Tema: Utbildning

Tema: Utbildning

Att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde, eller att omskola sig för att ta nästa steg i arbetslivet, behöver inte längre betyda att du måste ta ledigt från jobbet för att sätta dig vid skolbänken. Eller att det behöver bli dyrt. Men vilka, i det ständigt ökande utbudet av kurser och kortare utbildningar, är egentligen värda att satsa på? Tillsammans med branschens vassaste experter reder vi ut begreppen.

Med ett tuffare ekonomiskt klimat, ökade omkostnader och en lågkonjunktur runt hörnet, som ingen egentligen vet marknadseffekterna av, är vidareutbildning på jobbet och relevanta, uppdaterade kunskaper kring sitt verksamhetsområde inte längre en investering förunnad de företag med tid att avsätta för aktiviteter utanför den ordinarie agendan – det är en direkt förutsättning för att kunna behålla de jobb man har, och framför allt kunna skaffa sig nya.

Det positiva med den här utvecklingen är dock att möjligheterna för den som vill vidareutbilda sig inom arbetet, skaffa sig en ny position på företaget eller kanske rent av omskola sig för att ta nästa steg i arbetslivet, är större än någonsin. 

Ett klargörande till att börja med: Den här texten kommer uteslutande att handla om kurser och kortare utbildningar, och med detta avses allt från endagskurser till program som sträcker sig upp till ett år, beroende på studietakt. Samtliga av de kurser/utbildningar vi har valt att lyfta fram är också framtagna för att kunna kombineras med ett heltidsjobb, så länge man har möjlighet att avsätta tid utöver ordinarie arbetstid. 

NYTT OMSTÄLLNINGSSTÖD

Innan vi kastar oss huvudstupa in i utbildningsdjungeln, låt oss först ägna en kort stund åt det nya omställningsstudiestödet (OSS). Sedan oktober 2022 är det möjligt att söka CSN:s nya, och jämförelsevis generösa, studiestöd som tagits fram i syfte att förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma personer att finansiera studier som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden – antingen genom att vidareutbilda sig inom det nuvarande verksamhetsområdet, eller genom att skaffa sig kompetenser inom nya arbetsområden. 

Omställningsstudiestödet, vars syfte är att kompensera för inkomstbortfall i samband med kurser och utbildningar är i praktiken ett bidrag som uppgår till 80 procent av den sökandes inkomst innan studierna påbörjades – upp till ett maxbelopp ska sägas, vilket i skrivande stund är 21 298 kr/mån, motsvarande en månadslön på 26 625 kr/mån brutto.

För den som har en högre lön än maxbeloppet och vill täcka upp för mellanskillnaden, finns även möjligheten att ansöka om ett lån, utöver bidragsdelen. 

MAXIMALT 44 VECKOR

Omställningsstudiestödet går att söka för kurser/utbildningar som har en studietakt på minst 20 procent per vecka, och maximalt för 44 veckors heltidsstudier – vilket däremot kan sträckas ut under längre tid för den som utbildar sig på deltid. 

Värt att nämna är också vikten av att ansöka i tid, eftersom väntetiden för ett beslut, enligt CSN själva, ligger någonstans runt tre månader. 

Byggakademin är ett privatägt Stockholmsbaserat, rikstäckande utbildningsföretag som funnit sedan 1997 som erbjuder ett brett och flexibelt utbud av kortare klassrumsbaserade och livestreamade utbildningar inom områden som projektstyrning, kvalitet/miljö/arbetsmiljö, teknik/installation, ledarskap, miljöansvar, entreprenadjuridik samt ny teknik som BIM-projektering. Byggakademin kan också anpassa utbildningar specifikt efter företagets önskemål.  

De flesta av Byggakademins kunder kommer från bygg- och anläggningssektorn, inklusive yrkesgrupper som målare, snickare, rörmokare och ställningsbyggare – från mindre verksamheter med ett tiotal anställda till några av Sveriges största företag, både på utförarsidan och beställarsidan. 


De flesta av Byggakademins kunder kommer från bygg- och anläggningssektorn, inklusive yrkesgrupper som målare, snickare, rörmokare och ställningsbyggare. Foto: Byggakademin/Shutterstock. 

Alla Byggakademins kurser är föredömligt korta, och sträcker sig från endagsutbildningar upp till sex dagar för de längsta utbildningarna.  

– För den som driver en verksamhet, eller jobbar med utbildningsfrågor på företaget, så är vissa kompetensområden direkt avgörande för att kunna driva ett framgångsrikt företag, säger Anna Bley, rektor och lärare på Byggakademin med ansvar för kursplanering och utveckling av nya utbildningar.


