Tidig vård kan motverka vibrationsskador

Många byggnadsarbetare väntar för länge med att gå till läkare med vibrationsskador. Konsekvensen kan bli kroniska sjukdomar. Ett nytt forskningsprojekt från Afa försäkringar ska motverka problemet.
Tidig vård kan motverka vibrationsskador

Vibrationsskador efter långvarigt arbete med handhållna maskiner är relativt utbrett bland
byggnadsarbetare. I värsta fall kan skadorna leda till kroniska sjukdomar.
Det finns dock en viktig åtgärd för att förhindra ihållande problem. Nämligen att i ett tidigt
skede göra medicinska kontroller.


Vibrationsskador utgör idag drygt en tredjedel av alla arbetssjukdomar, enligt
forskningsinstitutet RISE. Domningar, köldkänslighet, muskelsvaghet, värk, kramp och så
kallade vita fingrar är vanliga besvär kopplade till arbetsmiljö och vibrationer.
Förhoppningen är att det nya forskningsprojektet ska främja en förändring.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.