TEMA: Höga höjder

Det är lätt att tro att de högsta höjderna är farligast att vistas på. Men faktum är att de flesta allvarliga fallolyckorna sker på relativt låg höjd, till och med på samma höjd man befinner sig på i vissa exempel. Jobbar man inom socialt arbete ramlar man ofta, både inom- och utomhus. Städare är en yrkesgrupp som är utsatt och yrkesförare halkar ofta till och från bilen.
TEMA: Höga höjder

Allt över två meter räknas som hög höjd. När vi pratade med 3M tyckte de till exempel att man borde tänka om, och ta bort ”hög” och istället säga arbete på höjd. Så fort man behöver kliva upp något steg ökar risken för skador. Två meter är inte överdrivet mycket tänker man, men står man på en pallbock och missar steget när man kliver bakåt är en olycka överhängande. Dessutom finns det krav på fallskydd från den nivån. Följer man inte reglerna kan man få betala sanktionsavgifter. Fall på höjder mellan tre och fem meter är den vanligaste orsaken till allvarliga skador och dödsfall inom byggbranschen. Anledningen till det är oftast att man chansar – höjden är så pass ”låg” att man inte tänker på säkerhetsriskerna. Exempel på var det finns fallrisker är vid takarbete, fasadarbete, stegarbete, håligheter i till exempel bjälklag, montering av prefab, schaktarbete och bergarbete. 

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.