Anna Bley, rektor och lärare på Byggakademin. 

– Kalkyl och ekonomisk uppföljning är ett sådant område. Man måste kunna följa upp ett projekt och se om det blev som man trodde, istället för att gissa, som allt för många fortfarande gör. Entreprenadjuridik är ett annat exempel. Att man känner till spelreglerna. Vad har kunden faktiskt köpt, och inte köpt? Under vilka omständigheter har jag rätt att ta betalt för ÄTA, fortsätter Anna.

Ett enkelt sätt att utöka sin kompetens, skaffa sig möjligheter att avancera på företaget och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden i stort, är att skaffa sig behörighet för nya arbetsuppgifter. 

– Att gå en kravkurs är ett bra sätt att ta nästa steg, säger Anna. Man kanske vill bli ansvarig för ett visst område som tunga lyft eller schaktarbeten. Siktar man på en roll som projektledare eller projekteringsledare för byggprojekt på företaget kan kurser som geoteknik och BIM vara ett bra första steg. Då är de här tekniska kurserna troligtvis en av de flera kurser du behöver gå för att axla den rollen.

ERBJUDER KORTARE KURSER

Byggakademin erbjuder även korta kurser med särskilda inriktningar mot roller som ansvarig hantverkare, ansvarig målare och ansvarig solskyddstekniker.

– De handlar om kurser för de på företaget som har ambition att ta ett lite större ansvar i arbetslaget, förklarar Anna. I mindre projekt finns det inte ekonomi att bära kostnaden för en arbetsledare. För de företagen är det jättebra att kunna ha person på plats med lite mer ansvar, med kunskaper om viktiga saker som ÄTA-hantering, att skriva offerter och dagbok, eller hur man motiverar sitt team. 

“Som anställd ska du, efter att ha gått de här kurserna, kunna gå till din arbetsgivare och säga: ‘Jag har de kunskaper som krävs för det här jobbet’”

– Anna Bley, rektor och lärare på Byggakademin.

Utöver enskilda kurser erbjuder Byggakademin även särskilda utbildningspaket på sammanlagt 10–20 kursdagar för utbildningar som diplomerad byggledare, diplomerad projektledare eller diplomerad KMA-ansvarig.

– De längre utbildningspaketen är helt enkelt sammanställningar av de kunskaper som vi anser att man behöver för att kunna axla de här rollerna, säger Anna. Som anställd ska du, efter att ha gått de här kurserna, kunna gå till din arbetsgivare och säga: ”Jag har de kunskaper som krävs för det här jobbet”. De här paketen är, som de flesta av våra utbildningar, väldigt flexibla. Du kan med andra ord själv välja när du kan och vill gå de enskilda kurserna.  

HYBRIDKURSER ETT ALTERNATIV

Utöver undervisning på plats, så erbjuder Byggakademin även de flesta av våra kurser som hybridkurser där man kan deltaga i undervisningen på distans. För alla kurser gäller också att du kan jobba med frågeställningar på hemmaplan, och sedan göra mellanliggande hemmauppgifter via en app. 

– När det gäller online-utbildningar så håller vi just nu på att utveckla komplement till fortsättningskurser, där vi kan köra kortare repetitioner av grunderna så att alla deltagare är på ungefär samma nivå när kursen väl startar, säger Anna. Då kan man också jobba med lite svårare frågor. Under 2023 kommer de flesta av våra utbildningar innebära möjlighet till blandade lärosätt – online, distans och undervisning på plats – beroende på vad som passar deltagaren bäst.


Som komplement till undervisning på plats erbjuder Byggakademin även de flesta kurser som hybridkurser, där man kan deltaga i undervisningen på distans. Du kan också göra mellanliggande hemmauppgifter via en app. Foto: Byggakademin. 

Några avslutande tips för att få ut så mycket som möjligt av en utbildning?

– Något som är jätteviktigt, oavsett vilken utbildning det handlar om, är att företaget har engagerade chefer. Någon som redan innan utbildningen kan säga: ”Nu är min förväntan på dig att du ska lära dig det här och det här”, och som sedan följer upp resultatet och stöttar efter att utbildningen är avslutad. Först då gör utbildningen verkligen nytta.

Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) är en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, vars uttalade mål är att leverera ”relevanta och framtidsinriktade utbildningar för både yrkesarbetare och tjänstemän”. 


