Thomas Concrete Groups uppmaning till regeringen: Öka forskningen på betong

Thomas Concrete Groups uppmaning till regeringen: Öka forskningen på betong

Fler riktade anslag från regeringen till forskning om betong och innovation för att snabba på omställningen i byggbranschen. Det skriver Thomas Concrete Group i en uppmaning till regeringen inför kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Betong är Sveriges och världens mest använda byggmaterial, där cirka 80 procent av allt byggmaterial som används i Sverige idag är baserat på betong.

Thomas Concrete Group skriver att ”det finns få relevanta alternativ i tillräckliga volymer eller som kan levereras i tillräcklig skala” och skickar därmed en passning till regeringen att rikta fler anslag till betongforskning och innovation för att hjälpa byggbranschen ställa om till klimatneutralitet.

– Betong är beständigt, har lång livslängd och står emot extremväder, brand, fukt och mögel, säger Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group i ett pressmeddelande. För många konstruktioner är betong det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven.

– Vi ser betong som avgörande för att bygga robusta och hållbara samhällen nu och i framtiden. Samtidigt behöver byggbranschen ställa om till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft, och tempot i omställningen måste öka. Därför skickar vi nu vår uppmaning till regeringen, att Sverige behöver en nationell samlad forsknings- och innovationsinriktad nod som snabbar på omställningen i byggbranschen.

BEGRÄNSAD FORSKNING

Forskningen inom byggmaterial och byggteknik har varit relativt begränsad i Sverige under de senaste 15–20 åren.

– Från statligt håll, har det getts stöd och tagits fram strategier med fokus på träbyggande. Men staten har inte gjort motsvarande satsningar för betong eller andra byggmaterial, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group skriver vidare att man har som ambition att ”vara ledande i arbetet att genomföra branschens färdplan för klimatneutralt betongbyggande”.

Idag investerar Thomas Concrete Group, liksom andra företag i cement- och betongbranscherna, stort i forskning och utveckling för mer hållbara bindemedel än cement. Forskning sker även på RISE samt vid universitet och högskolor.

– Det är bra, men det behövs en riktad långsiktig satsning på innovativ fri forskning inom betongbaserat byggande i Sverige och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, som ska bidra till att lösa de utmaningar som cement- och betongbranscherna definierat. Och det är därför vi behöver fler riktade anslag från staten till just betongforskning och innovation, säger Karin Gäbel.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.