Tjuvar göre sig ej besvär

Med fönster från Morup är det se men inte röra som gäller
Tjuvar göre sig ej besvär

Inbrottssäkerhet är på modet, en trend bakom vilken man anar tragiska ökningar i brottsstatistiken. Morups Fönster sätter därmed tummen på samtidens puls genom att få sitt senaste fönsterprogram klassificerat enligt europeisk säkerhetsstandard med avseende på faktorer som angrepp, statisk och dynamisk belastning. I det manuella angreppsförsöket, som för övrigt hade varit kul och givade att få se filmat, försöker en fingerad inbrottstjuv helt sonika ta sig genom fönstret genom att gå på det med diverse verktyg, med särskilt fokus på låspunkterna. Efter testerna modifierades fönstren för att täcka de tillkortakommanden som uppdagades, bland annat genom att lägga till hagreglar som klarar tre tons belastning, göra slutblecken helgjutna samt installera en bakkantssäkring i härdat stål. Läs mer och beskåda hela kollektionen hos morups.se.

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.