De flesta av BUC:s utbildningar är 1–2 dagar, men man erbjuder också längre utbildningar. Foto: BUC. 

De flesta av BUC:s utbildningar är 1–2 dagar, även om man också erbjuder längre utbildningar. Som en del av kursprogrammet erbjuder BUC även praktisk träning på Byggbranschens 15 000 m2 stora säkerhetspark vid Arlanda flygplats. 

– Som företag, och som individ, behöver du ha koll på vad som saknas i kompetens, och vilka eventuella kompetensluckor företaget har, säger Hampus Wennberg, utbildningsansvarig på BUC. Som företag kan man som exempel tjäna, eller rättare sagt spara, väldigt mycket pengar på att ha koll på entreprenadjuridiken när det kommer till tvister och dylikt. Även rätt kompetens inom fuktsäkerhet kan bidra till ekonomiska fördelar för företagen.


Hampus Wennberg, utbildningsansvarig på BUC. 

Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) erbjuder ett stort antal kortare utbildningar inom områden som arbetsmiljö, byggproduktion, entreprenadjuridik, och miljö/hållbarhet. De flesta av utbildningarna är 1–2 dagar långa. Foto: BUC. 

Någonting som alltid är värt att satsa på, menar Hampus, är kravutbildningar som BAS, Fallskydd, Brandfarliga arbeten, Säkra lyft eller Säker schakt.

– Har du behörighet för fler jobb, så är det såklart en kompetenshöjande utbildning. Ofta är det också en direkt förutsättning för vissa verksamheter. Kravutbildningarna är normalt dessutom ganska korta, vanligtvis är det endagarsutbildningar. Att skaffa sig kompetens för att jobba med fler saker är också att skaffa sig hängslen och livrem inför svårare tider. Det är ett av de bästa sättet att säkra både verksamheten och den enskildes anställning.

Kan du ge ett konkret exempel på en kurs/utbildning som kan leda till en ny roll, och kanske högre lön, för en anställd på ett byggföretag.

– Spontant är det ju så att man adderar en arbetsuppgift eller ett ansvarsområde. Ett exempel skulle kunna vara att man går in som BAS [byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt] för företaget. För att axla en sådan roll bör du normalt gå flera kortare utbildningar. Ett annat alternativ, för den som satsar på att gå från yrkesarbetare till en ledande roll, är den 8 dagar långa utbildningen till arbetsledare. 

För den som vill satsa på en mer omfattande kurs som platsgjutning av betong (6 + 10 dagar för kompetensklass 1 och 2), eller kanske till om med har siktet inställt på en längre YH-utbildning, erbjuder BUC även en teknisk grundutbildning på 17 dagar.

– Den tekniska grundutbildningen är ett jättebra alternativ som fungerar som en språngbräda för de som inte riktigt har den kompetens som krävs för den metodik och de komplexa beräkningar som förekommer på många av de längre kurserna och utbildningarna. Den kompetens som du får på på den tekniska grundutbildningen är svår att skaffa sig på ett annat sätt.

FRÄMST KLASSRUMSBASERAT

De flesta av BUC:s kurser/utbildningar är klassrumsbaserade, men vissa kurser går även att läsa på distans eller online. 

– Vi försöker följa marknaden med små steg, genom att addera moment till den klassiska undervisningen på plats. Det kan till exempel vara studieuppgifter som man kan göra online innan utbildningen. En utbildningsform som inte finns idag, men som vi testar som pilotprojekt på BUC, är VR-baserade utbildningar. Det kan till exempel vara att öva på olika säkerhetsutbildningar i VR-miljö, och därmed ändå ge kursdeltagarna en likvärdig upplevelse, istället för att behöva sätta upp moment på plats.  


De flesta av BUC:s kurser/utbildningar är klassrums-baserade, men vissa kurser går även att läsa på distans eller online. Foto: BUC. 

Installationsbranschens utbildningsbolag (INSU) förmedlar ett stort antal grund- och vidareutbildningar inom områden som VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik samt olika typer av energieffektivisering. Enkelt uttryck kan verksamheten beskrivas utifrån tre ben: företagsutbildningar, lärlingsutbildningar för vuxna samt yrkeshögskola med tio inriktningar.


Installationsbranschens utbildningsbolag (INSU) förmedlar ett stort antal grund- och vidareutbildningar inom områden som VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik samt olika typer av energieffektivisering. Foto: INSU. 

Sett till de utbildningsformer som erbjuds finns det någonting för de allra flesta: klassrumsundervisning, distans, inspelade föreläsningar samt e-learning, där all undervisning sker online. 

