TMF: Rejäl sänkning av småhusprognosen

TMF: Rejäl sänkning av småhusprognosen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagens, TMF, färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken – en decimering med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan.

Orsaken till minskningen är enligt TMF att småhus och flerbostadshus slåss mot en vikande orderingång orsakat av “en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser”.

TMF:s prognos, som är hämtat från årets första Trähusbarometer och baserar sig TMF:s egen statistik och från SCB, visar att orderingången för flerbostadshus minskat med hela 61 procent för andra halvåret 2022 (i jämförelse med motsvarande period 2021).

TMF uppger att under 2022 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 4 860 ordinära småhus av trä – en minskning med 42 procent jämfört med 2021. Uppdelat så minskade styckebyggda småhus med 47,1 procent medan gruppbyggda småhus krympte med 28,7 procent under 2022.

– Orsaken till den kraftigt sänkta prognosen för 2023 är den svaga orderingången under senhösten och vintern. Industrin lever fortfarande på den relativt goda efterfrågan som fanns under 2021 samt första halvåret 2022, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF i ett pressmeddelande.


Gustaf Edgren – bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.

– Det enskilt största skälet till den utmanande situationen för våra företag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget, i kombination med saker som finansiell osäkerhet, utvecklar Edgren.

– Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet i hög grad – inte minst frånvaron av ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen. Och vi ska komma ihåg att drygt 200 kommuner i Sverige uppger att det fnns bostadsbrist – med en tilltagande medvetenhet om att det nu måste planeras och byggas mer såsom folk vill bo.

Orderingång – antal småhus av trä.

Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus, vilket är baserat på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (januari-december 2023) enligt TMF:s statistik för flerbostadshus med stomme av trä, visar på totalt 2 047 lägenheter för 2023. Samtliga lägenheter är i ordinära flerbostadshus.

Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, småhus och flerbostadshus. Du kan ta del av hela Trähusbarometern här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.