen, menar Johan. Det skulle kräva att man vet hur stor andel kärnved kontra splintved man har, eller andelen sommarved kontra vårved. Det enda alternativet skulle vara att använda en riktig fuktmätare och sedan börja räkna på det. Det är därför vi har tagit fram kant till kant-avståndet. Följer man bara de rekommendationerna så kommer man att få altankonstruktioner som håller.

Ni har inte med dolt montage i era rekommendationer.

– Det är korrekt. Vi har traditionellt montage med trallskruv och kamspik som alternativ. Som branschorganisation så tycker vi att det är för tidigt att säga hur dolt montage håller över tid, och därför rekommenderar vi det inte.

En nackdel med dolt montage är ju att man skruvar väldigt långt in i den tryckimpregnerade brädan. Du får djupa hål, och man sätter ju ändå 30 hål per kvadratmeter. Problemet är att impregneringsvätska inte tränger in i hela brädan, utan bara i splintveden. Då kan man kan ha skruvat förbi impregneringsvätskan, med resultatet att får med får ned vatten och smuts ned i spåren.

Hur är det med att spika trall?

– Generellt har jag ingenting emot att spika altanen. En nackdel är ju att om någonting trillar ned i en springa på sommaren så är det ju betydligt lättare att ta fram skruvdragaren för att lossa en bräda. Men annars är det mest tycke och smak. Jag tycker till exempel spiken med kullrig skalle ger ett jättefint resultat.

Limma trall?

– Nej, idag finns det inga metoder för att limma trall, vilket främst beror på rörelsen i trallen när den krymper och sväller. Det är helt enkelt för stora krafter.

En retorisk fråga kanske, men vad tror du om framtiden för kompositmaterialen?

– Jag hoppas folk förstår om man tittar på LCA-analyser, att de inte alls är lika miljövänliga som trä. Kompositmaterial är ju uppblandade med andra material, och blir dessutom också varma att gå på under sommaren, särskilt om man väljer mörkare material.

STÖRRE YTOR OCH KVALITETSPRODUKTER

Vad säger då tillverkarna? Vilka är de senaste trenderna, och vilka nya produkter finns att tillgå för den som vill lägga trall till sommaren? Vi börjar att kolla med Gunnebo. De erbjuder idag trallskruv i två serier som båda vänder sig till de professionella slutanvändarna: Trallskruv Impreg X4 med traditionell design samt Trallskruv PRO Impreg X4 som har ”en mer specifik design” och högre prestanda.

– Våra traditionella trallskruvar är fortfarande de mest efterfrågade, men vi har sett en starkt ökad efterfrågan på våra PRO- och PRO Hardwood för hårda- och ädlare träslag, säger Henrik Kuggvik, Market segment manager på Gunnebo. Jag bedömer att det speglar en marknadstrend, där fler varianter av kvalitetsvirke marknadsförs och där slutkonsumenterna investerar i större trallytor och kvalitetsprodukter.

Vilka råd ger ni till era kunder när det gäller att välja trallskruv?

– Grundläggande är miljön du jobbar i. Är man i en normal utomhusmiljö så räcker det gott med en ytbehandlad produkt. Kommer du havsnära, framför allt i kombination med salt, då är vår rekommendation att välja en rostfri/syrafast produkt. Går man upp på hårdare träslag så tycker jag absolut att man ska jobba med en produkt som Trallskruv PRO Hardwood som är speciellt framtagen för dessa material. Ofta när det gäller hardwood och ädla träslag så lämnar producenterna av träet monteringsrekommendationer som vi rekommenderar att man följer.

Vilka är de vanligaste misstagen ni ser vid montage av trall?

– Om jag skulle peka på någonting så är det att man skruvar för nära ändträet och får sprickor och liknande.

Gunnesbos C4-klassade ytbehandling Impreg X4 består av fyra lager där varje skikt har en egen funktion. Unikt för Impreg X4 är att polyuretan använts i de yttra lagren.