– Intresset är extremt stort för korta utbildningar idag, inte minst på grund av det nya omställnings-studiestödet, säger Maria Tengner, verksamhetschef på INSU. I branschen pratas det mycket om begrepp som ”upskill” och ”reskill”, att företagen är tvungna att kompetensutveckla, hålla sig a jour och följa med i teknikutvecklingen för att kunna behålla befintliga affärer och skaffa sig nya. Inte bara idag, utan kanske framför allt i framtiden. När vi nu går in en lågkonjunktur så gäller det att hitta fler sätt att tjäna pengar på.


Maria Tengner, verksamhetschef på INSU. 

Med det sagt. Vilka kompetenser kommer, enligt dig, att vara mest efterfrågade den närmaste tiden? 

– Allt som har med energieffektivisering att göra, skulle jag säga, från hur man injusterar ventilationssystem till installation av solceller. Här har hela installationsbranschen en otroligt stor möjlighet att ta andelar. Men även projektledning och kalkylering, att man kan räkna på sina projekt och hålla budgetar.  

Några tips på konkreta kurser/utbildningar?

– Jobbar du som elektriker eller montör så är YH-utbildningen solenergiprojektör, som du läser på distans och på halvfart under ett år, ett jättebra alternativ. Där har elektriker stor nytta av sin yrkeskunskap och tidigare erfarenhet. Jobbar du inom VVS som rörmokare? Varför inte utbilda dig till ventilationsinjusterare [distans/halvtid], och ta hand om den biten också, efter att installationen är klar?

Några allmänna råd när det kommer till att välja kurser/utbildningar?

– Att vara nyfiken på vad som händer i branschen, och att vara öppen för att det faktiskt har hänt ganska mycket de senaste åren. Idag är det inte längre så att man utbildar sig till elektriker, och sedan är man ”färdig”. Det finns alla möjligheter att göra andra saker. Att lära och utbilda sig kontinuerligt är snart det normala.  

För den som funderar på en längre yrkesförberedande utbildning, som dessutom är kostnadsfri och studiemedelsberättigad (för vissa utbildningar kan en studerandeavgift förekomma), så kan en YH-utbildning vara ett alternativ. Ytterst är det Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. 

22 BYGGRELATERADE YH-PROGRAM

I dagsläget finns 22 stycken byggrelaterade YH-program på ett år eller kortare, plus 37 kurser inom områdena bygg, anläggning och fastighet. Majoriteten av kurserna som erbjuds är mellan 20–40 poäng, eller 4–6 veckor, även om det finns kurser som är längre. Av dessa erbjuds de flesta som renodlade distansutbildningar, medan några kombinerar ett mindre antal fysiska träffar med distansutbildning.

– Utbildningar är stort idag, mycket tack vare det nya omställningsstudiestödet, säger Matilda Bölling, omvärldsanalytiker på MYH. Det gäller inte minst kortare kurser och utbildningar. Det vi ser är att mycket handlar om att möta behovet av exempelvis digitalisering, energieffektivisering och klimatomställning, frågor som är stora även på samhällsnivå.


Matilda Bölling, omvärldsanalytiker på MYH. 

En avgörande skillnad mellan företagsbaserade kurser som kostar pengar och YH-program/kurser är att du som kursdeltagare behöver söka dem, och därefter bli antagen. YH har dock ingen samordnad antagning. Det är istället de respektive utbildningsanordnarna som sköter antagningen och verifierar behörighet. 

Under 2021 var det 2,4 behöriga sökande per plats på YH:s byggrelaterade program. 

– Flera av de korta programmen inom byggteknik och samhälls-byggnad har fokus på att man blir platschef, projektledare eller arbetsledare, fortsätter Matilda. Det finns också kurser som är framtagna för de som vill fördjupa sig inom sitt arbetsområde. Jobbar man till exempel som VVS-installatör så finns det just nu en kurs på 6 veckor som heter BIM för VVS-konstruktion, men även ett ettårigt YH-program som heter Projektledare VVS.

– Vi har även kurser som energioptimering med inriktning styr- och regler-teknik, fastighetsautomation energieffektivisering/driftoptimering, hållbart byggande, miljöcertifiering och smarta byggnader. 

Några allmänna råd när det kommer till YH-utbildningar?

– Att fullfölja utbildningen. Precis som på högskolan så ser vi att det är färre av deltagare som fullföljer utbildningen på kurserna än på de längre programmen.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER