Tema: trall

Tema: trall

Efter fjolårets akuta virkesbrist, där byggvaruhandlarnas hyllor inte sällan gapade tomma och material stundom fick kvoteras ut till kunderna, tyder allting på att leverantörerna är betydligt bättre rustade inför årets trallsäsong. Men med allt högre materialkostnader, en fortsatt högt efterfrågan samt logistiska och ekonomiska utmaningar i Ukraina-krigets kölvatten är planering och framförhållning viktigare än någonsin för sommarens projekt. 

2021 var ett starkt år för svensk skogsindustri, med produktionsrekord, stark efterfrågan och ett fortsatt stort intresse för biobaserade material och hållbart byggande i stort. Under säsongen exporterades trävaror för 167 miljarder, en summa motsvarande tio procent av den svenska totala varuexporten.

TRÄ PRIS, virke, trall
Under 2021 exporterades trävaror för 167 miljarder, en summa motsvarande tio procent av den totala svenska varuexporten. Foto: Södra.

I det här utförliga reportaget om trallvirke kommer vi att följa trävarans väg från skogsbruken till sågverken och impregneringsenheterna via byggvaruhandeln ut till proffshantverkaren som bygger säsongens altaner och uteplatser – och självklart prata med experter och byggproffs längs vägen. 

Vilka är de viktigaste trenderna? Hur, om alls, har egentligen Ukraina-kriget påverkat marknaden? Och finns det några vägar att gå för att komma runt de allt högre materialpriserna? 

GLAPP I SYSTEMET

Södra är en skogsindustrikoncern och ekonomisk förening som via sju svenska sågverk och tre impregneringsenheter förädlar de 52 000 ägarna/medlemmarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som levereras till den svenska bygghandeln, där Södra idag är en av Sveriges största leverantörer. En del går även på export till den internationella marknaden, och då främst till länder som England och Holland.

Södras sågverk i Mönsterås har en årlig produktions-
volym på cirka 340 000 m3 byggträ, fördelat på 25 procent gran och 75 procent furu. Foto: Södra.
Allt Södras trallvirke tillverkas av svensk furu, och kommer i två kvaliteter: standardtrall samt premiumtrall som köps från norra Sverige. Foto: Södra.

Utöver sågade och hyvlade trävaror producerar Södra även biprodukter som pellets, kutterspån och pappersmassa. 

Lastning på Södras produktionsanläggning i Värö. På bilden: Konecranes motviktstruck SMV 12-600. Foto: Södra. 

En nyhet som lanserades så sent som i mars 2022 är stormskadat virke från områden i Götaland där stormar som Malik och Gyda uppskattas ha blåst ned drygt två miljoner kubikmeter skog. 

“Ser ändå bra ut på råvarusidan”

Allt Södras trallvirke tillverkas av svensk fura i två kvaliteter: standardtrall samt premiumtrall som köps från norra Sverige. Virket hyvlas och impregneras i Södras anläggningar, som geografiskt sett är stationerade från Stockholm och söderut. 

Under 2021 producerade de svenska sågverken drygt 19 miljoner kubikmeter virke. Foto: Södra. 

— Känslan är ändå att det ser bra ut på råvarusidan, säger Fredrik Gustavson, försäljningschef för Skandinavien med inriktning bygghandel på Södra. Nu är det förvisso fortfarande relativt tidigt [i skrivande stund mitten av april, 2022], säsongen är precis på väg att dra igång och mycket kan fortfarande hända. Men så mycket kan jag säga, att vi inte är i den situationen vi var förra året, när lagren var så pass nedkörda att det mer eller mindre var kvotering som gällde vid försäljning. 

Fredrik Gustavson, 
försäljningschef, Södra.  

Vad är det som gjort att det ser betydligt bättre ut i år?

— Dels sjönk ju efterfrågan betydligt under sommaren 2021, mycket på grund av de rekordhöga pris-nivåerna, vilket medförde att vi haft möjlighet att bygga upp lagren under hösten. Du måste kunna bygga lagren under kvartal 4 och kvartal 1, för att sedan kunna leverera i kvartal 2 och 3. 

Hur har de ökade priserna mottagits av era kunder?

— Vi jobbar ju mot återförsäljarna [bygghandeln], och de jobbar i sin tur mot slutkunderna. Det är klart att det finns en oro i kundledet på grund av alla de här faktorerna. Och det är klart att ökade priser påverkar konsumtionen. Så fungerar ju en marknadsekonomi. Samtidigt ska vi också ta med oss att vi kommer från en väldigt hög nivå, sett till hur konsumtionen har sett ut tidigare. 2020 och 2021 har varit extrema år, sett till efterfrågan för de här produkterna. 

Hur har kriget i Ukraina påverkat er verksamhet?