BANDADE TRALLSKRUVAR

Senast ut från Grabber är CTUX Bandad, en bandad version av populära trallskruven TUX. Till hösten kommer även en bandad version av Grabbers PTX-skruv med cylindrisk skalle och fräs inunder att lanseras.

– Vi har också tagit fram bits åt tillverkare som Festool, Makita och Milwaukee, eftersom de själva inte erbjuder bits som är tillräckligt långa för den här typen av montage, säger Pär Thuresson, vd, ägare och skruvinnovatör på Grabber,

När det kommer till dolt montage så marknadsför Grabber även en produkt från HECO med namnet HECO Decking Tool, avsett för montering av 120 mm trall tillsammans med Hecos nya trallskruv Invisible 4,2/4,8 x 60 Protect 4.

Nya CTUX är en bandad version av Grabbers trallskruv TUX som lanserade tidigare under våren 2020.

Just dolt montage hör dock inte till Pärs favoriter.

– HECO Decking Tool erbjuder vi egentligen bara för att Hornbach ville ha en sådan produkt. Vi själva är inte jätteimponerade av den typen av infästning. Det blir helt enkelt för lite trämaterial som skruven håller i då man skruvar snett in från sidan. Det är heller inte jätteenkelt att göra den där typen av infästning på ett bra sätt.

Visst, du får ett dolt montage, men du får samtidigt också nya fuktfällor med plankor som kommer att släppa i förtid. Trä är ju ett levande material som torkar och sväller, och kan gå från att ligga dikt an till en glipa på en centimeter på sommaren. Den enda fördelen jag kan se med dolt montage är att verktygen gör att man tvingas ha ett mellanrum mellan bräderna. Då tror jag mer på att man skruvar underifrån.

När det kommer till just mellanrummet mellan bräderna är Pär inne på samma linje som Johan Fröbel på Svenskt Trä.

– En del snickare använder tumstocken eller morakniven. Eller så finns det tralldistanser som du kan köpa. Men egentligen har det att göra med hur fuktig brädan är som du köper. Köper du till exempel ett helt paket med brädor så kan de översta brädorna legat i solen på brädgården och torkat, vilket gör att du börjar lägga brädor som är 120 mm breda, men när du kommer till de torkade brädorna är dom 119 mm. Blandar man brädor av olika fuktkvoter så riskerar de att röra sig, bli skeva och i vissa fall till och med knäcka skruvarna, särskilt om du använt ett hårt träslag. På ett ställe fick vi till och med använda ett bräckjärn för att få bort trallen, och de staketstolpar som satt längst ut hade tryckts i 40 graders vinkel.

Vilka är de viktigaste trenderna just nu som du ser det?

– Någonting jag trodde skulle slå betydligt mer än vad det gjort är kompositmaterial. Det är också en av anledningarna till att vi utvecklade vår PTX-skruv för att passa både standardtrall och kompositmaterial. Komposit är ju faktiskt ett förträffligt material sett till hållfastighet och ålderbeständighet, och kommer dessutom i massor av färger så att du till exempel kan anpassa trallen efter din fasad. Jag vet inte om det beror på att folk är rädda för att det finns plast i trallen … hela den här debatten om plast som vuxit fram de senaste åren.

En tydlig trend är att man numera inte nöjer sig med att bygga ett däck, man bygger in hela tomten. Där man tidigare byggde en liten uteplats på 14 kvadrat, där man kunde ha sitt fikabord och några stolar, bygger många idag konstruktioner som går sex meter ut från fasaden och sträcker sig runt hörnet på huset.

Man vill ha det lättskött, slippa rabatter och kunna följa solen runt huset. Jag har som exempel en granne som just nu är uppe i 160 kvadrat, och nu ska lägga ett pooldäck med 100 kvadrat till.

Med ESSVEs infästningssystem EDGEFAST skjuter du spiken i sidan av trallbrädan diagonalt ned i regeln.

”VI HAR ALLTID GOTT OM BATTERIER”

En av vårens mest omtalade nya produkter är tveklöst ESSVEs nya dolda infästningssystem EDGEFAST bestående av en patenterad spikpistol och en tillhörande platt infästning med tandade sidor, med vilket du enligt uppgift kan montera trall 4–5 gånger snabbare än traditionell toppskruvning.