— Nu är Sverige förvisso en extremt liten importör av träråvara från Ryssland. Betydligt större inköpare av rysk råvara är till exempel England, Tyskland och Holland. Men det är klart att marknaden påverkas när 10 miljoner kubik [skog som vanligtvis importeras från Ryssland och Vitryssland] bara försvinner. Det gör att det uppstår ett glapp i systemet. Det saknas en pusselbit som måste tas någon annanstans ifrån. Och det har i sin tur skapat en oro som, tillsammans med ökade kostnader på allt från impregneringsmedel till transporter, bidragit till att driva prisbilden uppåt.

Är det några produkter som drabbats särskilt hårt av prisökningarna?

— Det är mer en generell prisökning. Man kan inte peka på enskilda produkter. Och det är ju inte bara på trä, utan alla former av produkter, inklusive energipriser, drivmedel och så vidare.

Finns det något sätt att som entreprenör komma runt de höga priserna?

— Mycket handlar om planering och logistik. Att man har rätt material i rätt mängder, och att man kan minska spillet och vara resurseffektiv. Att undvika att saker sker ad hoc. Som regel är det just detta som drar kostnader.

Vilka är de viktigaste trenderna just nu, som du ser det?

— Jag tror fortfarande att den vanliga 28 x 120-trallen kommer att vara den stora volymprodukten. Men vi ser också en fortsatt, tydlig ökning i efterfrågan på bredare trall som 28 x 145 trall och 34 x 145 mm. Jag tror också att vi kommer att få se mer infärgade produkter, exempelvis med trall som går mer åt det grå eller åt det svarta hållet. 

Hur ser du på prisutvecklingen framöver?

— I nuläget är det egentligen omöjligt att svara på. Det finns lite olika scenarion där vi är alla är i händerna på en orolig omvärld med brist på grund av kriget i Ukraina, samt effekter från pandemin. Samtidigt finns det risker med att man nu snabbt behöver lösa att inflationen inte biter sig fast på en hög nivå. Med det sagt kan priserna kan mycket väl både gå upp och ned. Mer säkert är väl att de kan komma att fluktuera mer än vad som är önskvärt för alla som har ett byggprojekt att hantera. På Beijer försöker vi därför att informera våra partners så transparent och tydligt vi kan.

”STAYCATION”-EFFEKTEN

Beijer Byggmaterial är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 110 byggvaruhus och kakelbutiker från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Beijer erbjuder också ett av byggbranschens bredaste sortiment inom trall, från impregnerad furu från svenska skogar till komposit och ädelträ. 

Under senare år har Beijer jobbat hårt för att utveckla sina logistiktjänster och digitala tjänster. Ett exempel är Beijer trallväljare, ett digitalt verktyg som tillhandahåller information om allt som rör trallbygget, och automatiskt räknar ut materialtillgång och rekommenderar varor efter givna värden. 

Marknaden relativt stabil

En nyhet för 2022 är också att du numera kan hämta förbeställda ordrar dygnet runt på Beijers varuhus i Bromma, med bara 15 minuters framförhållning. 

— Vi ser att marknaden som finns i dagsläget är hyggligt stabil, säger Anders Roxenhed, kategorichef på Beijer Byggmaterial. Det byggs omkring 14 000 nya villor varje år, och många av dessa kommer att behöva altaner och uteplatser. Det gäller också de villor som byggdes förra året, och till och med året innan dess. Till detta kommer ju de två miljoner befintliga villorna, som alla har ett kontinuerligt underhållsbehov. 

Anders Roxenhed, kategorichef på Beijer Byggmaterial. 

Hur har ni märkt av de stora prisökningarna under året?

— Våren 2021 var ju exceptionell, egentligen för alla bygghandelskedjor. Efter den första juli förra året förändrades det. Jag ska inte säga att marknaden dog, men den minskade betydligt i volym. Och den minskningen fortsatte sedan under hösten. Där hade naturligtvis de ökade priserna stor betydelse, tillsammans med dålig tillgång globalt på träråvara. En annan faktor är den så kallade ”staycation”-effekten, att många som tidigare inte kunnat resa lade pengar på resor när samhället öppnades upp, istället för att lägga dem på heminredningsprojekt. I år är frågan om alla de som sköt på sina projekt under sommaren förra året kommer att genomföra dem i år. Det är lite osäkert eftersom vi i viss mån fortfarande befinner oss i ett samhälle som är på väg att öppnas upp. 

Är det proffsen eller konsumentkunderna som har köpt mindre?

— De flesta av våra produkter säljer vi mest till proffs. När det kommer till just trall har vi en något högre andel konsumentkunder. Nedgången var större på konsumentsidan än på proffssidan. Sedan har ju många proffskunder en konsument som beställare, så av den anledningen minskade också inköpen från proffskunden. 

Hur ligger priserna till idag jämfört med innan pandemin, och med rekordnivåerna under 2021?

— Jämfört med 2019 och 2020, då priserna låg väldigt stabilt, så ligger de idag ungefär på det dubbla. Då är ändå priserna lägre nu än när de var som högst under förra året. Då låg standardtrallen på 35–40 kr/löpmeter. Nu ligger samma produkt på runt 30 kr/löpmeter. 

Och hur tror du att priserna kommer att utvecklas framöver?

— Det är såklart svårt att svara på. På Beijer har vi inte gått in i de förhandlingarna med våra leverantörer än. Men tittar man på världsmarknadspriserna, som kommit att få en allt större påverkan på den svenska marknaden … Om det inte händer någonting konstigt, som höga ränteändringar, nya internationella konflikter eller andra faktorer med stor påverkan på ekonomin, så tror jag personligen inte att vi kommer att få se några dramatiska prisökningar framöver. Det kan rent av bli så att priserna sjunker något. 

Är det någonting i trallväg som det riskerar att bli brist på?

— Ja och nej. För de stora volymprodukterna, tryckimpregnerad trall så ser det relativt bra ut. Än så länge har vi välfyllda lager. Sedan beror det lite på var säsongen tar vägen. Jag tror dock inte att vi kommer att få se några större, eller akuta brister under säsongen.  Däremot så finns de ju vissa material som det brist på redan nu, kärnfuru till exempel, som det förvisso säljs betydligt mindre av, men som ändå är ganska efterfrågat. Men det är å andra sidan inget nytt. Det är i princip alltid brist på kärnfuru. 

trall, trallvirke, köpa trall
Beijers RAW Kärnfurutrall har på grund av sin höga kärnvedsandel en hög naturlig beständighet mot röta. Foto: Beijer Byggmaterial. 
Rejäla bredder. Beijers impregnerade furutrall RAW XL Premium+ kommer i dimensioner upp till 34 x 170 mm.
Foto: Beijer Byggmaterial.

När det kommer till trender så nämner Anders bland annat ett mer medvetet och proportionerligt tänk kring den senaste årens allt större altaner, och ett ökat intresse för underhållsfri trall. 

— Man har i många år sagt att man bygger allt större uteplatser och altaner. Frågan är nu om vi nått en gräns, där folk istället blir lite mer noggranna och medvetna. Att man kanske inte på samma sätt bygger de här jättealtanerna. Under flera år så har trenden också gått mot att man vill ha en underhållsfri trall. Utseendemässigt går det lite mer åt det gråa hållet. Egentligen skulle vi vilja att den vanliga impregnerade trallen skulle vara grå från början. Men i dagsläget finns det ingen som kan producera en sådan produkt. Men det kommer att komma, helt säkert.

En av Beijers nyheter är SiOO:X, en kärnfurutrall som har en infärgning som gör att den är grå redan från början Foto: Beijer Byggmaterial.

På tal om just behandling av trallen. Något särskilt du skulle vilja lyfta fram där? 

— Två saker. Kan man tänka sig att ha en mörkare altan så är en pigmenterad olja ett väldigt bra val för att fräscha upp en äldre altan. Vi har filialer som är färgombud, som kan blanda till den olja som behövs i rätt nyans för just din altan. Lägger du en ny trall, och vill ha den där naturliga silvergrå nyansen, då skulle jag rekommendera att man istället kiselbehandlar altanen. Då får du en väldigt fin och behaglig yta. Sedan ska man ha klart för sig att ”underhållsfria” altaner inte existerar. Efter en vinter ser alla altaner, oavsett trallvirke, ganska trötta ut och behöver fräschas upp. 

På Beijer kan man också se att vissa premium-produkter är på uppgång. Ett exempel är Royal-impregnerad furutrall, en premiumtrall som efter tryckimpregnering kokas i en linoljeblandning, och kräver minimalt underhåll efter montering. 

Linax furutrall från Bitus, här i naturutförande är klar att användas utan efterbearbetning efter montage. Foto: Beijer Byggmaterial.

— Royal-impregnerad trall håller färgen väldigt bra, och har väldigt lång livslängd, förklarar Anders. Den är dessutom ganska överkomlig i pris jämfört med många andra premiumalternativ. Det är definitivt en produkt där vi ser en ökning i volymerna.

Dold infästning eller traditionellt montage? 

— I de fall man har dold infästning, så är det ofta för att en arkitekt har skrivit in att det ska vara det. Jag tror att dold infästning även fortsättningsvis kommer att vara något av en nischprodukt, särskilt när det faktiskt finns riktigt snygga alternativ till dold infästning som monteras traditionellt. 

Några andra nyheter att berätta om inför årets säsong? 

— En nyhet i vårt sortiment är SiOO:X Kärnfurutrall, en produkt som kallas för indikativt grå, vilken innebär att den har en infärgning som gör att den redan är grå från början. Vi har också tagit bort brunimpregnerad trall ur sortimentet. Brunimpregnerad trall är en produkt som är brun en sommar, för att sedan bli grå. Och då är det egentligen inget som skiljer den från vanlig impregnerad trall. 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.