– EDGEFAST-systemet är en helt ny produkt som funnits i USA några år men ganska nyligen kommit till Europa, säger Christofer Lindberg, produktchef för skruv på ESSVE. Det som är speciellt EDGEFASTsystemet är att infästningen som hör till varken är en spik eller en skruv. Det är ett platt stift med hullingar som gör att den sitter bra när den väl är monterad, och lämnar en ex tremt liten synlig del, nästan mindre än HDS-monteringen.

Ytterligare en fördel med EDGEFAST-systemet är att det inte krävs en härdad produkt. Även utan en rostfri spik så har man en infästning som är flexibel och tål rörelse. En detalj att vara medveten om är att EDGEFAST-systemets spikpistol är tryckluftsdriven, vilket betyder att du utöver själva pickan även behöver en kompressor.

– Det är ju en lite större uppförsbacke att investera i EDGEFAST, säger Christofer. Nu har väl de flesta hantverkare redan åtminstone kompressorn, men för hemmaanvändare är det såklart ofta en lite för stor investering.

En annan nyhet för 2020 är trallskruven ESSDECK Max som ersätter ESSVEs förra premiumprodukt Torpedo Max. ESSDECK Max är resultatet av ett 1,5–2 års utvecklingsarbete där ESSVE tagit hjälp av professionella snickare.

– Vi började med att lägga upp alla idéer på bordet. Sedan lät vi en grupp snickare bedöma idéerna och rangordna dem efter hur viktiga och bra de tyckte att de var, säger Christofer. Nästa steg var att göra ett antal prototyper och sedan fick hantverkarna komma tillbaka och välja vilken spets, stam, och huvudform de tyckte var bäst. Efter det så gjorde vi en provbatch på fyra pall med skruv som vi skickade ut till ett 50-tal hantverkare att prova på fältet.

Vilken feedback från hantverkarna kunde ni ta med er till produktutvecklingen?

– Vi började projektet med att tro att det här med snabbstart var otroligt viktigt. Det var det ju också till viss del, men det var långt ifrån prio ett för hantverkarna. De flesta som bygger trall lägger den som bekant nedåt, och då har man redan ett ganska bra tryck nedåt med skruvdragaren och behöver inte ESSDRIVE-funktionen i samma utsträckning. Viktigare var att träet inte spricker under montaget.

Vi hade också en tro om att batteritid var väldigt viktig, och att skruven därför behövde vara så lättiskruvad som möjligt för att inte dra för mycket batteri. Hantverkarna menade dock att ”Vi har alltid gott om batterier, så det är inga konstigheter”. Att själva funktionen var bra, var betydligt viktigare än att man behövde byta batteri ibland. Andra saker vi ändrade under resans gång var till exempel att flytta ned den övre gängan en bit på stammen, så att det finns någonstans att hålla i skruven utan att fasta med handskar eller göra sig illa.

Hur ser den närmaste framtiden ut för ESSVE?

– Vi ser en väldigt tydlig trend när det gäller dold infästning, och vi har också haft en stor boost på premiumprodukter i stort jämfört med vårt Classic-sortiment. Till skillnad från många konkurrenter så ser vi stor potential i dolda system. Vi i har haft vårt HDS sedan 2015 och har ännu inte några reklamationer på infästningen. När det gäller just EDGEFAST är systemet ännu så pass nytt så det är svårt att se en trend. Däremot är intresset jättestort, och kämpar för fullt för att kunna leverera EDGEFAST i den utsträcknings som kunderna efterfrågar.

Under våren har ESSVE även kommit med en uppdatering till det digitala trallplaneringsverktyg ESSGUIDE som lanserades 2019.

– Kort sagt har vi förenklat processen och bantat ned antal steg, förklarar Christofer. De snickare som vi pratat med sedan lanseringen tycker framför allt det är väldigt användbart att slippa räkna själv, och även att det är väldigt lätt att ”sälja upp” med ESSGUIDE när man står framför kunden med en padda och direkt kan visa alternativen.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.